Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


จัดค่ายภาษาอังกฤษ-จีนเพิ่มทักษะการสื่อสารเด็กอาชีวะ
      
จัดค่ายภาษาอังกฤษ-จีนเพิ่มทักษะการสื่อสารเด็กอาชีวะ


          ปัจจุบันใครมีความรู้มากกว่า 1 ภาษาถือว่าได้เปรียบกว่าคนอื่นไป หนึ่งก้าว โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาษาจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในฐานะสื่อกลางในการสื่อสารและเป็น เครื่องมือสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้
          กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงมีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการปฏิรูปการศึกษา โดยให้เป็นไป ทั้งระบบและมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและศักยภาพของผู้เรียนให้เข้มแข็ง สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ รวมถึงนักเรียน และครูมีศักยภาพและสมรรถนะการแข่งขันในเวทีโลกได้ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้จัดกิจกรรมช่วง ปิดเทอมฤดูร้อนขึ้น จำนวน 2 โครงการ คือ 1. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างความ เป็นมืออาชีพและสร้างความเป็นเลิศของนักศึกษาอาชีวะ ในรูปแบบไชนีสแคมป์ จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จำนวน 231 คน และ 2. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและสร้างความเป็นเลิศของนักศึกษาอาชีวะในรูปแบบอิงลิชแคมป์ เพื่อการสื่อสารในอาชีพ จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จำนวน 100 คน  ทั้ง 2 โครงการได้ดำเนินการในรูปแบบกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ โดยมีครูต่างชาติร่วมเป็นวิทยากรในโครงการด้วย ขณะนี้ทั้ง 2 โครงการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และมีกิจกรรมต่อเนื่อง คือทั้ง 2 ค่าย ได้คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ดี เพื่อส่งเดินทาง ไปฝึกภาษาที่ประเทศจีน เมียนมาร์ อินโดนีเซียและสิงคโปร์ การจัดค่ายในลักษณะนี้ ถือเป็น มิติใหม่ของการจัดค่ายอาชีวศึกษา เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการอบรมถึง 4 สัปดาห์ ในขณะที่ ปกติแล้ว ค่ายอื่นๆ ใช้ระยะเวลาเพียง 3-4 วัน เพราะการเรียนภาษาให้ได้ผลนั้น จะต้องเรียน อย่างต่อเนื่อง และเข้มข้น ซึ่งจะทำให้เกิดพัฒนาการทางด้านภาษาที่ดีขึ้น สามารถนำไปใช้สื่อสาร ศึกษาต่อ และใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ แต่ทั้งนี้ ก็ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน
          นายจาตุรนต์  ฉายแสง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวสรุปภาพรวมการจัดค่ายภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน) ของ สอศ. ว่า ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงและเข้มแข็ง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภาษาต่างประเทศจึงถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่คนทั่วโลกนิยมใช้ในการสื่อสาร  ศธ.ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อสร้างสังคมฐานเศรษฐกิจที่อาศัยภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร จึงสนับสนุนให้สอศ.จัดกิจกรรมค่ายภาษาขึ้น ซึ่งขณะนี้ สอศ. ได้สรุปผลเพื่อเป็นการประเมินศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ปรากฏว่าสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 2 ภาษา มีความพร้อมที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งตนเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่จะต้องใช้เทคโนโลยีและความรู้ของบุคคลเป็นฐานในการพัฒนา ภาษาจึงถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ใช้ในการสื่อสาร และเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ที่สำคัญ เป็นหนทางที่จะดึงความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาชีพแต่ละสาขา
          ค่ายภาษา ถือเป็นก้าวสำคัญ ของสอศ. ในการเสริมสร้างทักษะให้กับครูและนักศึกษา เชื่อว่า อนาคตอันใกล้นี้ ผู้ที่จบอาชีวะจะสามารถใช้ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทักษะวิชาชีพได้ดี และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่คุณภาพเทียบเท่าประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียนได้อย่างไม่อายใคร


       
   --มติชน ฉบับวันที่ 8 พ.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 57   อ่าน 728 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เครือข่ายวิชาการ 10 มหา’ลัยผนึกกำลัง จัดสัปดาห์บริการติวชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน
27 ก.พ. 55 | อ่าน 19458 ครั้ง
คุรุสภาประกาศผล ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น 2557
25 ธ.ค. 57 | อ่าน 699 ครั้ง
สพฐ.เสนอแท็บเล็ต เด็กแค่"ยืมเรียน" สิทธิ์ขาดเป็นของรร.
28 พ.ย. 54 | อ่าน 59419 ครั้ง
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว7127 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิ
10 พ.ย. 60 | อ่าน 950 ครั้ง
มาดูกัน..แอดมิชชัน 59 มหาลัยไหนรับเท่าไหร่!
05 พ.ค. 59 | อ่าน 748 ครั้ง
ติงม.รวยแต่ลูกศิษย์ "ตกงาน-หนี้" จี้เปิดตัวเลขบัณฑิต "มีงานทำ-รายได้" ฉะเปิดหลัก
26 ก.ย. 57 | อ่าน 772 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.