Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สอศ.โยกย้าย 76 ผู้อำนวยการวิทยาลัย                                 

สอศ.โยกย้าย 76 ผู้อำนวยการวิทยาลัย
 

          ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 76 ราย ดังนี้นายขวัญชัย พานิชการ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (ผอ.วท.)ปทุมธานี นายวิทิต รุ่นประพันธ์ เป็น ผอ.วท.ธัญบุรี นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล เป็น ผอ.วท.โพธาราม  นายวีระเดช เหลืองหิรัญ เป็น ผอ.วท.ลพบุรี นายเพิ่มสิน เฉยศิริ เป็น ผอ.วท.ดอนเมือง นายอนันท์ งามสะอาด เป็น ผอ.วท.สมุทรปราการนายเด่นดวง คำตรง เป็น ผอ.วท.กาญจนาภิเษกสมุทรปราการ นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็น ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) กาญจนบุรี นายประจวบ จันทภาโส เป็น ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ (วก.) สมเด็จเจ้าพะโคะ นายสุรพล เอี่ยมสำอางค์ เป็น ผอ.วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร
          นายดุลยวิศ สมจิตต์ เป็น ผอ.วท.ระนอง นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ เป็น ผอ.วท.สตูล นายพฒศ์ศิวพิศ โนรี เป็น ผอ.วท.สุราษฎร์ธานี นายมานิตย์ อักษรกุล เป็น ผอ.วท.พัทลุง นายปรีดี เกตุทอง เป็น ผอ.วท.ป่าพะยอม นายสุรศักดิ์ รอดสุวรรณน้อย เป็น ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่าง (วช.) สงขลา นายสมบูรณ์ ชดช้อย เป็น ผอ.วช.นครศรีธรรมราช  เรืออากาศโทสมพร ปานดำ เป็น ผอ.วท.สิชล นางพรทิพย์ บัวจันทร์ เป็น ผอ.วก.พรหมคีรี นายสิริยุค วัฒนสุนทร เป็น ผอ.วก.เวียงสระ นายโสภณ ชัยภักดี เป็น ผอ.วช.ตรัง นายกอบกิจ พานอ่อง เป็น ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) เชียงใหม่ นายประดิษฐ์พร จิระปัญญาเลิศ เป็น ผอ.วษท.สุโขทัย นายอริยะ สุวรรณปากแพรก เป็น ผอ.วษท.กระบี่ นางขนิษฐา โสภานนท์ เป็น ผอ.วษท.ลำพูน นายสุภาพ มณีรัตน์ เป็น ผอ.วษท.กำแพงเพชร นายจีระพงษ์ หอมสุวรรณ เป็น ผอ.วท.พิษณุโลก นายศักดิ์สิทธิ์ แสงกลับ เป็น ผอ.วษท.ชัยนาท นายเกษม วิศวไพศาล เป็น ผอ.วช.แพร่ น.ส.ปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล เป็น ผอ.วอศ.สุโขทัย นายธัช แสงใส เป็น ผอ.วก.ชุมแพ นายสมผัด อินทรมา เป็น ผอ.วก.แก้งคร้อ นายชูชาติ พรามจร เป็น ผอ.วช.ชัยภูมิ นางภาวิดา ศรีสุนทร เป็น ผอ.วช.ระยอง นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ เป็น ผอ.วก.พนัสนิคม
          นายอรรถพล สังขวาสี เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ว่าที่ ร.ต.จรรยา พาบุ เป็น ผอ.วก.บ้านผือ นายประเสริฐ รบกล้า เป็น ผอ.วก.เกษตรวิสัย นายสุกุล สุวรรณธาดา เป็น ผอ.วษท.บุรีรัมย์ นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง เป็น ผอ.วช.นครราชสีมา นายชาติชาย เกตุพรหม เป็น ผอ.วษท.ร้อยเอ็ด นายดุสิต สะดวก เป็น ผอ.วษท.มหาสารคาม นายถวัลย์ คุ้มกลาง เป็น ผอ.วษท.นครราชสีมา นายวิมล วีระโจง เป็น ผอ.วษท.ชัยภูมิ นายเมธีศิน สมอุ่มจารย์ เป็น ผอ.วท.บึงกาฬ นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ เป็น ผอ.วท.พังงา นายทรงเดช หล้าพันธ์ เป็น ผอ.วท.เลย ว่าที่ ร.อ.ไพฑูรย์ สร้อยสน เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย นายณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ เป็น ผอ.วท.สุวรรณภูมิ นายบุญส่ง พรหมมานนท์ เป็น ผอ.วก.คำม่วง นายพงษ์ศักดิ์ เวียงเพิ่ม เป็น ผอ.วท.อุดรธานี นายประสิทธิ์ สิทธิวิบูลย์ชัย เป็น ผอ.วท.ขอนแก่น นายโปร่งวิทย์ ลิ้มตระกูล เป็น ผอ.วช.ขอนแก่น นายณัฏฐพล พูนประสิทธิ์ เป็น ผอ.วก.กุมภวาปี นายอาคม วงศ์ปรีดี เป็น ผอ.วก.เซกา
          นายนิมิตร อาศัย เป็นผอ.วษท.พิจิตร นายอำนวย นวลจันทร์ เป็น ผอ.วอศ.ชุมพร นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ เป็น ผอ.วท.ชุมพร นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ เป็น ผอ.วษท.อุดรธานี นายธรรมชาติ คำตา เป็น วษท.ศรีสะเกษ นายจิระวัฒน์ ชวลิต เป็น ผอ.วท.เดชอุดม นายอดุลเดช คำผา เป็น ผอ.วท.ยโสธร ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภู่พลับ เป็น ผอ.วท.กาญจนาภิเษกปัตตานี นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ เป็น ผอ.วก.ปัตตานี นายอิสมัน อิสสะมะแอ เป็น ผอ.วอศ.ยะลา นายธวัชชัย พันธ์นิกุล เป็น ผอ.วท.เชียงราย นายปิติพงษ์ พงศธรวิวัฒน์ เป็น ผอ.วก.นวมินทราชูทิศ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง เป็น ผอ.วช.ธนบุรี นายนิติ นาชิต เป็น ผอ.วช.ลพบุรี นายสมนึก สุชาติพงษ์ เป็น ผอ.วก.หัวไทร นางอุษณีย์ จิตตะปาโล เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร นายภูวนาถ ทองพันธ์ เป็น ผอ.วท.สุราษฎร์ธานีแห่งที่ 2 นายสมหมาย โพธิ์อ่อน เป็น ผอ.วก.ชนแดน น.ส.ศิริวรรณ วงศ์วิลา เป็น ผอ.วก.ปราสาท นายอาคม จันทร์นาม เป็น ผอ.วท.บ้านแพง นายรังสิต วงษ์แก้ว เป็น ผอ.วก.ร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ระหว่างนี้ให้รักษาการในตำแหน่ง.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 21 ธ.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 55   อ่าน 1598 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คอลัมน์: รายงาน: อาชีวะ จับมือ กฟผ. สานต่อโครงการชีววิถีฯตามแนวพระราชดำริ สู่ชุมชน
06 มิ.ย. 56 | อ่าน 651 ครั้ง
ชี้ธุรกิจสตาร์ทอัพการศึกษา หนุนอาชีพครูไทย มีรายได้เพิ่มใน 5 ปี
04 ส.ค. 59 | อ่าน 1033 ครั้ง
ศธ.โอ่สะสางคดีทุจริตได้เกินกว่าครึ่ง
12 ธ.ค. 61 | อ่าน 96 ครั้ง
แนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่
23 ก.ย. 53 | อ่าน 11067 ครั้ง
จี้สพฐ.ย้ายรองผอ.สพท.
18 ธ.ค. 57 | อ่าน 401 ครั้ง
ทำหนังสือยืนยันยกเลิก MOU ธ.ออมสิน
19 มิ.ย. 60 | อ่าน 332 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.