Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ก.พ.ค.ขอบอก : การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง (ตอนที่ 2)
คอลัมน์ : ก.พ.ค.ขอบอก : การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง (ตอนที่ 2)


          ก.พ.ค. ขอบอก วันนี้ จะขอเสนอกรณีตัวอย่างต่อจากคราวที่แล้วในเรื่องการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. 231/2548 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 550/2551  วันที่ 17 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นคดีที่ผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 โดยคณะอนุกรรมการข้าราชการครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คณะอนุกรรมการข้าราชการครูจังหวัดนครพนม (เดิม) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) ได้มีประกาศว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ และมีการบรรจุผู้ฟ้องคดีเข้ารับ ราชการตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2541 ต่อมามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบครั้งนี้ จึงได้มีการตรวจสอบและพบว่ามีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการตรวจกระดาษคำตอบทำให้คะแนนสอบของผู้ฟ้องคดีไม่ถูกต้อง ซึ่งเมื่อมีการแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วพบว่าคะแนนสอบของผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงได้มีมติให้แก้ไขผลการสอบ ดังกล่าวอันเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีรายชื่อยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หลังจาก นั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม (เดิม) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2546 ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครบกำหนด 2 ปีแล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวจึงเป็นบัญชีที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงไม่มีอำนาจแก้ไขผลการสอบ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการได้ จึงยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า แม้ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าคะแนนสอบที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ อันมีผลทำให้ประกาศผลการสอบเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 บางส่วน ซึ่งกำหนดว่า
          การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
          ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับสำหรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามมาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 50 มาตรา 52 มาตรา 54 และมาตรา 55 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก ก.ค. ให้ดำเนินการแก้ไข ผลการสอบแข่งขันจะมีอำนาจเพิกถอนประกาศดังกล่าวได้ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในฐานะผู้มีอำนาจบรรจุ และแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวได้ แต่เนื่องจากประกาศผลการสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการครูเป็นคำสั่งทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การจะเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  และในกรณีนี้ผลจะเป็นประการ ใดนั้น โปรดติดตามตอนต่อไป นะจ๊ะขอบอก
          หากข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือน หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อได้ที่
          คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 59 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์ 0 2288 4971, 0 2288 4925-50  โทรสาร 0 2288 4972, 0 2288 4988 หรือ www.ocsc.go.th

          --มติชน ฉบับวันที่ 15 ม.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 56   อ่าน 770 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สกอ.ให้ทุนนร.ใต้ต่อเนื่อง
27 ก.พ. 57 | อ่าน 296 ครั้ง
ปัญหาตั้งสถาบันอาชีวะส่อเค้าแรง
15 ต.ค. 53 | อ่าน 11572 ครั้ง
สอบวัดกึ๋นอังกฤษก่อนเป็นบัณฑิต
18 ก.ค. 55 | อ่าน 811 ครั้ง
’ปทุมวัน’เล็งงดรับกทม.-ปริมณฑล
04 ธ.ค. 55 | อ่าน 1646 ครั้ง
คลอดปฏิทินรับ น.ร.-น.ศ.อาชีวะปี’60 ตั้งเป้า 3.2 แสนคนทั่วประเทศ
27 ธ.ค. 59 | อ่าน 1109 ครั้ง
สพฐ. อบรมเข้ม"ภาษาไทย"ครูมัธยม ชูนวัตกรรม-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
15 มิ.ย. 58 | อ่าน 306 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.