Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ประกาศรายชื่อครูเอกชนดีเด่น 10 ประเภทยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู
      


          นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดเผยว่า จากการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของคุรุสภา ผลปรากฏว่า มีครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 23 คน จาก 10 ประเภท แบ่งเป็น
          ครูปฐมวัยดีเด่น 2 คน ได้แก่
                1. นางสุดารัตน์ ธานัตถ์โชติภณ โรงเรียนลาซาล 
                2 . นางญาดา จันทร์ศุกระ โรงเรียนลาซาล ,
          ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น 1 คน ได้แก่
                นางอวยพร แสงหิรัญ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ,
          ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 3 คน ได้แก่
                1. นางสาวมนตรี ไชยพล โรงเรียนพระแม่มารี 
                2. นางสิรินทิพย์ อยู่รักษา โรงเรียนลาซาล 
                3. นางอุบลศรี อ่อนพลี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, 
          ครูสังคม ศาสนา วัฒนธรรมดีเด่น 1 คน ได้แก่ 
                นายกิตติ เหลาคำ โรงเรียนลาซาล ,
          ครูสุขศึกษา พลศึกษาดีเด่น 1 คน ได้แก่ 
                นายบริพัตร อินทรบุญ โรงเรียนลาซาล ,
          ครูศิลปะดีเด่น 4 คน ได้แก่ 
                1. นายโยธิน วงษ์สะอาด โรงเรียนลาซาล 
                2. นางศิริพร สังข์นิ่ม โรงเรียนพระแม่มารี 
                3. นางอรพรรณ จันทร์เปรม โรงเรียนพระแม่มารี 
                4. ว่าที่ ร.ต.หญิงดารญา ตันตินีรนาท โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ,
          ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น 5 คน ได้แก่ 
                1. นางสาวศรทิพย์ บุญคง โรงเรียนลาซาล 
                2. นางรัดณา แสนรัมย์ โรงเรียนพระแม่มารี 
                3. นางสาว ชาริณี ล้อมงคล โรงเรียนพระแม่มารี 
                4.นางสาวปัทมา ฤกษ์โสภา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
                5. นางสาวเมธาวี โคตวงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค ,
          ครูภาษาต่างประเทศดีเด่น 1 คน ได้แก่ 
                นางสาวสมใจ พรมสารี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ,
          ครูภาษาไทยดีเด่น 2 คน ได้แก่ 
                1. นางอัจฉรา ชุมพันธ์ โรงเรียนเสสะเวชวิทยา  
                2. นางมยุรี มีล้อม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
          ครูกิจกรรมดีเด่น 3 คน ได้แก่ 
                1. นางศุภิสรา แจ่มจิตร โรงเรียนลาซาล 
                2. นางจารุณี โพธิ์น้อย โรงเรียนลาซาล 
                3. นางสาวศยามล พูลศิริ โรงเรียนลาซาล
          เลขาธิการ กช. กล่าวย้ำว่า การคัดเลือกดังกล่าว เป็นการยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงานดีเด่น ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี ทำให้เกิดความศรัทธาและความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมต่อไป

          ที่มา: http://www.naewna.comโพสเมื่อ : 28 พ.ค. 57   อ่าน 437 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
แจ้งข่าวการประเมินวิทยฐานะ
20 เม.ย. 58 | อ่าน 500 ครั้ง
ครม.เห็นชอบ คืนอัตราว่างให้ รร.1,085 อัตราในโรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนขึ้นไปจำนวน 922 แห่ง
03 พ.ย. 59 | อ่าน 428 ครั้ง
รมว.ศึกษาธิการลงนามแต่งตั้งกก.ควบคุมม.อีสาน
29 เม.ย. 54 | อ่าน 32604 ครั้ง
ครูเตรียมเฮได้พักชำระหนี้1-2 ปี
24 มิ.ย. 58 | อ่าน 609 ครั้ง
กยศ.เพิ่มโปรโมชั่นคืนเงิน 3% สำหรับผู้กู้ยืม ‘กยศ.-กรอ.’ ชั้นดี ปิดบัญชีตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย.
09 ส.ค. 59 | อ่าน 1309 ครั้ง
เต็นท์สีส้มของ นศ.อาชีวะจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
20 ธ.ค. 56 | อ่าน 598 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.