Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สสวท.วอนเอกชนขยายกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษา
      

สสวท.วอนเอกชนขยายกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษา

          สสวท.วอนเอกชนถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพเยาวชนของชาติผ่านกิจกรรมซีเอสอาร์ หรือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
          วานนี้ (26 ส.ค.) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนฑล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ปี 2558 เป็นยุคประชาคมอาเซียน (ASEAN Community – AC) ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานวิชาชีพ อาทิ วิศวกร นักสำรวจ สถาปนิก แพทย์ พยาบาล ฯลฯ ดังนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์การจัดการการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นความรู้ และทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ โดยพัฒนาระบบการศึกษาในปัจจุบันให้เป็นระบบสะเต็มศึกษา หรือแนวทางการจัดการศึกษาที่เป็นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง
          ประธานกรรมการสสวท.กล่าวต่อไปว่า ในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ของไทยนั้น สิ่งจำเป็นสำคัญอย่างหนึ่งคือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนควรมีบทบาทเข้ามาร่วมจัดสะเต็มศึกษา เพราะหน่วยงานเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสายสามัญ สายอาชีวะ และอุดมศึกษาในการปฏิบัติงานเกี่ยวการผลิต การแปรรูป และการขนส่งสินค้าจากภาคเกษตร อุตสาหกรรม การก่อสร้าง และการรักษาความมั่นคง ดังนั้นรัฐจึงควรออกมาตรการทางกฎหมาย ส่งเสริม หรือให้สิทธิประโยชน์เพื่อชักนำให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหน่วยงานต่างๆ มีโอกาสมาช่วยแนะนำผู้เรียน และช่วยครูให้สามารถแนะนำผู้เรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของหน่วยงาน และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ ซีเอสอาร์ (Corporate Social Responsibility : CSR )
          บริษัทเอกชนหลายแห่งมีทั้งองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีนักวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน และมีผลงานวิจัยโดดเด่นซึ่งขณะนี้ สสวท. ได้มีจุดเริ่มต้นที่ดีกับบริษัทเอกชนหลายแห่งที่ยื่นมือเข้ามาสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา เช่น บริษัทอินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้การสนับสนุนผลักดันสเต็มศึกษาสู่ผู้บริหารสถานศึกษาในอาเซียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การศึกษาไทย และการศึกษาในประชาคมอาเซียน หรือบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) ที่เข้ามาร่วมผลิตสื่อเรียนรู้ วิทยาศาสตร์กับความงาม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ ซึ่งการที่เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านการทำซีเอสอาร์ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นมาก ประธานกรรมการ สสวท. กล่าว

          ที่มา: http://www.dailynews.co.thโพสเมื่อ : 27 ส.ค. 56   อ่าน 608 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
23 พ.ย. 61 | อ่าน 499 ครั้ง
สวนดุสิตปรับยุทธศาสตร์รออาเซียน ดึงศักยภาพบุคลากรจัดเต็มทำผลงานรับกรอบใหม่
06 ก.พ. 55 | อ่าน 59128 ครั้ง
สำนักวิชาการจัดประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี ส่งเสริมสื่อดีมีประโยชน์ สร้างสติปัญญาให้เยาวชน
12 ธ.ค. 56 | อ่าน 424 ครั้ง
ทปอ.มรภ.หนุนรื้อกฎหมายก.พ.อ.ยกฐานะพนง.มหา’ลัยเท่าข้าราชการ’สมคิด’ย้อนแก้พ.ร.บ.ต้อง
21 มิ.ย. 55 | อ่าน 934 ครั้ง
ไม่จบม.3 สมัครเรียนปวช.ได้
05 เม.ย. 56 | อ่าน 570 ครั้ง
’เสริมศักดิ์’ยาหอม’ผอ.กศน.’ ดันเพิ่มเงินวิทยฐานะเท่าสพฐ.
14 พ.ย. 55 | อ่าน 697 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.