Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ช่วยเด็กอาชีวะรับจ็อบ ฝึกทักษะสร้างรายได้ระหว่างเรียน
      
ช่วยเด็กอาชีวะรับจ็อบ ฝึกทักษะสร้างรายได้ระหว่างเรียน 


          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นำรูปแบบการเรียนการสอนที่เรียกว่า Work Integrated Learning หรือ WIL ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณา การรายวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ปัจจุบันมีวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้นำรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวไปใช้แล้ว ซึ่งการเรียนการสอนในรูปแบบของ WIL คือการที่สถานศึกษารับงานการค้าในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เปิดสอน
          นายชัยพฤกษ์กล่าวว่า ตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น การรับงานการค้าประเภทวิชาคหกรรม สาขาอาหารและโภชนาการ ในเรื่องการจัดบริการอาหาร โดยการนำวิชาที่เรียนในหลักสูตร 3 รายวิชามาบูรณาการร่วมกันคือ วิชาการจัดการธุรกิจอาหาร วิชาอาหารท้องถิ่น และวิชาโครงการ โดยนักศึกษาต้องนำองค์ความรู้จาก 3 รายวิชามาบูรณาการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เริ่มจากการรับงานจากลูกค้า โดยที่มีผู้ว่าจ้างมาติดต่อและมีตัวแทนนักศึกษาเป็นผู้รับงานจ้าง จากนั้นนักศึกษาก็จะช่วยกันวางแผนการทำงานตามรูปแบบการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร วิชาอาหารท้องถิ่น และวิชาโครงการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขการจ้าง เช่น มีผู้รับบริการจำนวนกี่คน จำนวนมื้ออาหารกี่มื้อ ช่วงเวลาใดบ้าง เป็นแบบบุฟเฟ่ต์หรือจัดเซ็ตลงโต๊ะ เครื่องดื่มมีอะไรบ้าง มีอาหารว่างเสริมในช่วงสายหรือบ่ายหรือไม่ จากนั้นนักศึกษาก็จะแบ่งงานกันทำตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งการวางตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่ต่างๆ เริ่มจากการคิดรายการอาหาร คิดราคาต้นทุนและค่าบริการ อย่างช่วงนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้มาปฏิบัติงานจริงในรูปแบบ WILที่สำนักงานพัฒนา สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เป็นการเรียนนอกสถานที่ และสำนักงานฯ ดังกล่าวก็มีการจัดประชุมสัมมนาบ่อยครั้ง ทำให้สถานศึกษาและนักศึกษามีงานจ้างที่เป็นโจทย์ให้ทำอย่างต่อเนื่อง เลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าว
          การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ทำให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรง พร้อมกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสร้างเสริมทักษะและความแข็งแกร่งในสายวิชาชีพที่เรียนมาอย่างเต็มที่ สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ ที่สำคัญเกิดทักษะการทำงานที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ นอกจากสาขาทางด้านอาหารและโภชนาการแล้ว ตอนนี้มีนักศึกษาสาขาอื่นๆ อีกหลายสาขาที่รับงานจ้างในลักษณะนี้ และได้รับความนิยมจนประกอบเป็นอาชีพ มีรายได้เสริมระหว่างเรียน เช่น สาขาการออกแบบภูมิทัศน์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สาขาไฟฟ้า  ช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นต้น และก็มีการประเมินการทำงานโดยครู ใน 3 ด้านด้วยกัน คือ ด้านพฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรม และด้านทักษะวิชาชีพ ซึ่งเรามั่นใจว่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบจะทำให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นในวิชาชีพและพร้อมก้าวสู่โลกอาชีพได้อย่างมีคุณภาพเมื่อเรียนจบ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวในท้ายที่สุด

 

          --มติชน ฉบับวันที่ 12 ก.พ. 2557 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 57   อ่าน 464 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มรม.ร่วมเครือข่ายปฏิรูปมหาสารคาม
27 เม.ย. 55 | อ่าน 1564 ครั้ง
ศธ.ระดมสมองหาข้อยุติแท็บเล็ตโซน 4
02 มิ.ย. 57 | อ่าน 283 ครั้ง
ไปดูการปฏิรูปการศึกษา ที่สำเร็จทุกประการ
11 ธ.ค. 56 | อ่าน 617 ครั้ง
คลอดประกาศเรียนฟรี อนุบาลถึงม.6 รวมปวช.
25 พ.ค. 59 | อ่าน 487 ครั้ง
คาดทายาทครูได้เพิ่มอีก6แสนบ.ค่าสินไหมอุบัติเหตุจาก’ธนชาตฯ’
25 พ.ย. 53 | อ่าน 10501 ครั้ง
กต.เมินยืดวีซ่าครูต่างชาติ
03 พ.ค. 56 | อ่าน 347 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.