Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เปิดรับสมัครแอดมิชชั่นส์ 57
      

เปิดรับสมัครแอดมิชชั่นส์ 57

          สอท.เปิดรับสมัครแอดมิชชั่นส์ 57 จำนวน 115,836 คน มี 86 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม แจงจำหน่าย 12-22 มิ.ย.2557 ฝาก นร.ชำระเงิน และตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียด ชี้เหตุเวลาน้อย ติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.cuas.or.th
          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายก สอท. แถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอด มิชชั่นส์) ประจำปี 2557 ว่า นักเรียนสามารถเลือกเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 756/สาขาวิชา 3,989 รหัสวิชา รับนักศึกษาได้ 115,836 คน โดยมีสถาบันอุดมศึกษา 86 แห่งเข้าร่วม แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. 24 แห่ง รับ 56,452 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 24 แห่ง รับ 21,219 คน สถาบันสมทบ 4 แห่ง รับ 1,180 คน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 34แห่ง รับ 36,984 คน
          ทั้งนี้ สอท.จำหน่ายระเบียบการรับสมัครระหว่างวันที่ 12-22 มิถุนายน 2557 มีสถานที่จำหน่าย 17 แห่ง แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 4 ศูนย์ และศูนย์ภูมิภาค 13 ศูนย์, รับสมัครวันที่ 15-22 มิถุนายน 2557 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th, ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 15-24 มิถุนายน 2557 ชำระเงินได้ทางธนาคาร 8แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย  ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ทหารไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย ธ.ธนชาต และที่ทำการไปรษณีย์ไทย ยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร  วันที่ 16-26 มิถุนายน 2557 ทางโทรสาร 0-2354-5155-6 ตรวจสอบคะแนนและรายชื่อผู้ที่ตัดสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2557
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 1 กรกฎาคม  2557 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th  และหน่วยงานที่ร่วมประกาศกับสมาคม, สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557 ที่มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ และประกาศราย ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th นอกจากนั้น เพื่อเป็น การอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการคำนวณคะแนน สมาคมได้จัดทำโปรแกรมคำนวณคะแนน Admissions 2557 ไว้บน www.cuas.or.th ขอให้นักเรียนใช้โปรแกรมคำนวณของสมาคม  ที่เป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สอท. โทร.0-2354-5150-2 โทรสาร 0-2354-5155-6
          ศ.นพ.รัชตะ กล่าวต่อว่า ยอดเปิดรับสมัครของปีนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่าจำนวนลดน้อยจากปีที่ผ่านมาประมาณ 4,000 คน เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมลดลง โดยมีมหาวิทยาลัยในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏประมาณ 5 แห่ง ที่ไม่เข้าร่วม เพราะมหาวิทยาลัยเปิดเรียนไปแล้ว
          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมคัดเลือกนักเรียนในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ ประจำปี 2557 จำนวน 16 แห่ง และ 1 กลุ่มสถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ม.ทักษิณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.ธรรมศาสตร์ ม.นครพนม ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.แม่โจ้ ม.มหิดล ม.ศิลปากร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.สงขลานครินทร์ ม.อุบลราชธานี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้ส่งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์มาที่ สอท. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีจำนวน 36,548 ที่นั่ง ขณะนี้มีนักเรียนยืนยันสิทธิ์แล้ว 28,397 คน และเนื่องจากมีการเปิดภาคเรียนเข้ามาเป็นเดือนสิงหาคม ทำให้ตารางการสมัคร แอดมิชชั่นส์ขยับตามไปด้วย ดังนั้น ขอให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูล และติดตามข้อมูลการรับสมัครให้ดี โดยเฉพาะคะแนนเฉลี่ย สะสมตลอดหลักสูตรหรือจีแพ็ค ถ้าไม่ตรงกับที่โรงเรียนส่งมา ต้องรีบแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา  และขอให้ตรวจสอบข้อมูล ความเคลื่อนไหวต่างๆ ทางเว็บไซต์ของ สอท.ด้วย
          สำหรับรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครแอดมิชชั่นส์ประจำปี 2557 มีจำนวน 86 แห่ง ได้แก่ 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 2,068 คน 2.ม.เกษตรศาสตร์ รับ 8,917 คน 3.ม.ขอนแก่น รับ 2,105 คน 4.ม.เชียงใหม่ รับ 2,826 คน 5.ม.ทักษิณ 995 คน 6.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 759 คน 7.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2,770 คน 8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 495 คน 9.ม.ธรรมศาสตร์ 3,541 คน 10.ม.นครพนม 300 คน
          11.ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 136 คน 12.ม.นเรศวร 1,790 คน 13.ม.บูรพา 4,985 คน 14.ม.พะเยา 2,390 คน 15.ม.มหาสารคาม 2,203 คน 16.ม.มหิดล 1,299 คน 17.ม.แม่โจ้ 3,615 คน 18.ม.แม่ฟ้าหลวง 1,480 คน 19.ม.วลัยลักษณ์1,560 คน 20.ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2,478 คน 21.ม.ศิลปากร 2,963 คน 22.ม.สงขลานครินทร์ 3,325 คน 23.ม.อุบลราชธานี 1,317 คน 24.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2,135 คน 25.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 200 คน 26.มทร.มทร.กรุงเทพ 950 คน 27.มทร.ตะวันออก 1,060 คน 28.มทร.ธัญบุรี 1,570 คน 29.มทร.พระนคร 330 คน 30.มทร.รัตนโกสินทร์ 305 คน
          31.มทร.ล้านนา 1,125 คน 32.มทร.ศรีวิชัย 285 คน 33.มทร.สุวรรณภูมิ 865 คน 34.มทร.อีสาน 394 คน 35.มรภ.กาญจนบุรี 220 คน 36.มรภ.จันทรเกษม 614 คน 37.มรภ.ชัยภูมิ 130 คน 38.มรภ.ธนบุรี 2,080 คน 39.มรภ.นครสวรรค์ 885 คน 40.มรภ.สมเด็จเจ้าพระยา 2,950 คน 41.มรภ.พระนครศรีอยุธยา 505 คน 42.มรภ.พิบูลสงคราม 710 คน 43.มรภ.มหาสารคาม 842 คน 44.มรภ.ราชนครินทร์ 30 คน 45.มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1,735 คน  46.มรภ.สวนดุสิต1,120 คน 47.มรภ.สวนสุนันทา 1,964 คน 48.มรภ.สุรินทร์ 350 คน
          49.วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 140 คน 50.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 35 คน 51.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 50 คน 52.สถาบันการพลศึกษา 1,055 คน 53.ม.กรุงเทพ 1,580 คน 54.ม.กรุงเทพธนบุรี 1,120 คน 55.ม.เกษมบัณฑิต 2,990 คน 56.ม.เกริก 2,205 คน 57.ม.คริสเตียน 800 คน 58.ม.เจ้าพระยา 400 คน 59.ม.เทคโนโลยีมหานคร 240 คน 60.ม.ธนบุรี 490 คน 61.ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 860 คน 62.ม.นานาชาติ แสตมฟอร์ด 1,720 คน 63.ม.เนชั่น 400 คน 64.ม.พายัพ 1,445 คน 65.ม.ฟาร์อีสเทอร์น 530 คน 66.ม.ภาคกลาง 800 คน 67.คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 40 คน 68.ม.รังสิต 3,950 คน
          69.ม.รัตนบัณฑิต 1,020 คน 70.ม.วงษ์ชวลิตกุล 765 คน 71.ม.เวสเทิร์น 680 คน 72.ม.ศรีปทุม 1,260 คน 73.ม.สยาม 1,190 คน 74. ม.หอการ  ค้าไทย 3,560 คน 75.ม.หัวเฉียวเฉลิม  พระเกียรติ 2,220 คน 76.ม.อีสเทิร์นเอเชีย 880 คน 77.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 490 คน 78.วิทยาลัยเชียงราย 360 คน 79.วิทยาลัยดุสิตธานี 240 คน 80.วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 360 คน 81.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 260 คน 82.วิทยาลัยนครราชสีมา 640  คน 83.วิทยาลัยสันตพล 1,330 คน 84.ม.หาดใหญ่ 1,200 คน 85. ม.ตาปี 300 คน และ 86.สถาบันเทคโนโลยีแห่ง อโยธา 660 คน

         

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 57   อ่าน 943 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
’อัษฎางค์’ชงแผนแก้ป.บัณฑิต เสนอล้มกก.ควบคุมฯ-คืนอำนาจบริหารจี้ปลัดศธ.ฟัน’บิ๊ก-กก.&
03 ส.ค. 54 | อ่าน 24418 ครั้ง
เร่งครู6ปี3เดือนเบ่งหลักสูตร
08 พ.ย. 53 | อ่าน 8917 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2559 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2559)
05 ม.ค. 59 | อ่าน 1238 ครั้ง
เอกชนพร้อมสร้างบ้านราคาไม่เกิน 6 แสน ต้นปี 59
14 ธ.ค. 58 | อ่าน 563 ครั้ง
สอศ.ปรับลุกส์ลบปมเด็กตีกัน
02 เม.ย. 56 | อ่าน 674 ครั้ง
กศน.นครราชสีมาเฟ้นหาแรงงาน17สาขาอาชีพรับถึง10ม.ค.-ส่งขุดทองออสเตรเลีย
28 ธ.ค. 54 | อ่าน 111149 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.