Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


โพลสำรวจระดับความรู้ นร.มากกว่าครึ่งเห็นว่าไม่ส่งผลให้เด็กสนใจเรียนมากขึ้น
      

          ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส, อ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ, ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ, ดร.กุลธิดา เสาวภาคย์พงศ์ชัย กรรมการรองผู้อำนวยการ และ อ.วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา ร่วมแถลงผลสำรวจผลวัดระดับความรู้ของนักเรียนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงศึกษาธิการ


          จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,088 คน ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 50.83 เป็นเพศหญิง ขณะที่มีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายร้อยละ 49.17 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 37.41 มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 16-18 ปี ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.64


          ในด้านความรับรู้เกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้น สำหรับประเภทการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักหรือเคยได้ยินนั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92.28 รู้จักการสอบ O-Net รองลงมาร้อยละ 90.63 รู้จักการสอบ GAT/PAT นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือคิดเป็นร้อยละ 52.48 เคยเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมาแล้ว 2 ประเภท ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25.09 เคยเข้าสอบมาแล้ว 1 ประเภท ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 61.12 ทราบวัตถุประสงค์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ตนเองเคยเข้าสอบ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างมากกว่าหนึ่งในสาม หรือคิดเป็นร้อยละ 38.88 ยอมรับว่าไม่ทราบ ส่วนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกือบสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 65.17 ทราบว่าสายการศึกษาที่ตนเองกำลัง/เคยศึกษาต้องเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติประเภทใดบ้าง แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.83 ไม่ทราบ


          ส่วนในด้านประสบการณ์การเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 36.21 ระบุว่าจากประสบการณ์ที่เคยเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตนเองมีความคิดเห็นว่าเนื้อหาข้อสอบน้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนที่ได้เรียนมา รองลงมา ระบุว่า มีเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนที่เรียนมาประมาณครึ่งหนึ่งคิดเป็นร้อยละ 31.8


          ในด้านความคิดเห็นต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 48.71 และร้อยละ 47.7 มีความคิดเห็นว่าการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติจะมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนนักศึกษาไทยได้ตามลำดับ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างมากกว่าหนึ่งในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 36.31 และร้อยละ 36.58 คิดว่าไม่มีส่วนช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้และศักยภาพให้นักเรียนนักศึกไทยได้ตามลำดับ ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.08 มีความคิดเห็นว่า การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความจำเป็นแค่บางประเภท ขณะที่มีกลุ่มตัวอย่างไม่ถึงหนึ่งในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 22.98 คิดว่ามีความจำเป็นทุกประเภท ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 16.08 ที่ระบุว่าไม่มีความจำเป็นเลย


          ส่วนกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54.32 มีความคิดเห็นว่า การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติจะไม่ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษามีความสนใจ/ตื่นตัวในการเรียนในชั้นเรียนมากขึ้น ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 48.62 และร้อยละ 46.69 ยอมรับว่า การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติจะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษามีความเครียดและมีภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษามากขึ้นตามลำดับ


          สำหรับความคิดเห็นต่อการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนั้น กลุ่มตัวอย่างถึงเกือบสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 64.34 มีความคิดเห็นว่า การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่มีความจำเป็น


          สิ่งสำคัญที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าต้องคำนึงถึงในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ เนื้อหาบทเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.71 วิธีการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 79.23 และคุณภาพ/วิธีการสอนของครูอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 76.38--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 57   อ่าน 548 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ค่ายเยาวชนอาเซียนค่ายของผู้นำเยาวชนในอนาคต
03 ก.ค. 56 | อ่าน 437 ครั้ง
สอนหนูๆ เรียนรู้วิทย์-คณิต ผ่านโลกจินตนาการในนิทาน
29 มิ.ย. 54 | อ่าน 20669 ครั้ง
การศึกษาไทยลงทุนมากผลสัมฤทธิ์ต่ำ
26 พ.ค. 58 | อ่าน 304 ครั้ง
แห่รับครูไอทีจบใหม่สอนแท็บเล็ต ศธ.หวั่นกระทบการเรียนเด็ก-ห่วงศูนย์ซ่อมไม่พอ
09 เม.ย. 55 | อ่าน 9732 ครั้ง
ศธ.เล็งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน 3N สู่การปฏิบัติ
03 พ.ค. 54 | อ่าน 27080 ครั้ง
ปัญหาหนี้สินของครูอีกแล้ว?
08 ก.พ. 55 | อ่าน 49528 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.