Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สกอ.ร่วมควอท.เปิดห้องเรียนอาจารย์ พัฒนาวิชาชีพสอน-ผลิตบัณฑิตคุณภาพครบ 5 ด้าน          รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งว่า โดยที่สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ กลไกสำคัญที่เป็นเครื่องมือในการผลิตบัณฑิตเหล่านี้คือการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
          โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนทำให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
          รายงานข่าวระบุว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สกอ. ในฐานะหน่วยงานกลางในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) จึงเห็นสมควรจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สอนเก่งเร่งการเรียนรู้ขึ้น ในวันที่ 18-19 ก.ค.นี้ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้ได้รับความรู้ และเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสอนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมต่อไป

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosodโพสเมื่อ : 01 ก.ค. 56   อ่าน 456 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
กรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2556 สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
05 ส.ค. 56 | อ่าน 1065 ครั้ง
คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: ผลทางวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.ค.ศ.(1)
06 มิ.ย. 54 | อ่าน 36191 ครั้ง
ยอดสมัคร’ผอ.วท.’1,045ราย’เก็บตัวกก.-ติดกล้อง’สกัดโกง
18 มิ.ย. 56 | อ่าน 338 ครั้ง
’พงศ์เทพ’ ลั่นกู้ชื่อเสียงศธ.ทุกฝ่ายร่วมมือสอบครูผู้ช่วย
26 เม.ย. 56 | อ่าน 541 ครั้ง
แพทย์จุฬาฯขยับรับตรง ก.ค.-ส.ค. เมิน"GAT/PAT"-สอบวิชา"สามัญ-เฉพาะ"เอง
17 ก.ค. 56 | อ่าน 393 ครั้ง
แชร์กระหน่ำโลกโซเชียล "อาขยาน ค่านิยม 12 ประการ"
18 ก.ย. 57 | อ่าน 1054 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.