Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มจษ.ขานรับแนวทางปฏิบัติศธ.-สกอ.กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์-เคารพสิทธิเสมอภาค          ผศ.ยะผาด วิวัฒน์พงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) กล่าวว่า กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน ของมจษ. โดยมีปณิธานเพื่อสานสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้องให้เกิดความสามัคคี ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน โดยมหาวิทยาลัยได้ยึดหลักปฏิบัติตามแนวปฏิบัติจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรและชีวภาพ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ในการทำความเข้าใจกับกิจกรรมการรับน้องสร้างสรรค์ตามรูปแบบแต่ละคณะ
          กิจกรรมรับน้องใหม่เพื่อสร้างความประทับใจ ส่งเสริมความสามัคคี ให้เกิดความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น เกิดความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง ก็สามารถมาสังเกตการณ์กิจกรรมรับน้องใหม่ได้ตลอด และเพื่อป้องกันความรุนแรงและสิ่งอบายมุขทั้งหลาย ยังจัดตั้งกองอำนวยการกลางทำหน้าที่กำกับดูแล เฝ้าระวัง รวมถึงตรวจสอบกิจกรรมรับน้องอย่างเคร่งครัด ผศ.ยะผาดกล่าว
          รองอธิการบดี มจษ.กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้รับนโยบายแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยเคารพสิทธิเสรีภาพ หลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรง ไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด และไม่กระทบต่อการเรียนการสอน ทั้งต้องอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของทุกคณะ จัดกิจกรรมในลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดระเบียบมหาวิทยาลัย กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมที่ดีงาม ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ห้ามจัดกิจกรรมรับน้องใหม่นอกมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์ได้

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 4 มิ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 56   อ่าน 2844 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สกศ.จี้สรุปประชาพิจารณ์แผนศึกษาชาติ
04 พ.ค. 59 | อ่าน 577 ครั้ง
สกอ.เล็งระดม’อจ.’’ครุ-ศึกษาศาสตร์’ออกข้อสอบคัดเลือก
03 ต.ค. 54 | อ่าน 49296 ครั้ง
สมศ.พร้อมชะลอประเมินรอบสี่
06 ต.ค. 58 | อ่าน 752 ครั้ง
พัฒนาบุคลากร
17 มี.ค. 57 | อ่าน 464 ครั้ง
ศธ.เร่งชำระเนื้อหาอาเซียน
20 พ.ย. 55 | อ่าน 1688 ครั้ง
ก.ค.ศ.ขึ้นบัญชีผู้บริหารโรงเรียน
01 ก.ค. 56 | อ่าน 938 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.