Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ทปอ.เล็งคุย’ยิ่งลักษณ์’ขอตั้งก.ใหม่ ชี้ 10 ปีพิสูจน์งาน’อุดมฯ-วิจัย’ล้มเหลว
      

ทปอ.เล็งคุย'ยิ่งลักษณ์'ขอตั้งก.ใหม่ ชี้ 10 ปีพิสูจน์งาน'อุดมฯ-วิจัย'ล้มเหลว 'มศว'แนะรับตรง'ครู'ช่วยคัดคน'เก่ง-ดี'

 

          นายมณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมปรับโครงสร้าง ศธ.ใหม่ โดยยกฐานะของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ขึ้นเป็นองค์กรหลักที่ 6 และยกฐานะสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ขึ้นเป็นกรม ที่เป็นนิติบุคคล แต่ยืนยันว่าจะยังไม่พิจารณาปรับแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกไปตั้งเป็นกระทรวงอุดมศึกษานั้น ตั้งแต่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้มากว่า 10 ปี และได้รวมทบวงมหาวิทยาลัยเข้ากับโครงสร้าง ศธ.ใหม่ประมาณ 10 ปี พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่สามารถขับเคลื่อนงานอุดมศึกษาได้ดีเท่าที่ควร ทั้งที่การอุดมศึกษา และงานวิจัยเป็นตัวชี้นำประเทศ ในขณะที่รัฐบาลสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัยทั้งสายสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้ง สนับสนุนให้เกิดการทำงานวิจัยท้องถิ่น เพื่อตอบสนองนโยบาย 1 มหาวิทยาลัย 1 ท้องถิ่น ดังนั้น หากรัฐบาลมีนโยบายให้แยก สกอ.เพื่อตั้งกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย ก็จะทำให้นโยบายต่างๆ ขับเคลื่อนไป ได้จริงๆ
          โครงสร้าง ศธ.ในปัจจุบันที่รวมเอาทบวงเข้าไปอยู่ด้วย ดูเหมือนจะไปด้วยกันได้ แต่จริงๆ แล้วไปด้วยกันไม่ได้ เพราะขณะนี้มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวนมาก รวมกับมหาวิทยาลัยเอกชน และสถาบันการศึกษาที่สอนระดับอุดมศึกษาแล้วประมาณ 200 แห่ง บวกกับนโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลต้องการให้มหาวิทยาลัยทำ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในระดับต่างๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) นั้น ถ้าการอุดมศึกษาไม่แยกออกจาก ศธ.ไปตั้งกระทรวงใหม่ งานเหล่านี้จะทำไม่ได้ เพราะขณะนี้งานอุดมศึกษาไม่มีความเป็นเอกภาพเลย นายมณฑลกล่าว
          นายมณฑลกล่าวต่อว่า กรณีที่นายพงศ์เทพยืนยันว่าจะยังไม่ปรับโครงสร้าง ศธ.ใหญ่ในปีนี้นั้น ก็ไม่เป็นไร แต่ในภาพรวมต้องทำไปก่อน เพราะต้องแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งในการประชุมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ ตน และอธิการบดีหลายๆ คน จะนำเสนอเรื่องนี้เพื่อให้ ทปอ.มีมติว่าจะดำเนินการอย่างไร เพื่อเสนอต่อนายพงศ์เทพ ส่วนกรณีจะขอพูดคุยกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี หรือไม่นั้น จะขอรอมติจากที่ประชุม ทปอ.ก่อน
          ด้านนางประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากที่ไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า อเมริกาประสบปัญหาการขาดแคลนครูเช่นเดียวกับไทย แต่มีปัจจัยที่ต่างกัน โดยในอเมริกามีคนสนใจเรียนครูน้อย ดังนั้น จึงต้องจัดโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ Teach for America เพื่อดึงคนเก่งมาเป็นครู โดยจัดอบรม ฝึกภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น ขณะเดียวกัน ยังจูงใจโดยเปิดโอกาสให้ใช้ประสบการณ์ฝึกสอน เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้ทุกสาขา แต่ในไทย พบว่ามีคนสนใจและเลือกเรียนครูจำนวนมาก แต่เมื่อเรียนจบไปแล้ว กลับไม่มีอัตราบรรจุ เพราะรัฐบาลไม่ให้อัตรา กลายเป็นปัญหาครูขาด บางโรงเรียนครู 1 คน ต้องสอนนักเรียน 50 คน หรือครู 2 คนต้องสอนทั้งโรงเรียน ดังนั้น ถ้ารัฐบาลให้ความจริงใจในการผลิตครู ก็ควรเพิ่มอัตราบรรจุ
          นางประพันธ์ศิริกล่าวต่อว่า ส่วนระบบการผลิตครูของประเทศไทยในภาพรวม เหมาะสมดีแล้ว แต่อาจต้องเพิ่มเรื่องการวัดจิตวิญญาณความเป็นครูให้เข้มข้นมากขึ้น และถ้าจะให้กระบวนการผลิตครูมีคุณภาพ อันดับแรก จะต้องคัดคนที่อยากเป็นครูจริงๆ เข้ามาเรียน โดยอยากเสนอว่า การรับนักศึกษาในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ ควรจัดสอบตรง เหมือนการรับนักศึกษาแพทย์ ไม่ต้องผ่านระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิสชั่นส์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ และอยากเป็นครูจริงๆ เข้ามาเรียนได้ ซึ่งเมื่อได้เด็กที่มีคุณภาพแล้ว กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนอาจารย์ ผู้สอนก็จะต้องมีคุณภาพด้วย ซึ่งตอนนี้มีปัญหาว่าหาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านศึกษาศาสตร์มาสอนในสาขาต่างๆ ยาก เพราะสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปกำหนดว่าอาจารย์ที่สอนจะต้องจบระดับปริญญาเอก ทำให้มหาวิทยาลัยต้องเลือกคนที่จบปริญญาเอกด้านการศึกษา แต่ไม่รู้ว่าวิชาชีพครูต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ ไม่ใช่ใครจบการศึกษาอะไรก็มาเป็นครูได้ ตรงนี้ถือเป็นความเสียหายของประเทศไทย ที่ได้ครูไม่เก่ง เพราะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ผลิตครูก็ไม่เก่งด้วย

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 04 ก.พ. 56   อ่าน 757 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ใช้โอเน็ตเลื่อนวิทยฐานะครู
10 เม.ย. 55 | อ่าน 9658 ครั้ง
เสมา 1 ย้ำโครงสร้าง ศธ.ยังไม่มีข้อยุติ
19 ม.ค. 63 | อ่าน 222 ครั้ง
แนะยกเครื่องชายแดนใต้ เน้นการศึกษาสอดคล้องวิถีชาวบ้าน
15 ก.พ. 55 | อ่าน 70105 ครั้ง
สพฐ.เร่งจัดมาตรฐานครูสอนตามวิชาเอก
27 ก.ค. 59 | อ่าน 549 ครั้ง
’สุชาติ’ ชี้เกณฑ์บริจาคเข้าร.ร.
16 ก.พ. 55 | อ่าน 55827 ครั้ง
สพฐ.ทำ 6 แผนปฏิรูปการศึกษา 58-63 ระยะเร่งด่วนภายใน 1 ปี
03 มิ.ย. 58 | อ่าน 509 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.