Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


โรงเรียนดัง แจ้งสัดส่วนการรับ ม.1 ปี’57 สพฐ. แจ้งเฉพาะโรงเรียนดัง 293 แห่งทั่วประเทศ
      

โรงเรียนดัง แจ้งสัดส่วนการรับ ม.1 ปี'57 สพฐ. แจ้งเฉพาะโรงเรียนดัง 293 แห่งทั่วประเทศ

          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ทำหนังสือแจ้งสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียน (รร.) ที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)ปีการศึกษา 2557 จำนวน 293 แห่ง ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์และแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครองได้รับทราบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ กรุงเทพมหานคร รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเนตของนักเรียนทั่วไป 50%, รร.ชิโนรสวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เทพศิรินทร์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ทวีธาภิเศก สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.วัดนวลนรดิศ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.มัธยมวัดนายโรง สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวัดระฆัง สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          รร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.บางปะกอกวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ปัญญาวรคุณ จับสลาก 40% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 30%, รร.โพธิสารพิทยากร สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.มัธยมวัดหนองแขม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          รร.มัธยมวัดสิงห์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%, รร.ราชวินิตมัธยม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.โยธินบูรณะ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.วัดราชโอรส สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          รร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ศึกษานารี สอบ คัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ศึกษานารีวิทยา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวิทยา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สามเสนวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.สุวรรณารามวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% รร.อิสลามวิทยาลัยแห่งวิทยาลัย จับสลาก 50% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบ คัดเลือกฯ ทั่วไป 10% รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จับสลาก 50% ในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เทพลีลา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่ บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.บางกะปิ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ฤทธิยะวรรณาลัย จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          รร.วัดสุทธิวราราม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.วชิรธรรมสาธิต สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%, รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับสลาก 5% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวิทยา 2 จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          รร.สารวิทยา จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีศรีสุริโยทัย สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สิริรัตนาธร สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.หอวัง จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม ราชินูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.สุรศักดิ์มนตรี จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.นนทบุรี รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ปากเกร็ด จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.วัดเขมาภิรตาราม จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีนนทบุรี จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.บางบัวทอง จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.ศรีบุณยานนท์ จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.พระนครศรีอยุธยา รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.อยุธยาวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.ปทุมธานี รร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ธัญรัตน์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ธัญบุรี จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ วิทยาลัย ปทุมธานี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ปทุมวิไล สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สายปัญญารังสิต สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.หนองเสือวิทยาคม จับสลาก 50% ในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          จ.สระบุรี รร.แก่งคอย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เทพศิรินทร์ พุแค จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สระบุรีวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, จ.สิงห์บุรี รร.สิงห์บุรี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.ลพบุรี รร.ชัยบาดาลวิทยา จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.ชัยนาท รร.ชัยนาทพิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.อ่างทอง รร.สตรีอ่างทอง สอบ คัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%, รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนดัดดรุณี สอบ คัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%, รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ สอบ คัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%, รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          จ.สมุทรปราการ รร.เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า สมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ราชวินิตบางแก้ว สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40% รร.วัดทรงธรรม จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 45% รร.สตรีสมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.สมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.ปราจีนบุรี รร.ปราจิณราษฎรอำรุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.นครนายก รร.นครนายกวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.บ้านนา นายกพิทยากร จับสลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.สระแก้ว รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม จับสลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สระแก้ว สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%
          จ.ราชบุรี รร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.โพธาวัฒนาเสนี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.ราชโบริกานุเคราะห์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.รัตนราษฎร์บำรุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

       

   ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57   อ่าน 978 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สถานีก.ค.ศ.: สรุปผลการประชุมสัมมนา กศจ. 4 ภูมิภาค
28 มิ.ย. 59 | อ่าน 458 ครั้ง
ระวังนอกระบบบานปลาย
18 พ.ค. 58 | อ่าน 535 ครั้ง
สกศ. และ วช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การศึกษา
09 พ.ค. 56 | อ่าน 535 ครั้ง
ย้ำเด็กซ้ำชั้นไม่เป็นตัวชี้วัดผลงานครู
12 พ.ย. 59 | อ่าน 526 ครั้ง
รมว.ศธ. ค้านฟื้นใช้ไม้เรียวลงโทษนร. แนะควบคุมวินัยตนเองดีที่สุด
14 ม.ค. 54 | อ่าน 10175 ครั้ง
เอกชนห่วงเด็กไทยสู้ต่างชาติไม่ได้ แนะมหาลัยเร่งพัฒนาเด็กแข่ง
27 พ.ค. 57 | อ่าน 481 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.