Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


หนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย
      

หนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย

          เรื่อง  หนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย
                 และกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้
          1. อนุมัติการจัดทำและลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขหนังสือแสดงเจตจำนงฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ให้ ศธ. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
          2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา

สาระสำคัญของเรื่อง
          ศธ. รายงานว่า
          1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 รัฐบาลแห่งอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาและการวิจัย (Accord le Gouvernement du Royaume de Thailande et le Gouvernement de la Republicque francaise dans le domaine de la cooperation educative et de la recherch) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีโดยความตกลงดังกล่าวได้กำหนดให้ประเทศคู่ภาคีดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในด้านการศึกษาและการวิจัย ทั้งนี้ การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นความร่วมมือรูปแบบหนึ่งภายใต้ความตกลงดังกล่าว
          2. โครงการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย เป็นโครงการที่นำนักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาโทวิชาเอกด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาเป็นอาสาสมัครช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสในสถานศึกษาของไทย เป็นระยะเวลา 7-12 สัปดาห์ ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียนของฝรั่งเศส ซึ่ง ศธ. พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีสาระสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสของครูและนักเรียน ตลอดจนเป็นการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้เน้นแฟ้นยิ่งขึ้น
          3. ศธ. ได้จัดทำหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินโครงการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัย ซึ่ง ศธ. เห็นว่า ร่างหนังสือแสดงเจตจำนงดังกล่าว เป็นร่างหนังสือฯ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (หน่วยงานของรัฐ) และมีสาระสำคัญเป็นความร่วมมือทางการศึกษา จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

             --ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 มกราคม 2556โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 56   อ่าน 942 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ถ้าไม่ปรับหลักสูตรเด็กไม่พึงประสงค์เพิ่มแน่
16 ก.ค. 58 | อ่าน 409 ครั้ง
สอท.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แอดมิชชั่น 1 ก.ค.นี้
30 มิ.ย. 57 | อ่าน 503 ครั้ง
ก.ค.ศ.ขยายวงเงินกู้ช่วยหนี้ครูเป็น5แสน
10 ต.ค. 59 | อ่าน 605 ครั้ง
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พร้อมตารางบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนใหม่
02 มิ.ย. 58 | อ่าน 1223 ครั้ง
สพฐ.เลือก ม.ราชภัฏสุราษฎร์ ร่วมพัฒนาครูทำผลงานวิชาการ
19 มี.ค. 55 | อ่าน 8258 ครั้ง
ปรับเกณฑ์เฟ้น’รอง-ผอ.ร.ร.’ใหม่ ก.ค.ศ.เล็งประกาศบัญชี 60 % เพิ่ม คืนอำนาจ’อ.ก.ค.ศ.&
27 พ.ค. 56 | อ่าน 650 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.