Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กรณีหมวกกันลอกข้อสอบ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
      

กรณีหมวกกันลอกข้อสอบ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์


            (ที่มา:มติชนรายวัน 21 ส.ค.2556)
            นิสิตกำลังสอบโดยมีหมวกกันลอกข้อสอบ

          ผู้เขียนได้รับโทรศัพท์จากท่านที่เคารพ เพื่อนฝูงรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากเหลือเกินในเรื่องหมวกกันลอกข้อสอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยที่ผู้โทรศัพท์ถึงผู้เขียนจำนวนไม่น้อยเลยที่สันนิษฐานและเชื่อโดยสนิทใจว่าปรากฏการณ์ของหมวกกันลอกข้อสอบนี้เป็นห้องสอบที่ผู้เขียนรับผิดชอบอยู่และมีอีกจำนวนหนึ่งได้ส่งข้อความล้อเลียนทางโทรศัพท์มือถือ เล่นเอาผู้เขียนอยู่ไม่เป็นสุขมา 2-3 วันแล้ว
          ในที่สุดก็มีการแถลงข่าวของคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรกับอาจารย์เจ้าของเรื่องเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมซึ่งข้อใหญ่ใจความคือการสวมหมวกกันลอกข้อสอบที่ทำมาจากกระดาษที่ใช้แล้วเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษมาสวมนั้นเป็นข้อเสนอของนิสิตเอง เนื่องท่านอาจารย์ผู้สอนได้รับนโยบายในการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนมาจากทางมหาวิทยาลัย (ผู้เขียนในฐานะที่เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนหนึ่งก็ได้รับนโยบายเช่นนี้ด้วยเหมือนกัน)
          ท่านอาจารย์ผู้สอนท่านได้ปรารภเนื่องในโอกาสที่จะมีการสอบกลางภาคกับเหล่านิสิตว่าการโกงเช่นการลอกข้อสอบจากเพื่อนนั้นนักเรียนแทบทุกคนก็เคยทำมาแล้วทั้งนั้นแต่มันเป็นความชั่วและโทษของการกระทำก็มีตั้งแต่พักการศึกษา 1 เทอม จนถึง 1 ปีและ/หรือให้ออกคือพ้นสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยไปเลย ซึ่งในช่วงการสอบกลางภาคนี้เป็นช่วงล่อแหลมที่จะทำการโกงข้อสอบซึ่งเราจะทำยังไงดี
          พระช่วงฯ หลวงสุวรรณ หลวงอิงค์ฯ
          สำหรับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรฯนั้นมีการใช้อินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวางและทั่วถึง จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่มีการตั้งกลุ่มเฟซบุ๊กของชั้นเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วมีการกระจายข่าวได้อย่างทั่วถึงทันการและตัวอาจารย์ก็มักจะสั่งการบ้านทางเฟซบุ๊กของกลุ่ม เป็นต้น
          เมื่อบรรดานิสิตของวิชา การทดสอบสิ่งทอ ของภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมมาโดยตลอดก็ได้ระลึกถึงธรรมะเรื่องหิริโอตตัปปะคือการละอายและเกรงกลัวต่อบาปนั้นจัดเป็นเทวธรรมคือเป็นธรรมชาติของเทวดานั่นเองจึงตกลงพร้อมใจกันเสนอที่จะทำหมวกกันลอกข้อสอบอย่างที่เห็นกันนี่แหละ (มีคนส่งข้อความมาหาผู้เขียนทางโทรศัพท์มือถือว่าเหมือนหมวกกงเต๊ก)
          สาเหตุที่เกิดเป็นเรื่องฮือฮากันหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ ในเรื่องหมวกกันลอกข้อสอบนี้เนื่องจากว่าเมื่อถึงวันสอบบรรดานิสิตที่เสนอความคิดในการทำหมวกกันลอกข้อสอบเหล่านี้ก็อยากจะถ่ายรูปรวม (ตามประสาเด็กรุ่นใหม่ที่ชอบถ่ายรูปอาหารลงในเฟซบุ๊กก่อนที่จะรับประทานเพื่อโชว์เพื่อนฝูง) แต่เนื่องจากวินัยในการสอบ อาจารย์ผู้สอนและผู้ควบคุมการสอบจึงถ่ายรูปให้และนำไปลงใน
          ป้ายหน้าอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
          เฟซบุ๊กของกลุ่มที่เรียนวิชา การทดสอบสิ่งทอ ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มปิดระหว่างอาจารย์กับนิสิตเท่านั้น แต่มีการแชร์กันไปมาจึงเป็นพาดหัวข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์หลายฉบับ
          ครับ ! ผู้เขียนภาคภูมิใจในความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตที่เรียนวิชา การทดสอบสิ่งทอ กลุ่มที่ทำหมวกกันลอกข้อสอบขึ้นมาสวมกันในระหว่างการสอบกลางภาคแสดงให้เห็นถึงการเกรงกลัวต่อผลของบาปอย่างแท้จริง (โอตตัปปะ)
          ความจริงคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ ที่สามารถบริหารจัดการ ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสามารถทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกดังนั้นนิสิตที่เข้าเรียนในคณะอุตสาหกรรมต้องผ่านการคัดสรรอย่างเข้มงวดต้องเข้มทางด้านการคำนวณ,วิทยาศาสตร์ และมีจินตนาการในการออกแบบ ต้องเก่งในงานที่ใช้มือเช่น การขีดเขียนวาดรูปออกแบบด้วยจึงมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับผู้ที่เรียนทางสถาปัตยกรรมศาสตร์นั่นเอง
          นอกจากนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2523 ยังเป็นคณะที่มีสัดส่วนของอาจารย์ที่ได้รับปริญญาเอกมากที่สุดคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตัวท่านอาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร เจ้าของวิชา การทดสอบสิ่งทอ ท่านก็อยู่ระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทางสิ่งทอจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ คือท่านเป็น Ph.D.candidate นั่นเอง
          อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้เขียนรับราชการเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาร่วม 40 ปี อาจจะมีความลำเอียงเข้าข้างมหาวิทยาลัยของผู้เขียนมากเกินไปก็ได้
          ขอให้ท่านผู้อ่านที่เคารพโปรดใช้หลักกาลามสูตรของพระพุทธองค์พิจารณาเรื่องหมวกกันลอกข้อสอบนี้อย่างเที่ยงธรรมเอง
          แต่สำหรับผู้เขียนมีความภาคภูมิใจในนิสิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นอย่างสูง ที่มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างสมบูรณ์ในเรื่องหมวกกันลอกข้อสอบนี้อย่างจริงใจ

Source - มติชนออนไลน์ (Th)


โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 56   อ่าน 891 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
21 ก.พ. 57 | อ่าน 441 ครั้ง
ศธ.เกาะติดจัดส่งหนังสือเรียนตั้งเป้าถึงมือเด็กทันเปิดเทอม
14 พ.ค. 57 | อ่าน 2222 ครั้ง
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ. และผอ.สถานศึกษา
30 ม.ค. 58 | อ่าน 256 ครั้ง
"บิ๊กหนุ่ย"สั่งตั้งอ.ก.ค.ศ.สพฐ. ให้อำนาจโยกย้ายผอ.รร.-ฟันวินัยครู
12 ก.ค. 59 | อ่าน 408 ครั้ง
"ชินวรณ์" เสนอศธ.เป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาทำแท้ง
23 พ.ย. 53 | อ่าน 7836 ครั้ง
คนในเท่านั้น!! "บิ๊กหนุ่ย" เผยรายชื่อนั่งซี 11 "ปลัด ศธ.-เลขาฯกกอ." ดันคนในขึ้นตำแหน่ง
18 ส.ค. 59 | อ่าน 291 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.