Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ศธ.ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ ไอซีที เตรียมจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
      

ศธ.ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ ไอซีที เตรียมจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 

          นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึง การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ว่า โครงการนี้ เป็นหนึ่งในกลไกตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เพื่อให้ใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพของประเทศไทย และสามารถเชื่อมโยงสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ซึ่ง ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 ให้ความสำคัญกำหนดไว้ในหมวดที่ 9 มาตรา 69 กว่า 10 ปีมาแล้ว แต่ ยังไม่มีสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเกิดขึ้น วันนี้ตนจึงอยากให้มีการระดมสมองเพื่อเดินหน้าในการจัดตั้งสถาบันฯ ให้เป็นผลสำเร็จ เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)มีความก้าวหน้าและมีความจำเป็นมาก ทั่วโลกให้ความสำคัญและใช้ ICT ขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นเครื่องมือและกลไกในการกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน การเรียนรู้ และการบริการทางการแพทย์ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศไว้ ว่า จะเร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นนโยบายสำคัญครอบคลุมในเรื่องมาตรฐานเนื้อหาที่จะนำมาบรรจุไว้ในแท็บเล็ต มาตรฐานการเรียนการสอน โดยใช้ ICT แบบฝึกหัด แบบวัดประเมินผล การปฏิรูปการเรียนการสอน การพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ ?
          นายจาตุรนต์ กล่าวต่อว่า ครูต้องส่งเสริมให้เด็กรู้จักค้นหา คิด วิเคราะห์ ทำความเข้าใจ สามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผล สอนอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐานการเรียนการสอน มีการวัดผลที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่จะตั้งขึ้น จึงต้องพิจารณาให้ครอบคลุมภาพรวม ภาพใหญ่ เช่นในประเทศเกาหลีใต้ ให้ความสำคัญในภาพรวมโดยการดำเนินการเป็น Phase ใช้เวลาหลายปี มีแผนแม่บทซึ่งจำเป็น เพราะจะทำให้ทราบว่าแต่ละส่วน แต่ละเรื่องจะเชื่อมต่อ หรือหนุนเสริมกันอย่างไร มีมาตรฐานอย่างไร ควบคุมคุณภาพได้อย่าง เป็นต้น ในเรื่องเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ต้องช่วยกันคิดว่า ประเทศไทยจะใช้บทเรียนจากประเทศอื่น ๆ ลดระยะเวลาการดำเนินการได้อย่างไร และจะสนับสนุนนโยบายอื่น ๆ ให้บรรลุผลอย่างไร เช่นการกระจายโอกาส และการปฏิรูปการเรียนการสอน ?
          นายกิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้มีการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ไปแล้ว เพื่อระดมสมองในการจัดตั้งสถาบันฯ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริมและประสานวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมทั้งประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อเร่งรัดการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขึ้น 5 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการองค์กร คณะอนุกรรมการด้านการบริหารสินทรัพย์ขององค์กร คณะอนุกรรมการด้านการสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร และคณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบกฎหมายการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

          ที่มา: http://www.naewna.comโพสเมื่อ : 19 พ.ย. 56   อ่าน 658 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
จ่อตั้งสืบข้อเท็จจริงระบบ Moenet ศธ.
02 มี.ค. 61 | อ่าน 662 ครั้ง
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2247 เรื่อง การอบรมครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 25
19 เม.ย. 60 | อ่าน 522 ครั้ง
‘หมอธี’ จัดทัพซี 10 ศธ.แย้มสลับซี 11 ต้องมีเหตุผล
14 ก.ค. 61 | อ่าน 792 ครั้ง
อาชีวะรัฐ-เอกชนถกเป้ารับเด็กปี 59
17 มี.ค. 59 | อ่าน 551 ครั้ง
กำชับรับ นักเรียน 63 ต้องโปร่งใสไร้แป๊ะเจี๊ยะ
19 ธ.ค. 62 | อ่าน 588 ครั้ง
ประเทศไทยมีประชาการเกิน 65 ล้านคนแล้ว จังหวัดท่านมีประชากรเท่าไหร่ อยากรู้ คลิกเลย
03 มี.ค. 58 | อ่าน 936 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.