Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการ ใน
      

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปริญญา และองค์กรวิชาชีพ  เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเข้ารับการเลือกหรือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและ download ใบเสนอชื่อได้ที่ www.mua.go.th ทั้งนี้ ให้ส่งใบเสนอชื่อตามวัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพ ซึ่งมีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประเภทผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ให้ส่งใบเสนอชื่อได้ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ข้อ ๒ สถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ส่งใบเสนอชื่อได้ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ข้อ ๓ การส่งใบเสนอชื่อให้ดำเนินการ ดังนี้(๑) กรณียื่นใบเสนอชื่อโดยตรง ให้ยื่นที่กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักอำนวยการชั้น ๔ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯในวันและเวลาราชการ
          (๒) กรณีส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐โดยเขียนที่มุมซองด้านล่างซ้ายว่า เสนอชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน หรือ เสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ เสนอชื่อผู้แทนองค์กรวิชาชีพ หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี
          ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
          (นายอภิชาติ  จีระวุฒิ)เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          --มติชน ฉบับวันที่ 21 ธ.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 55   อ่าน 601 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สกศ.ไฟเขียวสร้างระบบเครดิตแบงก์ ฝากหน่วยกิต-เทียบโอนวุฒิการศึกษา ชงตั้งหน่วยงานกลางมาดูแล
25 ก.ย. 55 | อ่าน 795 ครั้ง
รบ.ยันสอบครูผู้ช่วยเดือนกันยายนนี้ โปร่งใส เร่งบรรจุให้ทันเทอมสอง
03 ส.ค. 58 | อ่าน 265 ครั้ง
สพฐ.เดินหน้าผลิตครูภาษาตปท.
16 ก.พ. 58 | อ่าน 271 ครั้ง
สกศ.เร่งถกหาแนวร่วมฯ
18 พ.ค. 54 | อ่าน 77647 ครั้ง
ศธ.ผุดผู้นำความดีแก้เด็กตีกันเสมา1ขู่ รร.มีปัญหาสั่งปิดถาวร
07 ต.ค. 54 | อ่าน 107224 ครั้ง
จี้รัฐกล้าลงทุนบรรจุ’ครูพันธุ์ใหม่’100%
29 มี.ค. 55 | อ่าน 8412 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.