Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคะเนจือทะอีกหนึ่งอาคารเรียนสหกรณ์เพื่อพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร
      
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคะเนจือทะอีกหนึ่งอาคารเรียนสหกรณ์เพื่อพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร          ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านคะเนจือทะ อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็น 1 ใน 10 โรงเรียน ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ ดาเนินกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ด้วยสานึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการสหกรณ์ โดยก่อสร้างอาคารเรียนให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้มีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน ได้มีการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
          นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าศูนย์การเรียนตารวจตระเวรชายแดนบ้านคะเนจือทะ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดาริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2545 เพื่อจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยชุดช่าง จากกองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 34 ได้ทาการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และอาคารประกอบ โดยเปิดทาการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2545 ล่าสุดกรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ภาคเหนือ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการศึกษา จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนให้กับศูนย์การเรียนแห่งนี้ เพื่อให้การศึกษาเกิดความเท่าเทียมกับพื้นที่อื่นๆ
          นายสมชาย กล่าวอีกว่า เพื่อสนองเจตนารมณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ท่านมีเจตนาอันแน่วแน่ ที่จะพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) โดยโครงการที่พระองค์ท่านมีทั้งหมดนั้น เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเจตนาที่พระองค์ทรงต้องการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้วยระบบสหกรณ์ ที่ทุกโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารจะต้องมีกิจกรรมสหกรณ์อยู่ด้วยเสมอ ดังนั้น เนื่องในโอกาสพิเศษที่พระองค์ท่านจะมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในปี 2558 ในฐานะที่ได้รับพระกรุณาธิคุณในเรื่องของการดาเนินการด้านสหกรณ์ในประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเริ่มต้นแนวคิด และพยายามที่จะรวบรวมกาลังศรัทธาจนก่อให้เกิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสนองเจตนารมณ์ที่พระองค์ทรงมีต่อการพัฒนาเด็กเล็ก จนนาไปสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและสังคม
          ศูนย์การเรียนแห่งนี้ เป็นพื้นที่เป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา และได้รับความชื่นชม เนื่องจากศูนย์การเรียนแห่งนี้ได้รับรางวัล ชนะเลิศในการใช้หญ้าแฝกเป็นพืชอนุรักษ์ดิน ซึ่งที่นี่นับเป็นโรงเรียนที่ 5 แล้วที่ได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารเรียนให้ และคาดว่าเป้าหมาย 10 โรงเรียน 10 อาคารเรียนนั้น จะแล้วเสร็จครบสมบูรณ์ ในปี 2558 นี้ โดยในปี 2557 จะทูลเกล้าฯ ถวาย 6 โรงเรียนก่อน ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของพวกเราชาวสหกรณ์ที่จะทางานเพื่อถวายพระองค์ท่าน นายสมชาย กล่าวทิ้งท้าย

          

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 56   อ่าน 1366 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
บี้ตรวจสอบมาตรฐานข้อสอบครูผู้ช่วย หวั่นไร้คุณภาพผ่านเกณฑ์
04 พ.ค. 58 | อ่าน 576 ครั้ง
รมช.ศธ. ลง ปัตตานี-ยะลา มอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชน จชต.
22 ส.ค. 59 | อ่าน 366 ครั้ง
เวทีศักยภาพผู้เรียน มาตรฐานสากล
26 พ.ค. 57 | อ่าน 431 ครั้ง
เพิ่มโอกาสการศึกษาพื้นฐาน ลดเหลื่อมล้ำค่าจ้างแรงงานไทย
28 ม.ค. 54 | อ่าน 12843 ครั้ง
วธ.เร่งบรรจุข้าราชการ 365 อัตรา
07 เม.ย. 58 | อ่าน 535 ครั้ง
ศธ.ปรับหลักสูตร’เรียนน้อยรู้เยอะ’
21 พ.ย. 55 | อ่าน 711 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.