Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


อธิการฯมรช.เผยแนวคิดเพื่อท้องถิ่น พัฒนาอาจารย์-สร้างบัณฑิตเชื่อมชุมชนไปสากล                                 

อธิการฯมรช.เผยแนวคิดเพื่อท้องถิ่น พัฒนาอาจารย์-สร้างบัณฑิตเชื่อมชุมชนไปสากล


          ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มรช.) เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหาร ภายหลังเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมรช. ว่า มีแนวคิดและทิศทางในการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนมรช.ไปสู่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของทุกฝ่ายดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีหลักการอยู่ 3 ประการ คือ 1.มุ่งเน้นคุณภาพในระบบสารสนเทศเป็นหลัก โดยจะเร่งรัดพัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกฝ่าย ทำให้เกิดระบบติดตามประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีไปถึงระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงระบบประกันคุณภาพ ที่จะทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา
          อธิการบดี มรช. กล่าวว่า หลักการที่ 2 มหาวิทยาลัย จะน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินงานพัฒนา ซึ่งจะเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและนำผลที่ได้ไปพัฒนาเผยแพร่สู่สาธารณชน หลักการทำงานคือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นสถาบันอุดมศึกษาของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงความรู้ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าด้วยกัน ซึ่งเมื่อทำงานตามหลักการแล้วก็จะทำให้เกิดวงจรของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัยที่อาจารย์ นักศึกษาต้องลงพื้นที่และทำวิจัยในชุมชน และนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การดำเนินงานดังกล่าวจะทำให้เป็นมหาวิทยาลัยที่จะให้ประโยชน์แก่ประชาชนได้สูงสุด
          และหลักการที่ 3 การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้รับการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพในการทำงานจะดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น จะส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้อาจารย์และบุคลากรเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษและจะต้องสอบให้ผ่านในระดับที่เข้าอบรม
          ผู้ที่สอบผ่านภาษาอังกฤษระดับสูง และสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษผ่าน จะได้ไปศึกษาภาษาที่ต่างประเทศ และนำผลจากการศึกษามาส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรจัดเสวนาทางวิชาการระหว่างมรช. กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา และนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นคลังปัญญาเพื่อประชาชนต่อไป
          ผศ.ดร.ทศพล กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ จะพัฒนาระบบให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนได้เองตามเวลาที่ต้องการเรียน เพื่อปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบในการจัดตารางการเรียนการสอนของตนเอง ส่วนเรื่องคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทำเป็น ตามนโยบายของรัฐบาล และต้องเชื่อมโยงกับชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นเชื่อมความรู้สู่สากลให้ได้

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 30 ม.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 56   อ่าน 716 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
นักเรียนเมืองสองแควต้องนั่งเรือไปเรียนหลังน้ำท่วมบ้าน
19 ก.ย. 55 | อ่าน 833 ครั้ง
แจงให้’มสด.-จุฬาฯ’ปั๊มข้อสอบ’ครูผู้ช่วย-ผู้บริหารร.ร.’ไม่ขัดกม.
26 มิ.ย. 55 | อ่าน 1043 ครั้ง
"สุรวาท"ขวาง! รับคนนอกเป็นครู อ้างผลิตไม่ขาด
14 มี.ค. 59 | อ่าน 300 ครั้ง
สกศ.ขานรับนโยบายรมต.
22 พ.ย. 55 | อ่าน 542 ครั้ง
เขตใดO-NETตกต่ำเอาปี๊บคลุมหัว "กมล" ลั่นปีหน้ายกระดับครูคุณภาพ/รับนร.-สอบชิงผอ.ต้องโปร่งใส
25 ธ.ค. 57 | อ่าน 270 ครั้ง
ข่าวล่าสุด ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
13 มี.ค. 58 | อ่าน 760 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.