Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ม.กรุงเทพสร้างโอกาสคนให้เท่าเทียมกัน
      

ม.กรุงเทพสร้างโอกาสคนให้เท่าเทียมกัน

          เพราะการให้ที่ยั่งยืนและยาวนาน คือ การให้ การศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ นำโดย ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดี ขอเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของภาคเอกชน ในการช่วยเหลือและผลักดันให้เด็กไทย ได้มีโอกาสในการเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย ทุนมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ฯ, ทุนประกายเพชร, ทุน BU Premier, ทุน BU Creative, ทุนนักศึกษาหุ่นยนต์, ทุนพัฒนานักกีฬา ดีเด่น และทุนศิลปิน รวมกว่า 172 ทุน ซึ่งมีพิธีปฐมนิเทศเพื่อแนะนำเรื่องการเรียนและข้อปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาไปแล้ว ณ ห้องประชุมปองทิพย์ อาคาร C2 ชั้น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
          ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า เพราะเราตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ไม่ว่าจะทำอะไรในทุกบริบทของบ้านเมือง และการศึกษาที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่แต่เล็กจนถึงโต ในระดับอุดมศึกษาก็เป็นปราการด่านสุดท้ายที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กๆ สู่สังคม แน่นอนว่ามหาวิทยาลัยนั้นมีต้นทุนการศึกษาที่ค่อนข้างสูง คนที่มาเรียนส่วนหนึ่งจึงเป็นคนที่มีกำลังทางเศรษฐกิจ แต่ก็มีคนอีกไม่น้อยที่ เรียนหนังสือเก่ง มีศักยภาพ มีความสามารถเฉพาะตัว มีความ สามารถทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรมการแสดง รวมทั้ง คนที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ ที่ยังขาดโอกาส และไม่มีกำลังเศรษฐกิจ เราจึงพิจารณามอบทุนการศึกษาให้ เพื่อสร้างโอกาสคนให้เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สถาบันการศึกษาต้องทำตอบแทนสังคม
          ปัจจุบันเราพบว่านักศึกษาไทยเป็นกลุ่มที่เรียกว่า โกลบัล-เจน (Global-Gen) นั่นคือ เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่พร้อม จะเข้าสู่โลกสากล มีกระบวนการทางความคิด ทัศนคติ ที่เป็น สากล รู้จักปรับตัวเองให้ตอบสนองต่อบริบทโลก ดังนั้น การมอบทุนการศึกษานี้ เรามุ่งมั่นและปรารถนาที่จะพัฒนาเด็กไทย ให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนสากล รวมถึงสามารถพัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพ และโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งแน่นอนว่าเด็กเหล่านี้จะกลายเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป
          ทั้งนี้ ทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี 2557 นี้ จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทั่วประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในทุกแขนงสาขาวิชา โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ว่าต้องกำลังศึกษาในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์
          ขณะที่น้องๆ ที่ได้โอกาสจากการให้ครั้งนี้ อย่าง เอิร์ธ-ภูริชญ์ บุพศิริ อายุ 18 ปี จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี ได้รับทุนเข้าศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ ได้เผยความรู้สึกว่า ดีใจมากๆ ครับ ที่นี่เป็นเป้าหมายหลักของผมตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ เพราะว่ารุ่นพี่ที่โรงเรียนได้รับทุนนี้ เรียนที่นี่ จบออกไปก็ประสบความสำเร็จในชีวิต อีกทั้ง คณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก็มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ในการขอทุนนอกจากผลการเรียนดี ผมยังได้ส่งผลงานที่เคยส่งเข้าประกวด รายการ กบนอกกะลา (กบจูเนียร์) มาประกอบการพิจารณาและเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลโดยเฉพาะในปีที่ 5 ผมได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม ตัดต่อยอดเยี่ยม และ ได้เข้าชิงรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม บทสารคดียอดเยี่ยม รวมแล้วได้มา 4 รางวัลครับ ต้อง ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสผมได้สานฝัน ของตัวเองต่อ ทุนในครั้งนี้จะเป็นกำลังใจ และ เป็นแรงผลักดันที่ดีให้ผมได้ทำในสิ่งที่ฝัน ที่สำคัญ กว่านั้นคือ จะช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้าน ดังนั้น น้องๆ หรือเพื่อนๆ ต้องค้นหาสิ่งที่เราชอบและทำมันให้ดี เพื่อเป็นผลงานเก็บเป็นพอร์ตโฟลิโอ เพราะสมัยนี้เรียนอย่างเดียวไม่พอแล้วครับ การแข่งขันในโลกปัจจุบันสูงมาก
          ส่วน น้องแฌร-ชบา เจริญศักดิ์ อายุ 18 ปี จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัฒนา วิทยาลัย กรุงเทพฯ เกรดเฉลี่ย ได้รับทุนเข้าศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ นิเทศศิลป์ หนึ่งในผู้รับทุน BU Creative เผยความ รู้สึกพร้อมแนะเทคนิคการเรียนให้ฟังว่า รู้สึกดีใจ มากค่ะ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับ โดยพอร์ตโฟลิโอ ของแฌรเป็นผลงานเกี่ยวกับศิลปะ เพราส่วนตัว เป็นคนชอบวาดรูปและส่งเข้าประกวดอยู่แล้ว ดีใจ ที่มีคนเห็นผลงานเรามีประโยชน์ แฌรตั้งใจค่ะว่าตั้งใจเรียนและพัฒนาศักยภาพให้ดีที่สุด แฌรมอง ว่าการรับทุนยังช่วยเหลือและแบ่งเบาให้ทางบ้านในเรื่องค่าใช้จ่ายได้มากด้วย ก็อยากจะบอกเพื่อนๆ หรือน้องๆ ว่าการจะได้เป็นเด็กที่ได้รับทุนในการเรียนต่อ นอกจากต้องตั้งใจเรียนแล้ว ต้องมีส่วนร่วมกับโรงเรียนของเราในการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยค่ะ โดยต้องรู้จักและเรียนรู้ในการคิด และใช้ ไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานในสิ่งที่เราชอบ

  

      

 

    ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 57   อ่าน 612 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ผอ.ร.ร.ดังโวยเงื่อนไขพิเศษ18มี.ค.ไม่ทันเตรียมพัฒน์แชมป์กทม.เขต2 ม.1 ยอดสมัคร 1,502 คน
18 มี.ค. 54 | อ่าน 27153 ครั้ง
เห็นชอบขยายห้องเรียนเพิ่ม10%กพฐ.คุมเข้มมาตรฐานพร้อมถอดถอนทันที
26 ก.ย. 54 | อ่าน 50978 ครั้ง
สอบครูผู้ช่วยรอบใหม่ ให้12มหาลัยออกข้อสอบ วันแรกภาค ก วันที่สองภาค ข คลอดปฏิทินใน 2สัปดาห์
26 พ.ย. 57 | อ่าน 743 ครั้ง
หวั่นจับครูสอบโอเน็ตกระทบสัมพันธ์ศิษย์-ครู
18 ม.ค. 59 | อ่าน 507 ครั้ง
รมว.ศธ.แนะแก้ปัญหาหนี้ครู ต้องไม่ให้ครูกู้เงินง่าย
09 ก.ค. 58 | อ่าน 600 ครั้ง
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
19 เม.ย. 60 | อ่าน 532 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.