Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ตามไปดู’กศน.สอนภาษาไทยในมาเลเซีย’
      

ตามไปดู'กศน.สอนภาษาไทยในมาเลเซีย'

 

          เกษม ลิมะพันธุ์ สถาบัน กศน.ภาคใต้
          สาเหตุจูงใจที่คนไทยนิยมไปประกอบอาชีพที่มาเลเซีย ปัจจัยที่สำคัญคือ เงินรายได้ และอัตราจ้างที่ได้รับสูงกว่าเมืองไทย บางคนพูดว่า อยู่เมืองไทยหางานยาก ถึงมีงานทำแต่ค่าจ้างถูก ใครที่อยากสร้างเนื้อสร้างตัว ก็ต้องไปทำงานที่มาเลเซีย กลับมาจากมาเลเซียได้เงินเป็นกอบเป็นกำ จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนไทยในจังหวัดภาคใต้จำนวนมากเดินทางเข้าไปศึกษาต่อและทำงานในประเทศมาเลเซีย
          และจากการที่มีคนไทยเข้าไปอยู่ในมาเลเซียนับแสนคน โดยอาศัยอยู่ในหลายรัฐของมาเลเซีย ทำให้พบว่าคนไทยเหล่านั้นได้มีการรวมกลุ่มเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีความเป็นไทยสูง แต่มีปัญหาอ่านเขียนภาษาไทยไม่ค่อยได้ เรื่องนี้ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) กล่าวว่า จากปัญหาดังกล่าว กศน. ได้รับการประสานจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ว่ากลุ่มคนไทยในมาเลเซียต้องการให้ กศน. เข้าไปสอนภาษาไทยและจัดการศึกษาพื้นฐานให้ทั้งตัวเองและลูกหลานที่เกิดในมาเลเซีย เพราะส่วนใหญ่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงต้องการเรียนต่อโดยให้ กศน.เข้าไปดูแลจัดการศึกษาให้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ กศน. ต้องเข้าไปดูแลจัดการศึกษาให้อยู่แล้ว อีกทั้งในปี 2558 จะมีการเปิดประชาคมอาเซียน กศน. ก็ต้องการเปิดศูนย์การเรียนในประเทศกลุ่มอาเซียนให้ครบทุกประเทศด้วย จากที่ปัจจุบันมีเพียงที่สิงคโปร์เท่านั้น
          ดังนั้นการเปิดศูนย์การเรียนในมาเลเซียจึงสอดคล้องกับนโยบาย และเป็นการเตรียมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ กศน. ด้วย หลังจากเปิดศูนย์การเรียนในมาเลเซียแล้วจะมีการขยายไปยังประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียนต่อไป เพื่อให้ครบทั้ง 9 ประเทศ ซึ่งขณะนี้มีหลายประเทศที่ได้เริ่มประสานงานกันบ้างแล้ว ทั้งนี้ กศน. ได้เปิดศูนย์การเรียนในประเทศมาเลเซียไปแล้วหลายแห่ง เช่น วัดพุทธไทยเชตวัน วัดพุทธชยันตี กรุงกัวลาลัมเปอร์ วัดบุญญาราม รัฐเคดาห์ และรัฐอื่น ๆ เพื่อรองรับคนไทยในมาเลเซีย ที่ต้องการให้ กศน.เข้าไปจัดการศึกษาให้ และต้องการให้ลูกหลานได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อไม่ลืมรากเหง้าของตัวเอง
          ด้านายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคใต้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ สถาบัน กศน. ภาคใต้ ได้จัดทำโครงการ อาเซียนศึกษา ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มคนนอกระบบเพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมาเลเซียเป็นประเทศเป้าหมายประเทศแรกเพราะมีชายแดนติดต่อกัน มีกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย เช่น รัฐเคดาห์ และกรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นกลุ่มอาเซียนศึกษาร่วมกัน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปประสานความร่วมมือ จนปัจจุบันมีการเปิดศูนย์การเรียนรู้หลายแห่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้วัดเป็นสถานที่เรียน และพบว่ามีการจัดการศึกษาได้ดีในระดับหนึ่งเพื่อให้คนไทยเหล่านั้นได้เรียนรู้การเขียน การอ่าน การพูดภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา และการเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมอีกด้วย
          กิจกรรมโครงการอาเซียนศึกษาเริ่มต้นขับเคลื่อนจากการได้ไปพบปะเรียนรู้ร่วมกันกับพี่น้องชาวสยามที่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่ม ใช้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ พร้อมทั้งจัดตั้งเป็นโรงเรียนเพื่อเรียนภาษาไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา โดยใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทยเรียนรู้ ตั้งแต่การเขียน การอ่าน มีครูอาสาสมัคร พระภิกษุและผู้ที่มีความรู้ภาษาไทยทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่รวมกลุ่มของญาติโยมมาปฏิบัติศาสนกิจ ฟังเทศน์ ฟังธรรมและปฏิบัติธรรม รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ
          สำหรับ พระวิทูรย์ ปกัสสโร พระอาจารย์และผู้แทนเจ้าอาวาส วัดพุทธชยันตี กล่าวว่า การเปิดศูนย์การเรียน กศน. มีจุดเด่นหลายประการ อาทิ เป็นการส่งเสริมให้เด็กไทยได้เรียนภาษาไทย เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม เรียนศิลปะวิทยา และที่สำคัญ คือ กศน.ได้ออกประกาศนียบัตรทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นระดับ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย เพื่อเป็นการรับรองว่าเด็กคนนั้น ๆ ได้เรียนจนจบหลักสูตร แล้วจะไปเรียนต่อที่ไหนก็ได้ ซึ่งถือว่าดีมาก
          นักเรียนที่นี่จะพูดภาษาไทยกันหลายสำเนียงรวมทั้งภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษาไทยกลันตัน ภาษาไทยเจะเห และภาษารูมี หรือภาษามลายู รวมถึงภาษาอังกฤษและภาษาจีนอีกด้วย แต่เมื่อเด็กได้เข้ามาเรียนแล้วจะได้เรียนรู้ภาษาไทยด้วย เช่น บางครอบครัวลูกหลานไม่รู้จักภาษาไทยเลยทั้ง ๆ ที่เป็นคนไทย เด็กเหล่านี้รู้จักแต่ภาษารูมี ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน แต่กลับพูดและเขียนภาษาไทยไม่ได้ เพราะผู้ปกครองไม่พูดกับลูก เพราะฉะนั้นคิดว่า กศน. จะมาช่วยให้ภาษาไทยได้อยู่คู่กับการอนุรักษ์ของคนสยามในประเทศมาเลเซียต่อไป และการที่ กศน.จัดโครงการนี้ขึ้นมา หวังว่ามิตรสัมพันธ์ฉันพี่น้องของเราจะดำเนินต่อไป ตราบที่ยังเป็นคนไทยก็ขอให้ความสัมพันธ์ของเราอยู่คู่กันเหมือนฟ้ากับดิน พระวิทูรย์ กล่าว.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 18 ม.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 56   อ่าน 917 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.เรียกบัญชีว่าที่ ผอ.เลือกโรงเรียน
22 ม.ค. 57 | อ่าน 941 ครั้ง
แลกเปลี่ยนด้านระบบการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาไทย-ปากีสถาน
01 เม.ย. 57 | อ่าน 786 ครั้ง
แท็บเล็ตถึงมือเด็ก-ไร้เงาศูนย์ซ่อม สพป.กำแพงเพชรประสานอาชีวะใกล้ๆช่วยดูแล
24 ก.ค. 55 | อ่าน 1544 ครั้ง
ข้าราชการ กทม.77หน่วย เฮ-รับ"โบนัส"สิ้นเดือนนี้!!
13 มี.ค. 59 | อ่าน 598 ครั้ง
เดินหน้าปรับสถานะ ’สวนสุนันทา’ ออกนอกระบบ
24 ก.พ. 55 | อ่าน 78998 ครั้ง
คุรุสภาเปิดให้"ป.บัณฑิต"นอกที่ตั้งเทียบโอน
22 ก.ค. 54 | อ่าน 142423 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.