Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คุยกับ ผอ.สมศ.: ความร่วมมือที่นำไปสู่เอกภาพของการประเมินผลสถาบันอุดมศึกษา
      

คุยกับ ผอ.สมศ.: ความร่วมมือที่นำไปสู่เอกภาพของการประเมินผลสถาบันอุดมศึกษา

          ได้ยินได้ฟังจากชาวมหาวิทยาลัยกันมาบ่อยครั้งเกี่ยวกับความซ้ำซ้อนในการประเมินผลคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในแต่ละปีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องได้รับการประเมินจากทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงานก.พ.ร.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) โดยทั้ง ๓ หน่วยงานก็จะมีเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการจัดทำเอกสารและการรับการประเมินผลดังกล่าว
          ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไปนั้น ความซ้ำซ้อนตรงนี้จะหมดไป เนื่องจากทั้ง ๓ หน่วยงานได้มีการหารือร่วมกันเพื่อบูรณาการระบบการประเมินในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งนำไปสู่การลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงและร่วมชี้แจงรายละเอียดการบูรณาการระบบการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นเอกภาพของผู้บริหารระดับสูงของทั้ง ๓ หน่วยงาน เมื่อวันพุธที่ ๒๒กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
          หลักการในการบูรณาการการจัดระบบการประเมินผลที่สำคัญ คือ เป็นการบูรณาการตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลร่วมกัน โดยได้มีการทำการเทียบเคียงตัวชี้วัดจากระบบประเมินของทั้ง ๓ หน่วยงาน(ตัวชี้วัดจากระบบการประกันคุณภาพภายในของ สกอ./ตัวชี้วัดจากคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร./ตัวชี้วัดจากระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.) รวมถึงการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการประเมินผลของหน่วยงานผู้ประเมินต่างๆให้เป็นระบบเดียวกันและใช้ผลการประเมิน รวมถึงคู่มือการประเมินผลร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันผ่านระบบ CHE QA Online ซึ่งเป็นระบบที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) พัฒนาขึ้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานประจำปีเป็นรายงานฉบับเดียวและสามารถจัดส่งให้กับทั้ง ๓ หน่วยงาน  ซึ่งการประเมินผลของทั้ง ๓ หน่วยงาน จะใช้ข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านระบบCHE QA Online ของ สกอ.
          การบูรณาการระบบการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษาในครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ของการประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาและเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพลังและแรงผลักดันในการพัฒนาระบบและวิธีการประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาทั้งนี้ ในการบูรณาการร่วมกันจะต้องมีการพิจารณารายละเอียดในหลายประเด็นทั้งเรื่องของวิธีการจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด โดยเฉพาะการกำหนดความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผล ทั้งการประเมินตนเองและการประเมินโดยบุคคลภายนอก เนื่องจากผลของความแตกต่างของระบบการประเมินผลที่มีการประเมินเป็นรอบปีการศึกษา( ๑ มิ.ย. - ๓๑ พ.ค.)  รอบปีงบประมาณ (๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย.)และรอบปีปฏิทิน (๑ ม.ค.- ๓๑ ธ.ค.) โดยการดำเนินงานขั้นต่อไป ทั้ง ๓ หน่วยงานได้พิจารณาร่วมกันและมีความเห็นว่า ควรจัดให้มีการตั้งคณะทำงานร่วม ๓ หน่วยงานขึ้น เพื่อการจัดทำคู่มือการประเมินผลแบบบูรณาการต่อไป ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น จะนำมาเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ

          --มติชน ฉบับวันที่ 27 ก.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 53   อ่าน 11813 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.ประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการประเมินวิทยฐานะ
06 ก.ค. 60 | อ่าน 391 ครั้ง
เริ่มเห็นแววเกณฑ์วิทยฐานะใหม่
11 พ.ย. 58 | อ่าน 345 ครั้ง
ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น จำนวน 24 ราย
11 ก.ย. 56 | อ่าน 783 ครั้ง
ดาวน์โหลด PowerPoint การประชุม Conference โรงเรียนเครือข่าย โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) 2 ธ
06 ธ.ค. 59 | อ่าน 321 ครั้ง
เล็งปฏิรูปการเรียนรู้สู่นักเรียนรับปีใหม่
19 พ.ย. 57 | อ่าน 299 ครั้ง
ทปอ.ไม่เลิกรับตรงเคลียริ่งเฮาส์ชี้เด็กทิ้งม.รัฐส่งผลที่นั่งว่างไม่ต่างเอกชน มหา’ลัยเมืองผู้ดีย
07 ส.ค. 55 | อ่าน 792 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.