Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ตั้งกก.ปฏิรูปหลักสูตรแห่งชาติแล้ว ดึง’เอกชน-หอการค้า-สภาอุตฯ-นักวิชาการ’ร่วม เตรียมตั้งธ
      

ตั้งกก.ปฏิรูปหลักสูตรแห่งชาติแล้ว ดึง'เอกชน-หอการค้า-สภาอุตฯ-นักวิชาการ'ร่วม เตรียมตั้งธง'วิสัยทัศน์-วางระบบการศึกษาพฐ.'

 

          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นายภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ เพื่อการปฏิรูปหลักสูตร และการพัฒนาตำราเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งคณะกรรมการการปฏิรูปหลักสูตรฯประกอบด้วย 1.คณะที่ 1 คณะกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 22 คน มีรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.เป็นรองประธานกรรมการ และมีกรรมการ 20 คน อาทิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย นายกสมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวางแนวทางระบบการจัดศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ และให้ความเห็นชอบระบบการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาและยกร่าง
          นายภาวิชกล่าวว่า และ 2.คณะที่ 2 คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 32 คน มีตนเป็นประธาน และกรรมการอีก 31 คน อาทิ นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ นายศิริชัย กาญจนวาสี นาย สุพจน์ หารหนองบัว นายวิชัย ริ้วตระกูล คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ นายสมพงษ์ จิตระดับ เป็นต้น โดยคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้คือ 1.ออกแบบระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะให้ประกาศใช้เป็นระบบการศึกษาของประเทศ โดยศึกษา วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของระบบการศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับระบบการศึกษาของประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศที่การศึกษามีคุณภาพสูง 2.ร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ทั้งระบบ ให้เป็นหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของโลก สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคมไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.กำหนดรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร รวมทั้ง เนื้อหารายวิชา รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งลำดับขั้นในการเรียนรู้ของเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ ที่เหมาะกับพัฒนาการของนักเรียนไทย โดยมุ่งให้เกิดระบบการจัดการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 4.ดำเนินโครงการ ตำราเรียนแห่งชาติ ที่รัฐบาลแถลงไว้ต่อรัฐสภา โดยกำหนดโครงสร้างของตำราเรียนทุกรายวิชา เพื่อเป็นแนวทางการแต่งตำราเรียนของโรงเรียน ครูอาจารย์ สำนัก พิมพ์ และนักวิชาการต่างๆ ทั้งตำราเรียนแบบสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5.พัฒนาระบบการอนุมัติต้นฉบับตำราเรียน ที่มีประสิทธิภาพ และมีหลักประกันด้านคุณภาพ 6.ดำเนินการ ทดสอบหลักสูตร และรายวิชาต่างๆ รวมทั้ง ตำราเรียนในโรงเรียนนำร่องที่มีความเหมาะสม7.วางแผนการประกาศ และใช้หลักสูตรใหม่ให้ทั่วทั้งระบบการศึกษาของประเทศ และ 8.มีอำนาจในการตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการโครงการให้บรรลุตามเป้าหมาย
          อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนนี้จะมีประชุมคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด เพื่อผลักดันเรื่องนี้ กันต่อไป นายภาวิชกล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 08 ก.พ. 56   อ่าน 487 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ครูเฮ! "ออมสิน" ลดดอกเบี้ยให้เหลือ 4% ตลอดอายุสัญญา
11 ก.พ. 59 | อ่าน 513 ครั้ง
ด่วนที่สุด ซักซ้อมความเข้าใจการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
21 ก.พ. 58 | อ่าน 300 ครั้ง
รมช.ศธ. ชงตัดเงินเดือนครูหลังปล่อยนักศึกษารับน้องโหด
02 ก.พ. 55 | อ่าน 71786 ครั้ง
คุรุสภาสุ่มตรวจใบวิชาชีพ ครั้งแรกใน’ประเทศไทย’
06 มี.ค. 55 | อ่าน 12254 ครั้ง
ชง“ยงยุทธ”เคาะวิธีประเมินออนไลน์รอบสี่
22 ก.ค. 58 | อ่าน 277 ครั้ง
บอร์ดอาชีวะยืนตั้ง19สถาบัน
25 ต.ค. 54 | อ่าน 50163 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.