Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคะเนจือทะอีกหนึ่งอาคารเรียนสหกรณ์เพื่อพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร
      
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคะเนจือทะอีกหนึ่งอาคารเรียนสหกรณ์เพื่อพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร          ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านคะเนจือทะ อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็น 1 ใน 10 โรงเรียน ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ ดาเนินกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ด้วยสานึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการสหกรณ์ โดยก่อสร้างอาคารเรียนให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้มีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน ได้มีการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
          นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าศูนย์การเรียนตารวจตระเวรชายแดนบ้านคะเนจือทะ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดาริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2545 เพื่อจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยชุดช่าง จากกองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 34 ได้ทาการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และอาคารประกอบ โดยเปิดทาการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2545 ล่าสุดกรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ภาคเหนือ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการศึกษา จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนให้กับศูนย์การเรียนแห่งนี้ เพื่อให้การศึกษาเกิดความเท่าเทียมกับพื้นที่อื่นๆ
          นายสมชาย กล่าวอีกว่า เพื่อสนองเจตนารมณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ท่านมีเจตนาอันแน่วแน่ ที่จะพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) โดยโครงการที่พระองค์ท่านมีทั้งหมดนั้น เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเจตนาที่พระองค์ทรงต้องการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้วยระบบสหกรณ์ ที่ทุกโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารจะต้องมีกิจกรรมสหกรณ์อยู่ด้วยเสมอ ดังนั้น เนื่องในโอกาสพิเศษที่พระองค์ท่านจะมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในปี 2558 ในฐานะที่ได้รับพระกรุณาธิคุณในเรื่องของการดาเนินการด้านสหกรณ์ในประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเริ่มต้นแนวคิด และพยายามที่จะรวบรวมกาลังศรัทธาจนก่อให้เกิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสนองเจตนารมณ์ที่พระองค์ทรงมีต่อการพัฒนาเด็กเล็ก จนนาไปสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและสังคม
          ศูนย์การเรียนแห่งนี้ เป็นพื้นที่เป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา และได้รับความชื่นชม เนื่องจากศูนย์การเรียนแห่งนี้ได้รับรางวัล ชนะเลิศในการใช้หญ้าแฝกเป็นพืชอนุรักษ์ดิน ซึ่งที่นี่นับเป็นโรงเรียนที่ 5 แล้วที่ได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารเรียนให้ และคาดว่าเป้าหมาย 10 โรงเรียน 10 อาคารเรียนนั้น จะแล้วเสร็จครบสมบูรณ์ ในปี 2558 นี้ โดยในปี 2557 จะทูลเกล้าฯ ถวาย 6 โรงเรียนก่อน ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของพวกเราชาวสหกรณ์ที่จะทางานเพื่อถวายพระองค์ท่าน นายสมชาย กล่าวทิ้งท้าย

          

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 56   อ่าน 1312 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อิ่ม 3 มื้อ เสริมโภชนาการนร. สพฐ.เปิดช่องร.ร.ชงแผนของบฯกองทุนอาหารกลางวัน
26 ก.พ. 56 | อ่าน 637 ครั้ง
’อภิชาติ’ห่วงปัญหาเด็กติดมือถือ
28 ต.ค. 56 | อ่าน 785 ครั้ง
ไขข้อข้องใจการจัดสรรงบประมาณของ สนผ. เรื่อง O-NET
19 ส.ค. 58 | อ่าน 433 ครั้ง
การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนขรก.ครูฯ ในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบป
02 ธ.ค. 58 | อ่าน 562 ครั้ง
ถกเวทีระดับชาติอีเลิร์นนิ่ง สกอ.บูรณาการแนวทางเรียนรู้อาเซียน
31 ก.ค. 55 | อ่าน 819 ครั้ง
การอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รา
10 ก.ย. 58 | อ่าน 349 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.