Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ศธ.จัดงาน "วันครู" นครปฐม
      

ศธ.จัดงาน วันครู นครปฐม 

          ศธ.จัดวันครู ปี 57 เฉลิมพระเกียรติพระราชินี พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน พร้อมย้ายสถานที่จัดงานจากหอประชุมคุรุสภา ไป ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาฯ นครปฐม จาตุรนต์ แจงหวั่นม็อบ กปปส. ยืดเยื้อกระทบจัดงาน ย้ำรักษาการ นายกฯ ยังมาร่วมงาน พร้อมเปิดตัวยอดครูผู้มีอุดมการณ์ 4 ภาคและผู้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 57 จำนวน 9 ราย รวมทั้งบุคคลและนิติบุคคลที่สร้างคุณูปการต่อการศึกษาชาติ ประจำปี 57
          วานนี้ (9 ม.ค.) ที่หอประชุมคุรุสภา นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วย นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ. ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) แถลงข่าวการจัดงานวันครู พ.ศ.2557 ครั้งที่ 58 เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน และการคัดเลือกยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ตามรอยเกียติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 8
          โดย นายจาตุรนต์ กล่าวว่า วิชาชีพครูเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการเรียนการสอน เป็นความการคาดหวังของประชาชนทุกคนทุกฝ่ายในสังคมที่มี ต่อการพัฒนาการศึกษาชาติ และการปฏิรูปการศึกษาเพราะต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ซึ่งสัมฤทธิผลที่จะเกิดขึ้นต้องมาจากครูทั้งประเทศ ดังนั้น ครูทั้งหลายควรภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติ ไว้วางใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ฝากอนาคตลูกหลานไว้ในมือครู ทั้งนี้ งานวันครูจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พระคุณครู สำหรับวันครู พ.ศ.2557 ครั้งที่ 58 เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน จัดมีขึ้นในวันที่ 16 มกราคม โดยปีนี้จะเปลี่ยนสถานที่จัดงานวันครูจากหอประชุมคุรุสภา ไปใช้สถานที่ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สำหรับคำขวัญวันครูปีนี้ คือ เทิดพระเกียรติทั่วกตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน โดย นายธีธัช บรรณะทอง จ.พิจิตร ชนะการคัดเลือกในการประกวด แสดงถึงการเทิดพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
          สาเหตุที่มีการเปลี่ยนสถานที่จัดงานวันครูปีนี้ เพราะคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของครูเข้าใจว่าคณะกรรมการจัดงานวันครู คงเกรงว่าจะเจออุปสรรคจึงได้คาดการณ์สืบเนื่องจากเหตุการณ์วันที่ 13 ม.ค.นี้ ซึ่งแม้การย้ายสถานที่อาจทำให้ครูที่เดินทางมาร่วมงานประสบปัญหาขลุกขลักนิดหน่อยที่ต้องเดินทางไกลออกไป แต่หากจัดที่เดิมก็กลัวว่าจะมีอุปสรรคถึงขั้นเกิดความเสียหายกับงานได้ และขณะนี้ก็ยืนยันว่า รักษาการ นายกฯจะเดินทางมาร่วมงาน อย่างไรก็ตาม หลังเฉลิมฉลองวันครูหวังครูทั่วประเทศร่วมกันพัฒนาการศึกษาต่อไปนายจาตุรนต์ กล่าว
          ด้าน นางสุทธศรี กล่าวว่า กิจกรรมของงานวันครูปีนี้ นั้นยังคงจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเช่นเดิม โดยส่วนกลางนั้นปีนี้ในส่วนกลางได้เปลี่ยนสถานที่จัดงานวันที่ 16 ม.ค.จากหอประชุมคุรุสภาไปจัดที่ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ โดยตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น. รักษาการนายกฯ จะประกอบพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน และมอบรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางวิชาชีพการศึกษา ผู้ได้รับรางวัลตามรอบเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู รวมทั้ง ปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่มีการ มอบรางวัลพระพฤหัสทองคำ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เป็นผู้คัดเลือก เป็นต้น
          ด้าน ศ.ดร.ไพฑูรย์ กล่าวว่า ขณะนี้ทั่วโลกและสังคมไทยกำลังเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ยุคที่ทั่วโลกมุ่งเน้นสร้างผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศแถบตะวันตกซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจะตื่นตัวมาก เราที่อยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหากไม่ตื่นตัวหรือตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงเราก็จะกลายเป็นผู้ซื้อและลูกค้าของกลุ่มประเทศพัฒนาเหล่านี้ เพราะฉะนั้น คุรุสภาได้มีการหารือกันว่าอยากให้วันครูปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาครูยุคใหม่ เพราะการพัฒนาครูจะทำแบบเดิมไม่ได้ ซึ่งจะต้องช่วยกันคิดว่าจะสร้างคนและครูยุคใหม่อย่างไร โดยคุรุสภาจะชักชวนกลุ่มเกี่ยวข้องมาร่วมวางแผน รวมทั้งหารือกับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สถาบันการศึกษา ร.ร.และเขตพื้นที่การศึกษามาร่วมวางพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ด้วย
          ขณะที่ นายโรจนะ กล่าวว่า ในปีนี้ สพฐ.ได้คัดเลือกข้าราชการและครูผู้ทำหน้าที่ครู ทั้งภาคราชการและเอกชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีชุมชนมีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมมีปัญหาภัยสังคมหรือความเสี่ยงซึ่งทุ่มเท เสียสละเพื่อดูแลนักเรียนได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ให้ได้รับรางวัลโครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 8 พ.ศ.2557 จำนวน 4 คนจาก 4 ภูมิภาคซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเงินสด 3 แสนบาท เข็มเสมาทองคำ โล่รางวัลและเกียรติบัตรจาก รักษาการ นายกฯ ในวันที่ 16 ม.ค.นี้ ประกอบด้วย ภาคกลาง นางราตรี ศรีไพวรรณ ผอ.ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ นายเฉลิมพล หล้าเพ็ง ผอ.ร.ร.บ้านห้วยฝึ้ง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ภาคใต้ นายนิอิสเฮาะ นิเงาะ ผอ.ร.ร.บ้านเจาะกือแย อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุเนตร ทองคำ ผอ.ร.ร.ยางอู้มวิทยาคาร อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวันครู ปี 2557 คุรุสภาได้สรรหาบุคคลและนิติบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลผู้มีคุณปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2557 มีจำนวน 7 ราย ดังนี้ ประเภทบุคคล ได้แก่ พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมมธโช),พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร),นายประพัฒน์ แสงวณิช, ศ.เกียรติคุณ พญ.วันเพ็ญ บุญประกอบ,รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และประเภทนิติบุคคล ได้แก่ มูลนิธิทวี บุณยเกตุ
          สำหรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2556 ปีนี้คุรุสภาได้คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ได้ รางวัล 9 คนใน 4 ประเภทซึ่งจะได้รับรางวัลเงินสด 5 หมื่นบาท ดังนี้ 1.ประเภทครูผู้สอน ได้แก่ นางชญานี ขัตติยะมาน ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลสงขลา จ.สงขลา นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์ ครูร.ร.วัดสัมมาราม จ.ราชบุรี ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.กีฬาจังหวัดชลบุรี จ.ชลบุรี นายสมบัติ จันทร์ผ่องศรี ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.พะเยาพิทยาคม จ.พเยา นายสุรชัย งามชื่น ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านจอมพระ จ.สุรินทร์ 2.ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายสมประสงค์ มั่งอะนะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ ร.ร.อุ้งผางวิทยาคม จ.ตาก และนายสมพงศ์ จตุทอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา 3.ประเภทผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายอธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ร้อยเอ็ด เขต 1 จ.ร้อยเอ็ด และ4.ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ (ศึกษานิเทศก์) ได้แก่ นางวิพาวรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 21
          ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า คุรุสภาได้มีการประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และกำหนดกิจกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2557 ดังนี้ กิจกรรมวันที่ 11-15 ม.ค. 57 ขอเลื่อนกิจกรรมทั้งหมดออกไปก่อน ส่วนกำหนดการจัดงานจะมีขึ้นเมื่อใดจะแจ้งภายหลัง กิจกรรมวันครู วันที่ 16 ม.ค.2557 คงเดิม ยกเว้นการมอบรางวัลครูดีในดวงใจ,บุคลากร สพฐ.ดีเด่น และ ครูดีไม่มีอบายมุข และย้ายสถานที่จัดงานวันที่ 16 ม.ค.2557 จากหอประชุมคุรุสภา ไปที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ksp.or.th

Source - ASTV ผู้จัดการออนไลน์ (Th)

 โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 57   อ่าน 644 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
1มีนาสอบ O-NET รอบพิเศษ สทศ.จัดสนามสอบใกล้บ้านลดภาระ
03 ก.พ. 54 | อ่าน 11209 ครั้ง
ลุ้น...มหาลัยไหนจะโดน ม.44
29 มิ.ย. 59 | อ่าน 489 ครั้ง
"การแก้ปัญหาครู" รายการเดินหน้าประเทศไทย วันที่ 1 กันยายน 2559
02 ก.ย. 59 | อ่าน 459 ครั้ง
ปรับเกณฑ์คัดเลือกผอ.โรงเรียน
11 พ.ย. 57 | อ่าน 475 ครั้ง
เล็งใช้งบกลางปรับงด.ครูเอกชน
05 ก.พ. 56 | อ่าน 712 ครั้ง
’ดร.เปรื่อง’ค้านยุบรวมมรภ.กาฬสินธุ์ชี้ประเด็นการเมืองไม่ใช่ความต้องการสถาบัน
15 ธ.ค. 54 | อ่าน 70073 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.