Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาปูทางสู่อาเซียนเปิดแผนกสอนทาอาหารและโภชนาการ
      
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาปูทางสู่อาเซียนเปิดแผนกสอนทาอาหารและโภชนาการ


          อาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องบริโภคอาหารเพื่อดำรงชีวิตให้อยู่รอดโดยเฉพาะอาหารไทยที่ทั่วโลกให้การยอมรับและยกย่องว่าเป็นอาหารที่มีรสอร่อยถูกใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประกอบกับเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยประโยชน์จากพืชผักสมุนไพร ซึ่งเมื่อรับประทานแล้วจะส่งผลดีต่อสุขภาพ
          ดังนั้น จ.ยะลา จึงต้องการสร้างแรงงานที่มีทักษะการประกอบอาหารไทยที่ถูกต้องเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาได้เปิดการเรียนการสอนแผนกอาหารและโภชนาการในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
          นอกจากนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลายังได้เข้าร่วมโครงการ School PartnershipProgramThailand Indonesia Vocation 2013 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของครูและนักศึกษาระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในด้านอาหาร ทางวิทยาลัยอาชีว ศึกษายะลาได้ลงนามข้อตกลงความ ร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ SMK N 1 KALASAN Yogyakarta Indonesia ทำให้ผู้เรียนทั้งสองประเทศได้เรียนรู้อาหารประจำชาติไทยและอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้นสามารถนำความรู้และทักษะการประกอบอาหารมาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพของตนเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ในปี 58 นี้ อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
          สำหรับในด้านการบริการชุมชนวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ได้มีการจัดโครงการสอนอาชีพต่าง ๆ ทั้งการทำอาหาร ขนม การแปรรูปอาหาร โดยเฉพาะลองกองซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของ จ.ยะลา คือเมื่อถึงฤดูกาลผลผลิตจะออกมาพร้อมกันเป็นจำนวนมากทำให้ผลร่วงของลองกองขายไม่ได้ราคาจึงนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปเป็นแยมและไซรัปลองกองโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วท.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ผลิตเครื่องคั้นน้ำลองกองมีอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ทำให้เมล็ดแตกมีกำลังการผลิต 300 ลิตรต่อ ชม. สามารถช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและยังออกให้บริการอาหารในงานเลี้ยงแก่บุคลากรในวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น เมื่อวิทยาลัยมีงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ แผนกอาหารและโภชนาการได้จัดทำอาหารที่ใช้ในงานเลี้ยง โดยการบูรณาการให้ผู้เรียนได้พบกับประสบ การณ์จริงรวมถึงการบริการอาหารรูปเป็นการฝึกทักษะเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับผู้เรียน เพื่อผลิตแรงงานที่มีคุณภาพและทักษะทางด้านการประกอบอาหาร โดยเฉพาะอาหารไทยในปีการศึกษา 56 ที่ผ่านมา มีผู้เรียนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการทั้งสิ้น 51 คน
          ส่วนผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของชาวอาชีวศึกษายะลา คือ การ ถวายงานห้องเครื่องใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นความภาคภูมิใจที่สูงสุดของชีวิต.


          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 9 พ.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 57   อ่าน 1079 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อาจารย์ และนักศึกษา มรภ.พระนคร ออกบริการชุมชน
27 มิ.ย. 57 | อ่าน 279 ครั้ง
10 คุณสมบัติครูแนะแนวสู่อาเซียน
27 ส.ค. 56 | อ่าน 602 ครั้ง
การวางแผนเพื่อรองรับการบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 25
20 ก.ย. 59 | อ่าน 150 ครั้ง
สช.มอบโล่ยกย่องศูนย์ฝึกอบรมครู
16 ม.ค. 57 | อ่าน 331 ครั้ง
จี้ทำแผนอาชีวะรับอาเซียนปรับภาพลักษณ์ลดรุนแรง
18 ก.ค. 55 | อ่าน 690 ครั้ง
ยอมรับ ขยายอายุเกษียณจาก 60 เป็น 65 ปี เรื่องใหญ่ มีข้อถกเถียงเยอะ
17 พ.ย. 58 | อ่าน 412 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.