Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สพฐ.พาพ่อ-แม่ 3 จว.ใต้ เยี่ยม น.ร.ทุน โครงการ’โรงเรียนอุปถัมภ์’          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พาพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเยี่ยมนักเรียน จำนวน 300 คน หลังได้รับคัดเลือกให้มาเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เพื่อสร้างโอกาส ความพร้อมและศักยภาพทางวิชาการ เตรียมพร้อมเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น ในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2556 โดยให้มาพบปะ ดูความเป็นอยู่ ใช้ชีวิตและทัศนศึกษาร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน ส่งผลให้ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองมีขวัญ กำลังใจ และมีความสุขที่ได้รับการเติมเต็ม ทั้งการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่ง สพฐ.จะเดินหน้าโครงการดังกล่าวให้ต่อเนื่องต่อไป
          ดร.เกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัด โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2556 คัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี มีความประพฤติเรียบร้อย หรือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ และการใช้ความรุนแรง หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ามาศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนดังประจำจังหวัด เพื่อสร้างโอกาส สร้างความพร้อม และศักยภาพทางวิชาการ เตรียมเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดยตลอด 1 ปี นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทั้งทักษะทางสังคม ส่งเสริมจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคีในหมู่คณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมติวเข้มนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นไทย และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในปีการศึกษา 2550-ปีการศึกษา 2555 รวมจำนวน 1,125 คน สามารถเข้าเรียนต่อ ในระดับอุดมศึกษาได้ทุกคน
          ดร.เกษม กล่าวด้วยว่า สำหรับปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน เข้ามาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานครและโรงเรียนดังประจำจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 45 แห่ง ซึ่งหลังจากได้ส่งเด็กนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอุปถัมภ์ ระยะหนึ่งแล้ว สพฐ.จึงได้จัดโครงการนำพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นมาเยี่ยม มาพบปะ ดูความเป็นอยู่ ใช้ชีวิตและทัศนศึกษาร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองต่างมีขวัญกำลังใจ และมีความสุขที่ได้รับการเติมเต็ม ทั้งการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมและทั่วถึง
          โครงการดังกล่าวนับเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยิ่ง เพราะจากการออกตรวจเยี่ยมติดตามความเป็นอยู่ของเด็กทุกโรงเรียนอย่างใกล้ชิด พบว่านักเรียนได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สามารถปรับตัว และดำเนินชีวิตประจำวันให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมทั้งสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามที่ตนเองนับถือได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญ ยังเป็นการเติมเต็มทางด้านวิชาการ และคุณภาพชีวิต ส่งผลให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่ง สพฐ.จะดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 56   อ่าน 775 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เลขาฯ ก.ค.ศ.ชงเกณฑ์คัด "รอง-ผู้อำนวยการ" ร.ร.ใหม่ ต้องเคยผ่านงานบริหารก่อนถึงมีสิทธิ
18 ก.พ. 59 | อ่าน 612 ครั้ง
สพฐ.เร่งปรับหลักสูตรขั้นพื้นฐานใหม่
27 ก.ค. 58 | อ่าน 588 ครั้ง
คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: บทบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานก.ค.ศ.กับผลงานด้านการบริหารงานบุคค
30 ก.ค. 55 | อ่าน 1311 ครั้ง
’เฉลียว’กล่อมเด็กเรียนอาชีวะ
15 มี.ค. 54 | อ่าน 18147 ครั้ง
อนาคตโรงเรียนขนาดเล็กของเมืองไทย การแก้ปัญหาจะต้องไม่มีรูปแบบเดียว
14 พ.ค. 56 | อ่าน 1161 ครั้ง
มบส.ติงสภาเทคนิคแพทย์ไม่จริงใจ ตั้งเงื่อนไขต้องผ่านประเมินก่อนส่งฝึกงาน
07 มี.ค. 54 | อ่าน 12004 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.