Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาปูทางสู่อาเซียนเปิดแผนกสอนทาอาหารและโภชนาการ
      
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาปูทางสู่อาเซียนเปิดแผนกสอนทาอาหารและโภชนาการ


          อาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องบริโภคอาหารเพื่อดำรงชีวิตให้อยู่รอดโดยเฉพาะอาหารไทยที่ทั่วโลกให้การยอมรับและยกย่องว่าเป็นอาหารที่มีรสอร่อยถูกใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประกอบกับเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยประโยชน์จากพืชผักสมุนไพร ซึ่งเมื่อรับประทานแล้วจะส่งผลดีต่อสุขภาพ
          ดังนั้น จ.ยะลา จึงต้องการสร้างแรงงานที่มีทักษะการประกอบอาหารไทยที่ถูกต้องเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาได้เปิดการเรียนการสอนแผนกอาหารและโภชนาการในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
          นอกจากนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลายังได้เข้าร่วมโครงการ School PartnershipProgramThailand Indonesia Vocation 2013 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของครูและนักศึกษาระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในด้านอาหาร ทางวิทยาลัยอาชีว ศึกษายะลาได้ลงนามข้อตกลงความ ร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ SMK N 1 KALASAN Yogyakarta Indonesia ทำให้ผู้เรียนทั้งสองประเทศได้เรียนรู้อาหารประจำชาติไทยและอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้นสามารถนำความรู้และทักษะการประกอบอาหารมาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพของตนเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ในปี 58 นี้ อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
          สำหรับในด้านการบริการชุมชนวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ได้มีการจัดโครงการสอนอาชีพต่าง ๆ ทั้งการทำอาหาร ขนม การแปรรูปอาหาร โดยเฉพาะลองกองซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของ จ.ยะลา คือเมื่อถึงฤดูกาลผลผลิตจะออกมาพร้อมกันเป็นจำนวนมากทำให้ผลร่วงของลองกองขายไม่ได้ราคาจึงนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปเป็นแยมและไซรัปลองกองโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วท.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ผลิตเครื่องคั้นน้ำลองกองมีอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ทำให้เมล็ดแตกมีกำลังการผลิต 300 ลิตรต่อ ชม. สามารถช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและยังออกให้บริการอาหารในงานเลี้ยงแก่บุคลากรในวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น เมื่อวิทยาลัยมีงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ แผนกอาหารและโภชนาการได้จัดทำอาหารที่ใช้ในงานเลี้ยง โดยการบูรณาการให้ผู้เรียนได้พบกับประสบ การณ์จริงรวมถึงการบริการอาหารรูปเป็นการฝึกทักษะเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับผู้เรียน เพื่อผลิตแรงงานที่มีคุณภาพและทักษะทางด้านการประกอบอาหาร โดยเฉพาะอาหารไทยในปีการศึกษา 56 ที่ผ่านมา มีผู้เรียนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการทั้งสิ้น 51 คน
          ส่วนผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของชาวอาชีวศึกษายะลา คือ การ ถวายงานห้องเครื่องใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นความภาคภูมิใจที่สูงสุดของชีวิต.


          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 9 พ.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 57   อ่าน 1131 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
หนุน "นายกฯ" ขันน็อต ข้าราชการ
31 พ.ค. 58 | อ่าน 319 ครั้ง
ชงตัดเงินเดือนอาจารย์หลักสูตรพิเศษ
30 พ.ค. 59 | อ่าน 310 ครั้ง
วิจัยต้นแบบอาคารรัฐประหยัดพลังงานแห่งแรกของไทย
12 ก.พ. 57 | อ่าน 265 ครั้ง
มก.เปิดอบรมทางการศึกษาพิเศษ
09 ก.ค. 57 | อ่าน 309 ครั้ง
นำร่อง59ร.ร.แก้ยาเสพติด
14 ก.ค. 54 | อ่าน 50046 ครั้ง
เปิดข้อมูลค้ามนุษย์เด็ก 5 ปีพุ่ง 1,500 คน
03 ก.ย. 53 | อ่าน 17055 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.