Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สอศ.ระดมสมอง หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
      
สอศ.ระดมสมอง หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

          เร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดการประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนแบบเข้มข้น ให้กับนักเรียนนักศึกษา และครูผู้สอนภาษาจีน
          ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอาชีวศึกษา จะสอนเฉพาะผู้ที่สนใจเรียนเท่านั้น ไม่บังคับให้มาเรียน โดยจะเลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมและมีความพร้อมที่จะสอน ซึ่งแบ่งการเรียนเป็นระดับต่าง ๆ เช่น สอนเป็นรายวิชาเพื่อการสื่อสาร สอนเพื่อการประกอบอาชีพ และอาชีวะภาคภาษาจีน ศึกษา ทั้งนี้ อาจเปิดสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระยะสั้น ซึ่งได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน (ฮั่นปั้น) โดยหลักสูตรการเรียนการสอนจะมี 2 ลักษณะ คือ หลักสูตรที่ใช้ร่วมกัน กับหลักสูตรเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา และในระยะแรกให้ใช้ตำราจีนเป็นหลักพร้อมกับปรับให้สอดคล้องกับการศึกษาทุกระดับ ขณะเดียวกัน การประเมินผลจะใช้ตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศจีน สำหรับด้านครูผู้สอน จะต้องมีคุณภาพอย่างน้อง 2 เรื่อง คือ มีความสามารถในการใช้ภาษาจีน และมีเทคนิคการใช้ภาษาจีน ส่วนครูอาสาสมัครจีน ต้องเรียนรู้วิธีการสอนในระดับอาชีวศึกษา โดยจะต้องสอนให้ผู้เรียนรู้เหตุการณ์จริงทั้งในประเทศไทยและจีนผ่านการใช้สถานการณ์จำลอง อย่างการใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน และจัดกิจกรรมการแข่งขันเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน สอศ.จะพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ให้มากขึ้น ทั้งฮั่นปั้น ผู้เชี่ยวชาญภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถานประกอบการจีนในประเทศไทยและจีน มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการจีน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษา จะทำให้การเรียนการสอนภาษาจีนระดับอาชีวศึกษามีมาตรฐานและประสิทธิภาพ อนึ่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษา มีดังนี้

มาตรการที่ 1 การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
          ให้เริ่มเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนได้ตั้งแต่ระดับปวช. เป็นต้นไป
          กำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน และความต้องการของสถานประกอบการ โดยระดับ ปวช.
          เน้นการสื่อสารเบื้องต้น และระดับปวส. เน้นการสื่อสารเพื่ออาชีพ
มาตรการที่ 2
          การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน ให้พัฒนาหลักสูตรให้มีความต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
          ทั้งในและต่างประเทศ จัดทำคู่มือการใช้หลักสูตร
          รวมทั้งหลักสูตรเฉพาะสำหรับส่งเสริมกลุ่มผู้เรียนที่มีศักยภาพด้านภาษาจีนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาจีนมากยิ่งขึ้น
          มาตรการที่
3 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน ให้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
          และสอดคล้องกับการอาชีวศึกษาทั้งระบบ พร้อมจัดทำคู่มือครูเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
          โดยร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
มาตรการที่ 4 การวัดและการประเมินผล
          ให้มีการประเมินความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานระดับอาชีวศึกษา
          และมาตรฐานระดับสากล
มาตรการที่ 5 การพัฒนาครูภาษาจีน กำหนดมาตรฐาน ความรู้ ทักษะ และเจตคติ
          การเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอาชีวศึกษาของผู้สอน วางแผนเกี่ยวกับอัตรากำลังคนและการพัฒนาผู้สอน
          สนับสนุนให้ผู้สอนได้มีโอกาสเพิ่มประสบการณ์การเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศ
มาตรการที่ 6
          การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
          จัดให้มีระบบการขับเคลื่อนและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
          แสวงหาความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาจีนทั้งในและต่างประเทศ

          

ที่มา: http://www.prachachat.net


โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 57   อ่าน 1142 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ลดช่องว่างการศึกษาอาเซียน ผอ.ซีเมสแนะเลิกท่องจำสร้างพลเมืองคิดเป็นทำเป็น
10 ต.ค. 56 | อ่าน 949 ครั้ง
ก.ค.ศ.สั่งแต่งตั้งโยกย้าย ’ผอ.ร.ร.เมืองสุรินทร์’ ใหม่
27 ก.ย. 54 | อ่าน 15989 ครั้ง
การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
13 ก.ย. 55 | อ่าน 2013 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน
22 ต.ค. 61 | อ่าน 1211 ครั้ง
สพฐ.ชงของบฯ 3.9 แสนล้าน
26 ก.พ. 56 | อ่าน 745 ครั้ง
สพฐ.ส่งทีมช่วยร.ร.วังไกลกังวล
09 ก.ย. 57 | อ่าน 714 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.