Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สำนักวิชาการจัดประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี ส่งเสริมสื่อดีมีประโยชน์ สร้างสติปัญญาให้เยาวชน
      
สำนักวิชาการจัดประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี ส่งเสริมสื่อดีมีประโยชน์ สร้างสติปัญญาให้เยาวชน


          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา จัดประกวดโครงการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมผลิตหนังสือดี มีคุณภาพและสารประโยชน์อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของหนังสือและการอ่านว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนา ความคิด สติปัญญา ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มทุกวัย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป
          กิจกรรมการประกวดหนังสือดีเด่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทย ซึ่งประพันธ์และจัดทำภาพประกอบโดยคนไทย พิมพ์โฆษณาในประเทศไทย ให้มีคุณภาพดี มีสารประโยชน์ และมีปริมาณมากขึ้น เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน อันจะส่งผลดีต่อการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับคนไทย โดยผู้มีสิทธิ์ส่งหนังสือเข้าประกวด ได้แก่ สำนักพิมพ์ ผู้ประพันธ์ ผู้จัดทำภาพประกอบ ผู้ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม ผู้จัดพิมพ์ ส่วนราชการ สมาคม และผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้หนังสือที่รับเข้าประกวด แบ่งเป็น 9 กลุ่ม คือ
          1.หนังสือ สารคดีทุกประเภทที่มิใช่ตำรา หรือหนังสือเรียน หรือหนังสือที่มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะจะให้เป็นตำราเรียน หรือ หนังสือเรียน 2.หนังสือนวนิยาย 3.หนังสือกวีนิพนธ์ 4.หนังสือรวมเรื่องสั้น 5.หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี 6.หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี ประเภท บันเทิงคดีและสารคดี 7.หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี มี 3 ประเภทบันเทิงคดี สารคดีและบทร้อยกรอง 8.หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ ประเภทการ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไปและการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก 9.หนังสือสวยงาม ประเภทสวยงามทั่วไปและสวยงามสำหรับเด็ก
          สำหรับคุณสมบัติของหนังสือที่จะส่งเข้าประกวด ต้องเป็นหนังสือที่ผู้ประพันธ์ประพันธ์ขึ้นเอง เป็นหนังสือที่พิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกใน พ.ศ.2556 โดยมีเลข พ.ศ. ตีพิมพ์ชัดเจนไว้ในหนังสือเป็นหนังสือภาษาไทยที่ตีพิมพ์โฆษณาในประเทศไทย เป็นหนังสือที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ส่งเข้าประกวดได้ ด้านคุณสมบัติเฉพาะ หนังสือสารคดีต้องมีเนื้อเรื่องเดียวกัน เป็นของผู้ประพันธ์คนเดียวหรือหลายคน มีเนื้อเรื่องรวมภาพไม่น้อยกว่า 160 หน้า (10 ยก หนังสือขนาด 16 หน้ายก) หรือ 80 หน้า (10 ยก หนังสือขนาด 8 หน้ายก) ทั้งนี้ จำนวนคำต้องไม่น้อยกว่า 60,000 คำ หนังสือนวนิยาย เป็นของผู้ประพันธ์คนเดียว มีเนื้อเรื่องไม่รวมภาพไม่น้อยกว่า 160 หน้า (10 ยก หนังสือขนาด 16 หน้ายก) หรือ 80 หน้า (10 ยก หนังสือขนาด 8 หน้ายก) ทั้งนี้ จำนวนคำต้องไม่น้อยกว่า 60,000 คำ
          หนังสือกวีนิพนธ์ เป็นของผู้ประพันธ์คนเดียว มีเรื่องเดียวหรือหลายเรื่องก็ได้ แต่รวมพิมพ์เป็นเล่มมีความยาวไม่น้อยกว่า 100 บท ตามลักษณะฉันทลักษณ์ไทย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นของผู้ประพันธ์คนเดียว มีจำนวนเรื่องไม่น้อยกว่า 8 เรื่อง จำนวนหน้าไม่น้อยกว่า 80 หน้า (5 ยก หนังสือขนาด 16 หน้ายก) แต่ต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยรวมพิมพ์เป็นเล่มมาก่อนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของจำนวนเรื่องทั้งหมด สำหรับเรื่องที่เคยรวมพิมพ์เป็นเล่มต้องไม่เคยได้รับรางวัล จึงจะนำมารวมพิมพ์เป็นเล่มได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเรื่องทั้งหมด หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทบันเทิงคดี เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น นวนิยาย และ หรือสาระบันเทิง หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทสารคดี เป็นหนังสือที่มีเนื้อเรื่องเดียวกันหรือหลากหลาย เป็นของผู้ประพันธ์คนเดียวหรือหลายคน
          หนังสือการ์ตูน หรือนิยายภาพ เป็นหนังสือที่มีเรื่องและภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันและไม่ซ้ำกัน เป็นการ์ตูนหรือภาพสมจริงก็ได้ เป็นเรื่องเดียวหรือหลายเรื่องก็ได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 16 หน้า ถ้าเป็นวารสารการ์ตูน มีการ์ตูนหรือภาพเขียนประกอบในเล่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเล่ม ถ้าเป็นวารสารรายเดือน รายปักษ์หรือรายสัปดาห์ ต้องมีชื่อถาวร และออกติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าหนึ่งปี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป (อายุ 12 ปีขึ้นไป) หนังสือการ์ตูน หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก (อายุ 6-11 ปี)
          ท่านที่สนใจสามารถส่งหนังสือเข้าประกวด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดหนังสือดีเด่นได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ 0-2288-5730-1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 56   อ่าน 631 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
จี้แก้ข้อบังคับสกสค.รับเขต’ประถม-มัธยม’
26 เม.ย. 55 | อ่าน 1207 ครั้ง
8 ราชภัฏเขตภาคเหนือเตรียมความพร้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี’59
26 ธ.ค. 59 | อ่าน 1743 ครั้ง
"คุรุสภา" เล็งเปิดอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูรอบ 2
22 ม.ค. 58 | อ่าน 605 ครั้ง
’โรงเรียน-วัด-ชุมชน’ ผนึกกำลังสร้างกิจกรรมนำเด็กกลับห้องเรียน
19 ต.ค. 55 | อ่าน 907 ครั้ง
มจษ.จัดแข่งขันซีอาร์ยูโรบอท บ่มเพาะทีมหน้าใหม่ก้าวสู่นานาชาติ
04 ก.ค. 57 | อ่าน 634 ครั้ง
สกอ.คุมเข้มรับน้อง-พนันบอลเตือนสถาบันออกระเบียบชัดเจน
25 มิ.ย. 57 | อ่าน 613 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.