Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


อบรมหลักสูตรจัดการธุรกิจอสังหาฯ รับอาเซียน
      

อบรมหลักสูตรจัดการธุรกิจอสังหาฯ รับอาเซียน

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน และบริษัท เชียงใหม่ บิสซิเนส เทรนนิ่ง จำกัด เปิดหลักสูตรการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รองรับอาเซียน
          เชียงใหม่/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในกระแสเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่นๆ อีกหลายด้าน จึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้จากหลายสาขาวิชาเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจลงทุน เช่น เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต การวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐกิจกิจหรือของรัฐบาล ความต้องการของผู้อยู่อาศัยในแต่ละช่วงวัย ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าคุ้มทุน ตัดสินใจในการลงทุน และเพื่อรู้เท่าทันในการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้จะต้องมีพื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวกับระบบต้นทุน ราคาขาย และกำไร เพื่อจะนำไปต่อรองในธุรกิจการค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคมได้ร่วมมือกับสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน จัดโครงการอบรมหลักสูตร การจัดการอสังหาริมทรัพย์ สำหรับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ และผู้ที่ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจในด้านนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความสนใจที่จะนำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดความคิดในการทำธุรกิจและเสริมสร้างภูมิความรู้ในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้ก้าวทันกระแสเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันต่อไป
          ดังนั้นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม ร่วมกับ สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน จัดอบรมหลักสูตร การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2557 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) จำนวน 100 ชั่วโมง ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำหรับการลงทุนด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างนักบริหารและนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างฐานความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์
          ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การให้บริการ และพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการที่รู้เท่าทันกระแสเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันและอนาคต และเพื่อเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ การเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และเปิดโลกทัศน์ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ในการสนับสนุนส่งเสริมร่วมกัน
          สำหรับวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ คุณโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย รศ.มานพ พงศทัต นักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ ศาสตราภิชาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณไพศาล ภู่เจริญ รองประธานอาวุโส บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร และจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จด้านอสังหาริมทรัพย์ในสหภาพเมียนมาร์

       

 

   ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57   อ่าน 286 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
"ธีระเกียรติ" แทงกั๊กแต่งตั้ง-โยกซี 11
07 ส.ค. 60 | อ่าน 348 ครั้ง
ชี้ธุรกิจสตาร์ทอัพการศึกษา หนุนอาชีพครูไทย มีรายได้เพิ่มใน 5 ปี
04 ส.ค. 59 | อ่าน 965 ครั้ง
ห่วงคุณภาพการศึกษาไทยถดถอย เวิลด์อีโคโนมิกฯจี้เดินหน้าปฏิรูป-พัฒนา3ด้าน
10 ก.ย. 57 | อ่าน 409 ครั้ง
’ผชช.’ ศธ.ยันมีทุจริตสอบครูผู้ช่วย หลังวิเคราะห์กลุ่มแต้มสูงผิดปกติ
26 เม.ย. 56 | อ่าน 399 ครั้ง
ประกวดเรียงความโครงการ ’เดินตามรอยพระราชา’
04 ก.พ. 57 | อ่าน 808 ครั้ง
สทศ.ยันทดสอบโอเน็ต 8-9 กพ.
06 ก.พ. 57 | อ่าน 320 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.