Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


จ่ายวิทยฐานะและค่าตอบแทนครู เลขาฯ กพฐ.แจงต้องให้เสร็จก่อนสิ้นปี
      

จ่ายวิทยฐานะและค่าตอบแทนครู เลขาฯ กพฐ.แจงต้องให้เสร็จก่อนสิ้นปี

 

          นายอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ). ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติที่ผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ทุกวิทยฐานะ ส่วนผู้ที่ได้รับวิทยฐานะเพิ่มรายใหม่ โดยมีผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา ให้ชะลอการเบิกจ่ายไว้ก่อนนั้น
          เนื่องจากงบประมาณ ปี พ.ศ.2557 ได้รับงบประมาณจำกัดและมีเพียงพอสำหรับเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสำหรับผู้ที่มีวิทยฐานะ และค่าตอบแทนรายเดิม และมีคงเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีวิทยฐานะรายใหม่ โดยผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 สพฐ. จึงให้ สพท. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกดำเนินการได้โดยเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะครูและค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้เกษียณอายุปกติ และเกษียณอายุก่อนกำหนดถึงแก่กรรม ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่ต้องได้รับเงินตกเบิกให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ซึ่งการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับผู้ที่ได้รับวิทยฐานะที่มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ทุกวิทยฐานะ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และได้เบิกจ่ายวิทยฐานะที่ได้รับอยู่เดิมต้องได้รับเงินตกเบิกเฉพาะส่วนที่ต้องเบิกเพิ่ม ส่วนผู้ที่ได้รับให้มีและเลื่อนวิทยฐานะที่ผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นมา ให้ชะลอการเบิกจ่ายไว้ก่อนจนกว่า สพฐ. จะได้รับงบประมาณและจะแจ้งให้ สพท. และโรงเรียนทราบต่อไป
          การเบิกจ่ายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน (ตกเบิก) แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 พร้อมทั้งรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายจริง ส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 8 มกราคม 2557 และให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนให้ถูกต้องตามที่กำหนด และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด หากมีการตรวจภายหลังพบว่าดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายดังกล่าว เจ้าหน้าที่รับผิดชอบอาจต้องถูกดำเนินการทางวินัยและต้องรับผิดในทางแพ่งด้วย เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 56   อ่าน 641 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ
19 ก.พ. 59 | อ่าน 362 ครั้ง
สกศ.คาดใช้ 6 เดือนประเมินระบบวัดผล
23 ก.พ. 59 | อ่าน 282 ครั้ง
ถึงเวลาต้องปรับการสอนประถมศึกษา
29 พ.ย. 59 | อ่าน 304 ครั้ง
กยศ.พร้อมปล่อยกู้เด็ก 8 แสนราย
22 มิ.ย. 58 | อ่าน 371 ครั้ง
"ภาวิช" จี้สำนึกอธิการบดีเลิกระบบรับตรง
16 ก.ย. 56 | อ่าน 465 ครั้ง
ม.อ.เปิดเวทีวิชาการบริหารจัดการเป้าหมายสร้างบัณฑิตผลิตงานวิจัยสู่อาเซียน
10 เม.ย. 57 | อ่าน 379 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.