Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


168 เขตคะแนนสูงยื้อเลิกผล ’ครูผช.’                                 

168 เขตคะแนนสูงยื้อเลิกผล 'ครูผช.'

          เลขาฯก.ค.ศ.ยัน อ.ก.ค.ศ.ทุกเขตต้องพิจารณายกเลิกผลสอบครู ผู้ช่วยใหม่อีกรอบ ตามข้อมูลหลักฐานที่ส่วนกลางส่งไปให้เพิ่มเติม หลัง 168 เขตพื้นที่ฯรายงานยังไม่โละผลสอบ    (อ่านต่อหน้า 5)
          เมื่อวันที่ 30 เมษายน นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการรายงานผลการพิจารณายกเลิกผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ว12 ครั้งที่ผ่านมาว่า ขณะนี้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา 168 เขต ได้ทยอยส่งผลการพิจารณามายังสำนักงาน ก.ค.ศ.แล้ว จากทั้งหมด 200 กว่าเขตพื้นที่ฯทั่วประเทศที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่แล้ว โดยในจำนวน 168 เขตดังกล่าว มีผู้ที่สอบได้คะแนนสูงผิดปกติรวมอยู่ด้วย 129 เขต โดยผลพิจารณาที่แจ้งมายังไม่มี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯใดสั่งยกเลิกผลการสอบ ซึ่งมีบางเขตพื้นที่ฯเสนอขอยืดเวลาการดำเนินการ และบางเขตพื้นที่ฯรายงานว่าไม่พบการทุจริต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเขตพื้นที่ฯเหล่านี้จะมีการพิจารณาไปแล้ว แต่ยังต้องนำข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งสำเนากระดาษคำตอบ และผลคะแนนสอบ รวมถึงผลการชี้แจงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในวันที่ 2 พฤษภาคม กลับไปประกอบการพิจารณาใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ฯที่มีผู้สอบได้คะแนนสูงผิดปกติ
          นางรัตนากล่าวต่อว่า กรณีมีผู้วิจารณ์ว่า ก.ค.ศ.มีอำนาจสั่งยกเลิกผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยในรายที่มีคะแนนสูงผิดปกติ และมีความชัดเจนว่าเข้าข่ายทุจริตนั้น เรื่องนี้ยกเลิกไม่ได้ อำนาจของ ก.ค.ศ.คือการยับยั้งชั่วคราวตาม อำนาจของ ก.ค.ศ.คือการยับยั้งชั่วคราวตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่ผ่านมา ก.ค.ศ.ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 49 และ 30 ในการยับยั้งการแต่งตั้งบรรจุครูผู้ช่วยครั้งนี้ไปแล้วในกรณีการสอบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ศรีสะเกษ เขต 3 และ สพป.นครปฐม เขต 1 เนื่องจากพบการเข้าสอบแทนกัน
          ดังนั้น ขณะนี้ต้องรอให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯได้ดำเนินการพิจารณาตามข้อมูลหลักฐานที่ สพฐ.และ ศธ.ได้จัดส่งไปให้เพิ่มเติม หากเห็นว่าอะไรไม่ถูกต้อง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯก็ต้องจัดการ แต่ถ้ากรณีใดที่ไม่ใช่อำนาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ เช่น กรณีการขาดคุณสมบัติของผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ก็เป็นอำนาจของ ก.ค.ศ.ที่จะดำเนินการ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าสุดท้ายแล้วน่าจะมีการยกเลิกผลการสอบในเขตพื้นที่ฯที่ชัดเจนว่า มีข้อมูลหลักฐานการทุจริต ซึ่งทาง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯจะต้องดำเนินการสั่งยกเลิก แต่ถ้าไม่ดำเนินการ ทางออกสุดท้ายยังมีมาตรการหนึ่งที่ให้อำนาจ ก.ค.ศ.ออกมติสั่งให้ยกเลิกได้ แต่ยังไม่อยากเปิดเผยตอนนี้ ต้องรอให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ดำเนินการเองก่อน นางรัตนากล่าว
          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า วันเดียวกันนี้จะประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ประจำปี 2556 ในส่วนกลาง และแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการทุจริตในเขตพื้นที่ฯที่เปิดสอบ ส่วนขั้นตอนการออกข้อสอบของเขตพื้นที่ฯที่ให้รวมตัวกันดำเนินการตามเขตตรวจราชการ 12 เขต เพื่อว่าจ้างสถาบันอุดมศึกษานั้น ทาง สพฐ.จะเข้าไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติ เช่น หา สถาบันอุดมศึกษามาออกและตรวจข้อสอบไม่ได้ ซึ่งได้มีการพูดถึงในการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ผ่านมาว่า อาจมีบางพื้นที่ที่สถาบันอุดมศึกษาไม่พร้อมที่จะรับงาน ให้แจ้งมายังสำนักงาน ก.ค.ศ.รับทราบ เพื่อหารือและแก้ไขต่อไป
          ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-5 พฤษภาคมนี้ ในวันที่สองของการรับสมัครยังเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 (สพป.นม.3) ซึ่งใช้สถานที่โรงเรียนครบุรีวิทยา อ.ครบุรี เป็นที่รับสมัคร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (สพม.31) ใช้ห้องประชุมของ สพม.31 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา เป็นที่รับสมัคร มีผู้สนใจจาก(สพม.31) ใช้ห้องประชุมของ สพม.31 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา เป็นที่รับสมัคร มีผู้สนใจจากหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางไปสมัครอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 08.30 น.
          นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการ สพม.31 กล่าวว่า การรับสมัครวันแรกที่ผ่านมามีผู้มาสมัครทั้งสิ้น 235 คน ใน 9 สาขาวิชาเอก โดยสาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ วิชาเอกสังคมศึกษา 95 คน, ชีววิทยา 45 คน และภาษาอังกฤษ 36 คน ส่วนการรับสมัครวันที่สองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี คาดว่าถึงวันสุดท้ายจะมีผู้สมัครไม่ต่ำกว่า 1,000 คน
          นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผู้อำนวยการ สพป.นม.3 กล่าวว่า บรรยากาศการรับสมัครวันที่สองค่อนข้างเบาบางกว่าวันแรก ที่มีผู้มาสมัครกว่า 1,000 คน โดยสาขาวิชาเอก 3 อันดับแรกที่มีผู้สมัครมากที่สุด ได้แก่ วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ทั้งนี้ จากกระแสข่าวว่ามีขบวนการทุจริตสอบครูผู้ช่วยเริ่มออกหาลูกค้าแล้วนั้น ตนไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการหาข่าวทางลับกระจายทั่วพื้นที่รับสมัครและนอกพื้นที่ แต่ยังไม่พบเบาะแสกลุ่มผู้ต้องสงสัย อย่างไรก็ตาม หากใครพบเห็นสิ่งผิดปกติใดๆ ขอให้แจ้งมาที่ตนโดยตรง เพื่อป้องกันผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการทุจริตสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้
          ส่วนที่ สพป.ตาก เขต 2 อ.แม่สอด มีผู้สมัครในวันที่สองจำนวน 350 คน รวมมีผู้สมัคร 2 วัน จำนวน 1,386 คน

          --มติชน ฉบับวันที่ 2 พ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 56   อ่าน 553 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สารเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ. 2561
16 ม.ค. 61 | อ่าน 400 ครั้ง
การจัดสรรงบประมาณปี 2559 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1
20 ต.ค. 58 | อ่าน 1630 ครั้ง
เล็งใช้กองทุน "ช.พ.ค." เพิ่มสวัสดิการครู
06 ต.ค. 58 | อ่าน 587 ครั้ง
ศธ.ใช้ครูตู้บรรเทาปัญหาขาดครู
06 พ.ย. 57 | อ่าน 820 ครั้ง
ส่ง ผอ.ร.ร.ใต้อบรมกู้ภัยที่ญี่ปุ่น
12 พ.ค. 57 | อ่าน 407 ครั้ง
อัดเกณฑ์ย้ายครู สพฐ.ทำศึกษาชาติดิ่งเหว
22 ม.ค. 61 | อ่าน 746 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.