Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


"ยูเนสโก" ระบุประชากรทั่วโลก 774 ล้านคนไม่รู้หนังสือ
      

ยูเนสโก ระบุประชากรทั่วโลก 774 ล้านคนไม่รู้หนังสือ

          ยูเนสโก ระบุประชากรทั่วโลก 774 ล.คน ไม่รู้หนังสือ ส่วนใหญ่เป็น สตรี ไม่เว้นแม้ชาติที่พัฒนาแล้วในเชิงเศรษฐกิจ ก็ยังพบว่ามีเด็กหญิงขาดโอกาสทางการศึกษา วอนนานาชาติ หนุนงบฯ จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ชี้การรู้หนังสือ เป็นฐานของสันติภาพ อิสรภาพและการพัฒนาโลก ขณะที่ไทย ยกสถิติอัตราการอ่านหนังสือคนไทยเฉลี่ย 39 นาทีต่อวันยังน้อยไป ตั้งเป้าขจัดการไม่รู้หนังสือ ด้านนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ส่งสารชูปฏิรูปความรู้ของคนไทย เพื่อชีวิตที่เสรีและสมบูรณ์
          ที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 8 ก.ย.56 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ โดยนายเสริมศักดิ์ พงศ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดงานกล่าวว่า วันนี้ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ต่างพร้อมใจกันจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ เพราะการรู้หนังสือเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการสำรวจพบว่า อัตราการอ่านหนังสือของคนไทยเฉลี่ยที่ 39 นาทีต่อวัน แม้ว่าจะมีการรณรงค์ส่งเสริมให้การรักอ่านอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังไม่มากพอ และขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้ปี 2556 เป็นปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ได้เร่งให้สำรวจจำนวนผู้ไม่รู้หนังสือ และเร่งขจัดการไม่รู้หนังสือให้หมดไป ซึ่งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ก็รับผิดชอบเด็กในระบบ ดังนั้น กศน.ก็ต้องเก็บตกผู้ที่อยู่นอกระบบ เพราะการรู้หนังสือจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน
          ทั้งนี้ นางอิรินา โกโบวา ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ได้ส่งสารเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 ก.ย.56 ว่า การรู้หนังสือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และเป็นตัวจักรสำคัญสำหรับการพัฒนามนุษย์ ซึ่งต้องขอขอบคุณความพยายามร่วมกันระหว่างประเทศ และการทำงานที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ โดยในช่วง 20 ปี ประชากรผู้ไม่รู้หนังสือได้ลดลงไปกว่า 100 ล้านคน แต่เท่านี้ยังคงไม่เพียงพอ เบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้ ยังคงมีความไม่เท่าเทียมกันอย่างรุนแรง โดย2 ใน 3ของประชากรผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือในโลก จำนวน 774 ล้านคนยังคงเป็นสตรี ส่วนประชากรเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิง นอกจากนี้เด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 57 ล้านคน และระดับมัธยมศึกษาจำนวน 69 ล้านคน ไม่มีโอกาสเข้าโรงเรียน
          สำหรับเด็กที่โชคดีได้เข้าโรงเรียนนั้น เมื่อออกจากโรงเรียนก็ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้กันทุกคน แม้ในประเทศที่พัฒนาแล้วในเชิงเศรษฐกิจ ก็ยังมีสัดส่วนของประชากรที่ขาดทักษะพื้นฐานด้านการอ่านและการเขียนสูงมาก สิ่งนี้คืออุปสรรคใหญ่หลวงต่อความสำเร็จของตัวบุคคล การพัฒนาสังคม และความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มประชากรหลากหลายเชื้อชาติ การเกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสังคมความรู้ยุคใหม่ ล้วนทำให้สถานการณ์ดงกล่าวแย่ลงไปอีก
          ด้วยความสามารถในการอ่านเขียนที่มีความสำคัญมากขึ้น การรู้หนังสือเป็นเงื่อนไขแรกสำหรับการสนทนา การสื่อสารและการเข้าร่วมในสังคมสมัยใหม่ที่เชื่อมโยงกัน ประชากรวัยหนุ่มสาวจำเป็นต้องมีทักษะใหม่ๆ เพื่อเป็นใบเบิกทางในการเข้าสู่และประสบความสำเร็จในตลาดแรงงาน อันได้แก่ ความรู้ภาษาต่าง ๆ ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเรียนรู้ตลอดชีวิต การรู้หนังสือเป็นหัวใจสำคัญในการแสวงหาความรู้ทักษะต่างๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ทักษะความรู้และความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม ทักษะดังกล่าวทั้งหมดล้วนเป็นพื้นฐานของสังคมสมัยใหม่ โดยในศตวรรษที่ 21 นี้ การรู้หนังสือ เป็นรากฐานสู่สันติภาพและการพัฒนา ยิ่งกว่าสมัยใดในช่วงที่ผ่านมา การรู้หนังสือ เป็นมากกว่าความจำเป็นเร่งด่วนทางการศึกษา คือ เป็นการลงทุนที่สำคัญยิ่ง เพื่ออนาคตและเป็นก้าวแรกสู่การรู้หนังสือรูปแบบใหม่ๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เราปรารถนาจะเห็นเด็กทุกคนสามารถอ่านออก และใช้ทักษะดังกล่าวเพื่อปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระ
          ดังนั้น เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือในปีนี้ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลทั้งหลายทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุความฝันนี้ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางการเงินครั้งใหม่ รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่ร่างร่วมกับประชาชนที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการดำเนินงานใหม่ๆ ที่แสดงถึงความเป็นนวัตกรรมยิ่งขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งความก้าวหน้าที่ได้ดำเนินการในหลายปีที่ผ่านมานี้ แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นไปได้ และยูเนสโกขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้สิ่งที่ตั้งใจไว้ปรากฏเป็นจริงนางอิรินา กล่าว
          ขณะเดียวกัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ส่งสารมาด้วยความว่า การมีความรู้และสามารถอ่านออกเขียนได้ จะนำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างเสรี พร้อมทั้งมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายจะปฏิรูประบบความรู้ของคนไทยในทุกๆ ด้าน

          ที่มา: http://www.siamrath.co.thโพสเมื่อ : 09 ก.ย. 56   อ่าน 1051 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ขอจีนส่งครู 5 พันคน สอนทุกระดับ ’สุชาติ’เล็งเยือนถิ่นกระชับความร่วมมือสู่อาเซียน
08 ก.พ. 55 | อ่าน 57703 ครั้ง
ทบทวนเปิด-ปิดเทอมรับอาเซียน สพฐ.พร้อมปรับเวลา-ห่วงเลื่อนมากกระทบเด็ก
10 มิ.ย. 56 | อ่าน 836 ครั้ง
สพฐ.รอแผนร.ร.เล็กตอบโจทย์หนีถูกยุบ
17 เม.ย. 55 | อ่าน 3394 ครั้ง
คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การเทียบประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และแนวปฏิบัติการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื
27 ก.พ. 55 | อ่าน 27827 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ: การศึกษา(ไทย)เป็นโรค"สำลักน้ำลาย"ร่างกายจึงไม่เจริญเติบโตเสียที
25 ม.ค. 59 | อ่าน 494 ครั้ง
สช. ดึง ม.เกษตร สร้างนวัตกรรม ยกระดับความคิด
18 มิ.ย. 56 | อ่าน 522 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.