Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เด็กไทยเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์ที่ญี่ปุ่น
      

เด็กไทยเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์ที่ญี่ปุ่น

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ และ สสวท. พานักเรียนยุววิจัยรุ่นแรกจากจังหวัดน่านและฉะเชิงเทรา เสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์ร่วมกับนักเรียนจากทั่วโลก ที่ประเทศญี่ปุ่น
          กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(สดร.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) นำนักเรียนยุววิจัยรุ่นแรกโชว์ผลงานวิจัยทางดาราศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุม Junior Session of Astronomical Society of Japan 2013 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยมีดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสุพจน์ วุฒิโสภณ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์รากฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.วิภู รุโจปการ วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ จาก Steward Arizona Observatory นำทีมนักเรียน 6 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 2 คน จากโรงเรียนปัว จ.น่าน และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับนักเรียน ในการประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์ของยุววิจัยดาราศาสตร์จากทั่วโลก
          ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า สดร. ได้คัดเลือกโรงเรียน โรงเรียนปัว จ.น่านและโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งครูและนักเรียนจะมาอบรมพร้อมกันเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการทำวิจัยทางดาราศาสตร์ นักเรียนจะต้องคิดโครงงานวิจัยขึ้นมาคนละ 1 เรื่องโดยมีครูที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำในการทำวิจัย มีทีมที่ปรึกษาช่วยเหลือในด้านเทคนิคดาราศาสตร์ต่างๆ แล้วคัดเลือกออกมา 6 โครงงาน นำไปเสนอผลงานใน Junior Session of Astronomical Society of Japan 2013 ขณะที่เด็กนักเรียนญี่ปุ่นมีการทำโครงงานทางดาราศาสตร์ในงานนี้กว่าร้อยโครงงาน ซึ่งญี่ปุ่นเน้นให้เด็กทำงานวิจัยอย่างมืออาชีพ เน้นการใช้ความคิด การวางแผน อุปกรณ์ต่างๆ ก็ขอยืมจากนักดาราศาสตร์สมัครเล่นใกล้เขตโรงเรียน รวมถึงการใช้กล้องโทรทรรศน์จากหอดูดาวซึ่งมีอยู่แทบทุกจังหวัด
          สำหรับโครงงานวิจัยดาราศาสตร์ของเด็กไทยที่นำเสนอในการประชุมนี้ ค่อนข้างเป็นงานวิจัยในระดับสูง ทำการวิจัยโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ที่ติดตั้งอยู่ ณ ประเทศชิลี ควบคุมระยะไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และเนื่องจากเป็นกล้องขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด จึงดำเนินการผ่านโชเชียลเน็ตเวิร์ค ผลการวิจัยที่ได้อาจไม่ใช่องค์ความรู้ใหม่ แต่เด็กจะได้ฝึกฝนการทำงานวิจัยดาราศาสตร์อย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง เรียนรู้ด้วยตัวเอง รวมถึงการนำเสนอผลงานของตนให้เป็นที่ยอมรับ
          อาจารย์จิราภรณ์ ก๋าแก้ว ครูจากโรงเรียนปัว จ.น่าน เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้รับว่า เป็นโอกาสดีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้เข้าร่วมโครงการฯ หากพูดถึงความรู้ด้านดาราศาสตร์ เด็กมักจะไม่เข้าใจ เด็กอยากรู้แต่ไม่มีใครอธิบาย แต่เมื่อเด็กได้มาเรียนรู้ ณ จุดนี้ เป็นสิ่งที่ดี และควรเปิดโอกาสให้เด็กที่สนใจไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้
          นายตุลยรัฐ รัตนประภา นักเรียนที่นำเสนอผลงานวิจัย กล่าวว่า ดีใจที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานทางด้านดาราศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่น และงานวิจัยนี้ ได้เรียนรู้ถึงวิธีในการทำวิจัยดาราศาสตร์ ฝึกฝนวิธีคิดอย่างเป็นระบบ และรู้จักวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
          ผลงานวิจัยที่นำเสนอแบบปากเปล่าในการประชุมดังกล่าว จำนวน 6 โครงงาน ประกอบด้วย 1. คาบการแปรแสงของระบบดาวคู่อุปราคา V357 Peg โดย นางสาวรัตนาวดี ฑีฆะวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 2. ความหนาแน่นของดาวฤกษ์เป็นฟังก์ชันของละติจูดในกาแลกซีทางช้างเผือกที่ลองจิจูดที่ 0 โดย นายรัชชานนท์ บัวรอด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
          3. การหาความเร็วของดาวหาง C262p/McNaught-Russell ในเดือนตุลาคม 2555 โดย นายณปัณณ์ เจริญสินรุ่งเรือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 4. การหาระยะห่างของดาราจักรแมกเจลแลนใหญ่จากการแปรแสงของดาวแปรแสงแบบเซเฟอิด โดย นางสาวชลียา พรมมา โรงเรียนปัว จ.น่าน 5. การวัดระยะห่างจากโลกถึงกาแลกซีด้วย Supernova la โดย นายวสุทิน ขอดแก้ว โรงเรียนปัว จ.น่าน และ 6. ความรีของกาแลกซี่ทรงรีในกระจุกกาแลกซี่ฟอร์ฟอร์แนกซ์ โดย นายตุลยรัฐ รัตนะประภา โรงเรียนปัว จ.น่าน

          ที่มา: http://www.dailynews.co.thโพสเมื่อ : 19 เม.ย. 56   อ่าน 2939 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เผยเด็กเพศที่ 3 เข้าสู่ กศน.มากขึ้น
27 มิ.ย. 56 | อ่าน 548 ครั้ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
22 พ.ค. 58 | อ่าน 652 ครั้ง
’มศว’จัดเต็ม’ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ’ รวมองค์ความรู้ย้ำสถานภาพมหาวิทยาลัยเพื่
02 พ.ค. 55 | อ่าน 3934 ครั้ง
สพฐ. แยก 2 แผนการเรียน นักเรียนบดินทร์ภาคบ่าย
11 ต.ค. 55 | อ่าน 805 ครั้ง
สพม.41 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2556 จำนวน 39 อัตรา 13 กลุ่มวิชา
26 ก.ค. 56 | อ่าน 1261 ครั้ง
องค์กรครูชงปรับโครงสร้างศธ. ยืนยันต้องแยกประถม-มัธยม
10 ก.ค. 56 | อ่าน 695 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.