Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


วงการศึกษา..ขานรับ ’จาตุรนต์’ลุ้น’เพิ่มสปีดทำงาน-กล้าชน-ตัดสินใจเร็ว’          หมายเหตุ...จากกรณีที่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยิ่งลักษณ์ 5 และ นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่แทนนายพงศ์เทพ เทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่จะไปดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี เพียงตำแหน่งเดียว มติชน จึงสัมภาษณ์ความคิดเห็นนักวิชาการ และบุคคลในแวดวงการศึกษา เกี่ยวกับการปรับรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ในครั้งนี้
          นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          นายจาตุรนต์เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.มาแล้ว เชื่อว่าจะสานต่องานได้เร็ว เพราะมีพื้นฐานมาแล้ว โดยสิ่งที่อยากให้สานต่อจากนายพงศ์เทพ คือ การคืนความเป็นธรรมให้กับข้าราชการในอุดมศึกษา ที่เงินเดือนต่างจากครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อยู่ 8% ซึ่งเรื่องนี้นายพงศ์เทพได้ดำเนินการมาระดับหนึ่งแล้ว ขณะเดียวกันอยากให้พิจารณาเรื่องการแยกกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัย เพราะขณะนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำลังทำการวิจัยถึงข้อดี ข้อเสีย ตั้งแต่มีการรวมโครงสร้าง ซึ่งพบว่ามีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการที่ไม่คล่องตัว และมีแนวโน้มว่าทาง ทปอ.จะยืนยันขอแยกเป็นกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัยแน่นอน ส่วนในภาพรวมอยากให้เดินหน้าเรื่องการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการปฏิรูปหลักสูตร เพราะถือเป็นสัญญาณที่ดี ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้งระบบ
            สุรวาท ทองบุ
            คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
          ส่วนตัวสนับสนุน และรู้สึกพอใจที่นายจาตุรนต์ได้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่ เพราะเป็นผู้ที่รับฟังทุกความคิดเห็นของทุกๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นใคร และอยู่ในระดับไหน และการได้คนที่มีประสบการณ์ จึงไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่ โดยสิ่งที่อยากให้ช่วยผลักดันคือการปฏิรูปการเรียนรู้ที่มีการริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2549 รวมทั้งการผลิตครูเพื่อรองรับครูที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 6-7 ปีข้างหน้าหลักแสนคน ซึ่งการผลิตครูจะต้องเน้นสาขาที่ขาดแคลน และเน้นการสร้างความเข้มแข็งในการผลิตครู เพราะขณะนี้ค่อนข้างอ่อนแอมาก อย่างไรก็ตาม ผมมีความเชื่อมั่นในตัวนายจาตุรนต์ว่าจะช่วยผลักดันงานการศึกษาได้
             วันชัย ศิริชนะ
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          การเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการ ศธ.บ่อย คงไม่กระทบกับการดำเนินงานของ ศธ.มากนัก เพราะหากรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาที่ชัดเจน ไม่ว่าใครจะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ศธ. การทำงานก็จะต้องมีความต่อเนื่อง แต่หากได้คนที่เข้าใจในเรื่องการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาครู อาจารย์ ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยแล้ว ก็ถือว่าดีอย่างยิ่ง เพราะ ศธ.ถือเป็นหัวใจที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงต้องการคนที่มีความรู้ความเข้าใจ และตั้งใจจริง ที่อยากเห็นการศึกษาชาติดีขึ้น
          ส่วนที่มีข่าวว่านายจาตุรนต์จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.นั้น คิดว่าเหมาะสม เพราะนายจาตุรนต์เองก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.มาแล้วหนึ่งสมัย จึงเชื่อว่าน่าจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการศึกษาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในส่วนของอุดมศึกษา อยากฝากให้เร่งผลักดันให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ โดยอยากให้ช่วยผลักดันทรัพยากรต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้มหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
          สมพงษ์ จิตระดับ
            คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          การเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 แล้วในรัฐบาลชุดนี้ เป็นห่วงเรื่องนโยบายจะไม่ต่อเนื่อง แต่การเปลี่ยนจากนายพงศ์เทพเป็นนายจาตุรนต์ ไม่ใช่เรื่องน่าห่วงนัก เพราะความคิดหลักของทั้ง 2 คน คือ หลักสูตร การปฏิรูป และการเรียนรู้ ฉะนั้น จึงน่าจะเป็นการต่อยอดและสานงานเก่ากันมากกว่า จึงไม่น่าเป็นห่วง และที่ผ่านมานายจาตุรนต์เคยทำเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้แล้ว ในขณะที่การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติก็เป็นฐานที่จะมาเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่ต้องทำและริเริ่มคือ โครงการตำราแห่งชาติ ที่เป็นลักษณะวิจัยและพัฒนา ซึ่งนายจาตุรนต์ได้วางเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ 5-6 ปีก่อน การแก้ไขระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ การเข้ามาดูแลองค์การมหาชนอย่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่ควรต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ค่อนข้างมาก นอกจากนี้มีประเด็นที่นายจาตุรนต์ ต้องสานต่อจากตัวนโยบายของพรรคอีก 3-4 เรื่อง เช่น ตลาดแรงงานระดับกลาง การรับอาเซียน และการปฏิรูประบบครู
          ข้อดีจากประสบการณ์ที่นายจาตุรนต์เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.มาก่อน คือไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้งานกับองค์กร จะเข้ามาทำงานได้เลย ส่วนสิ่งที่เป็นประสบการณ์และปัญหาของนายจาตุรนต์ คือความเชื่องช้า การประนีประนอม ดังนั้น จึงอยากให้มีความรวดเร็ว เพราะในงานการศึกษาต้องการคนที่กล้าชน กล้าตัดสินใจ ไม่ใช่นักประนีประนอม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกันครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องขอบคุณนายกฯ ที่ส่งคนที่เข้าใจงานการศึกษามาเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.
          ธวัชชัย พิกุลแก้ว
            นายกสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย

          นายจาตุรนต์เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.มา สมัยหนึ่งแล้ว จึงมีประสบการณ์ และเป็นที่ยอมรับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สิ่งที่อยากให้เข้ามาพัฒนา และช่วยเหลือคือ การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก การพัฒนาครู การแก้ปัญหาขาดแคลนครู และขาดแคลนผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งอยากให้ตั้งสำนักงานสถานศึกษาขึ้นในแต่ละโรงเรียน เพื่อให้มีบุคลากรทำหน้าที่งานธุรการต่างๆ แทนครู อย่างงานด้านการเงิน พัสดุ ซึ่งปัจจุบันได้ให้ครูผู้สอนมาดูแลส่วนนี้ แต่กลับทำให้ครูมีความเครียดกันมาก เพราะไม่ได้เรียนมาทางด้านดังกล่าว นอกจากนี้ อยากให้เพิ่มความมั่นคงแก่ครูอัตราจ้างที่ทำงานมานาน โดยการบรรจุเป็น พนักงานราชการให้ เพื่อความมั่นคงในชีวิต ทั้งนี้ สำหรับงานเก่าๆ ที่ได้ทำกันไว้เล้ว ก็ควรจะสานต่อ เช่น การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนที่กำลังดำเนินกันอยู่ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 56   อ่าน 597 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สทศ.เปิดดูคำตอบแกต-แพตถึง 7 ก.พ.
27 ม.ค. 55 | อ่าน 101939 ครั้ง
4 สาวนักวิจัยแห่งงานวิทยาศาสตร์
02 ธ.ค. 53 | อ่าน 11663 ครั้ง
เด็กไทยเมิน’1 อำเภอ 1 ทุน’ รุ่น 3 สมัคร 1,096 คน - ศธ.มึน 199 อ. ไร้ผู้สนใจ’กทม.-อ
22 พ.ค. 55 | อ่าน 1025 ครั้ง
พิษณุโลกเปิดรับครูผู้ช่วย 203 อัตรา
04 ก.ค. 61 | อ่าน 188 ครั้ง
ศธ.ลุยตั้งกรรมการกำหนดเกณฑ์เฟ้นนักบริหารต้น
06 ม.ค. 57 | อ่าน 410 ครั้ง
น.ศ.แห่สมัครทำงานออสเตรเลีย
20 มี.ค. 55 | อ่าน 7803 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.