Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


งดรับน.ศ. 186 หลักสูตร ปี’56 เหตุไม่ผ่านประเมิน’นอกที่ตั้ง’
      

งดรับน.ศ. 186 หลักสูตร ปี'56 เหตุไม่ผ่านประเมิน'นอกที่ตั้ง'

 

          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งได้ประเมินไปแล้วระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 30 พฤศจิกายน 2555 จำนวน 43 สถาบัน 110 ศูนย์ 285 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน 35 หลักสูตร ต้องปรับปรุง 64 หลักสูตร และไม่ผ่าน 186 หลักสูตร โดย สกอ.จะได้นำรายชื่อหลักสูตรที่ผ่าน และอยู่ระหว่างการปรับปรุง ประกาศผ่านเว็บไซต์ www.mua.go.th เพื่อให้ประชาชน และผู้เรียนตรวจสอบได้ สำหรับหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินนั้น จะต้องงดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2556
          นพ.กำจรกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ... โดยกำหนดหลักเกณฑ์สำคัญให้การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จะต้องจัดการศึกษาในหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งแล้ว และเป็นหลักสูตรที่ กกอ.รับทราบ โดยต้องมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว และจะต้องเป็นหลักสูตรในสถานที่ตั้งที่มีผลประเมินคุณภาพภายในรวมทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก และมีผลการประเมินภายในองค์ประกอบด้านผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยไม่ต่ำกว่าระดับดี ต้องเป็นหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมระดับดีมาก และมีผลการประเมินภายนอกด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์ไม่ต่ำกว่าระดับดี คาดว่าจะเสนอร่างดังกล่าวให้นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณาเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนออกเป็นประกาศกฎกระทรวงเพื่อบังคับใช้ให้ทันปีการศึกษา 2556

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 12 ก.พ. 56   อ่าน 986 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ม.รัฐ24แห่งตัดสิทธิเด็ก’แอดมิชชัน’
02 เม.ย. 54 | อ่าน 11839 ครั้ง
คอลัมน์: แวดวงการศึกษา:’มศว’นำสร้างบ้านนักวิทย์น้อย
28 ก.ค. 54 | อ่าน 104933 ครั้ง
ไปดูการปฏิรูปการศึกษา ที่สำเร็จทุกประการ
11 ธ.ค. 56 | อ่าน 625 ครั้ง
ค้านจัดสรรรายหัวโดยตรงแก่นักเรียน
30 เม.ย. 58 | อ่าน 375 ครั้ง
"ครุศาสตร์ จุฬา" จับมือ "มนุษศาสตร์ มศว" จัดโครงการมุมหนังสือชุมชน
14 ก.พ. 56 | อ่าน 1020 ครั้ง
คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: ได้ฤกษ์คลอด 19 สถาบันอาชีวะ
10 พ.ค. 55 | อ่าน 1064 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.