Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: "เรื่องเล่า ข่าวศึกษา": การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ชั้น ม.4 และโรงเรียนสำหรับเด็
      

คอลัมน์: เรื่องเล่า ข่าวศึกษา: การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ชั้น ม.4 และโรงเรียนสำหรับเด็กพิการ ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
          นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ใช้วิธีการจับสลาก และหรือคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET โดยนักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการมีสิทธิ์สมัครได้ ทั้งการจับสลาก และหรือคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET)รับสมัคร 14-18 มีนาคม 2556 จับสลาก ประกาศผลและรายงานตัว 31 มีนาคม 2556
          นักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) ใช้วิธีการ (1) คัดเลือกจากการสอบคัดเลือกร้อยละ 80 โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนและให้คำนวณคะแนนรวมจากข้อสอบของโรงเรียน โดย (ก) คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา คิดเป็นคะแนนร้อยละ 90 (ข) คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 10 (ปีการศึกษา 2557 จะคิดคะแนนเท่ากันใน 5 วิชาหลัก) และ (2) คะแนน O-NET ร้อยละ 20 รับสมัคร 14-18 มีนาคม 2556 สอบคัดเลือก 23 มีนาคม 2556 ประกาศผลและรายงานตัว 27 มีนาคม 2556 มอบตัว 6 เมษายน 2556
          ความสามารถพิเศษใช้วิธีการสอบปฏิบัติ สัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดรับสมัคร 14-15 มีนาคม 2556 คัดเลือก 16 มีนาคม 2556 ประกาศผลและรายงานตัว 27 มีนาคม 2556 มอบตัว 6 เมษายน 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นม.4 ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย
          จบ ม.3 จากโรงเรียนเดิม (มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00)รายงานตัว วันที่ 1 เมษายน 2556 มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2556
          รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น (ถ้ามี) ใช้วิธีการคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกร้อยละ 80 และคะแนนO-NET ร้อยละ 20 รับสมัคร 14-18 มีนาคม 2556 สอบคัดเลือก 24 มีนาคม 2556 ประกาศผล 28 มีนาคม 2556 รายงานตัว 1 เมษายน 2556 มอบตัว 7 เมษายน 2556 ชั้นม.4 ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย
          สอบคัดเลือก ใช้วิธีการคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนน O-NET ไม่เกินร้อยละ 20 รับสมัคร14-18 มีนาคม 2556 สอบคัดเลือก 24 มีนาคม 2556 ประกาศผลและรายงานตัว 28 มีนาคม 2556 มอบตัว 7 เมษายน 2556
          ความสามารถพิเศษ ใช้วิธีการสอบปฏิบัติ สัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดรับสมัคร 14-15 มีนาคม 2556 คัดเลือก 16 มีนาคม 2556 ประกาศผลและรายงานตัว 28 มีนาคม 2556 มอบตัว 7 เมษายน 2556
          นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การมัธยมศึกษารับสมัคร 14-18 มีนาคม 2556 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม 2556 มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2556 โรงเรียนสำหรับเด็กพิการ
          ให้รับเด็กพิการทุกคนที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ตามประเภทความพิการและความสามารถของแต่ละโรงเรียนรับสมัคร 14 มีนาคม 2556 - 30 เมษายน 2556 ประกาศผล 1 พฤษภาคม 2556 รายงานตัวภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 มอบตัว ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2556
          ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร.0-2280-5530
          ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
          www.obec.go.th

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐโพสเมื่อ : 11 มี.ค. 56   อ่าน 1038 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: ข้อสังเกตเกี่ยวกับมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาลงโทษ ข
06 ก.พ. 55 | อ่าน 57804 ครั้ง
กยศ.อนุมัติ 4.4 พันล.จัดสรรผู้กู้รายใหม่ปี 54
10 ก.พ. 54 | อ่าน 10706 ครั้ง
เผยเทรนด์แอดมิสชั่นส์ปี?54 เน้นเลือกคณะที่จบแล้วมีงานทำ-มีอาชีพรองรับ
06 พ.ค. 54 | อ่าน 114644 ครั้ง
วอนไม่สอบใหม่แม้ข้อสอบมศวผิดจริง
28 เม.ย. 58 | อ่าน 678 ครั้ง
วทท.เพื่อเยาวชน สร้างแรงบันดาลใจให้นักวิทย์รุ่นใหม่ เกิดพลังเปลี่ยน
22 มี.ค. 56 | อ่าน 994 ครั้ง
ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/4435 การตรวจสอบคุณวุฒิ
30 ก.ย. 58 | อ่าน 992 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.