Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


15 มหา’ลัยร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ม.เกษตรเจ้าภาพ ครั้งแรกของประเทศไทย
      

15 มหา’ลัยร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ม.เกษตรเจ้าภาพ ครั้งแรกของประเทศไทย


          ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยถึง โครงการห้องสมุดสีเขียว ว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดให้มีการลงนามความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยมีหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ประกอบด้วย ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง ได้แก่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำนักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักบรรณสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์บริการความรู้ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R) ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร โดยเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสารสนเทศและให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานความร่วมมือ โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เป็นที่ปรึกษา
          ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ กล่าวต่อไปว่า ในเบื้องต้น หน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวจะร่วมกัน กำหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และร่วมกันจัดกิจกรรมบริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว เพื่อร่วมจุดประกายความคิดเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนและสังคมโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ขอร่วมเป็นเครือข่ายเพิ่มเติม อีก 6 หน่วยงาน ได้แก่ ห้องสมุดกรมประมง กรมประมง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

       


   ที่มา: http://www.naewna.comโพสเมื่อ : 02 ก.ค. 57   อ่าน 359 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 54 สสวท.จับมือ 7 หน่วยงานเดินหน้าจัดแข่งขันระดับโลก
22 พ.ย. 53 | อ่าน 13223 ครั้ง
ทุนอบรมครูคณิตศาสตร์ระดับประถม
08 ม.ค. 57 | อ่าน 420 ครั้ง
ชงนายกฯฟันวินัยร้ายแรง "ซีซีทีวี"
12 ต.ค. 60 | อ่าน 464 ครั้ง
สารเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ. 2561
16 ม.ค. 61 | อ่าน 269 ครั้ง
“ณรงค์”สั่งลดวิชาโอเน็ต-ฟื้นสอบยูเน็ต
21 พ.ย. 57 | อ่าน 621 ครั้ง
’ก.พ.อ.’มีมติแต่งตั้ง 8 ศาสตราจารย์ ศธ.ชงครม.ให้รับเงินเดือนเพิ่ม - ต่ออายุเกษียณ
22 ต.ค. 55 | อ่าน 910 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.