Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจอันดามันผลดีที่ต้องวางแผน
      

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจอันดามันผลดีที่ต้องวางแผน

 

          นุกูล ชิ้นฟัก
            คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
           
Nukool@hu.ac.th
          พื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยที่ติดทะเลฝั่งอันดามัน ประกอบไปด้วย 6 จังหวัด คือ ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง และสตูล ในแต่ละพื้นที่บางจังหวัดก็ยังไม่มีมหาวิทยาลัยจัดตั้งเลยสักแห่ง บางจังหวัดมีมากกว่า 1 แห่ง
          หากไล่เรียงลงมาตั้งแต่ 1) จังหวัดระนอง ยังไม่มีมหาวิทยาลัย 2) จังหวัดพังงา ยังไม่มีมหาวิทยาลัย 3) จังหวัดภูเก็ต มี 2 มหาวิทยาลัย คือ 3.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 4) จังหวัดกระบี่ มีสถาบันการพลศึกษากระบี่ ซึ่งเปิดสอนในระดับอุดมศึกษา 5) จังหวัดตรัง มี 2 มหาวิทยาลัย คือ 5.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 5.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาเขตตรัง 6) จังหวัดสตูล มีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อยู่ที่ อ.ละงู จ.สตูล อยู่ในระหว่างการก่อสร้างมหาวิทยาลัย
          หากมองในแง่การพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่ปัจจุบันของอันดามัน ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล (อนุมัติจัดตั้งแล้ว) และมหาวิทยาลัยอันดามัน จังหวัดกระบี่ (อยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดตั้ง) ความเจริญเติบโตรอบๆ รัศมี 3 กิโลเมตร จากสถานที่ ตั้งมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง ในปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้าง
          จากการลงพื้นที่สำรวจที่ผ่านมามีข้อมูล ดังนี้ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลนั้น ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวมาตั้งแต่การศึกษา 2553 และจะทยอยเปิดอีกหลายคณะต่อไป โดยใช้สถานที่วิทยาลัยการอาชีพละงูเป็นสถานที่ศึกษาไปก่อน ส่วนสถานที่ที่จะเป็นวิทยาเขตนั้นกำลังก่อสร้าง โดยสถานที่อยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอละงู เนื้อที่กว่า 346 ไร่ การคมนาคมทางรถยนต์จะสะดวก อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสตูลประมาณ 48 กิโลเมตร โดยมีกระทรวงศึกษาธิการและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การสนับสนุนในด้าน งบประมาณการก่อสร้าง
          จังหวัดสตูลแบ่งการปกครองเป็น 36 ตำบล 257 หมู่บ้าน และ 7 อำเภอ ดังนี้
          1.อำเภอเมืองสตูล 2.อำเภอมะนัง 3.อำเภอควนกาหลง 4.อำเภอควนโดน 5.อำเภอทุ่งหว้า 6.อำเภอท่าแพ 7.อำเภอละงู
          มีประชากร 301,467 คน มีคำขวัญประจำจังหวัดว่า สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ การที่มหาวิทยาลัยมาจัดตั้งในพื้นที่ อ.ละงู ดังกล่าวก่อให้เกิดการสร้างงาน และการพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจน อ.ละงู เป็นอำเภอท่องเที่ยวที่ผู้คนจะต้องผ่านท่าเรือปากบารา เพื่อนั่งเรือไปเกาะหลีเป๊ะ, เกาะตะรุเตา, เกาะอาดัง, เกาะราวี, เกาะบุโหลน อันมีความงดงามทางธรรมชาติ เป็นจุดขายที่ขึ้นชื่อในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
          ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สตูล มีการจดทะเบียนการค้าในปี พ.ศ.2554 จำนวน 127 คำขอ และในปี พ.ศ.2555 ในช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. จำนวนประมาณคำขอ 135 คำขอ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นประเมินได้ว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในระดับหนึ่งและมีการเปิดให้บริการทางการศึกษา ในละแวกรัศมี 2-3 กิโลเมตร จากสถานที่ตั้งก็จะมีอาคารพาณิชย์, ร้านค้า, สถานบริการต่างๆ เปิดให้บริการ ทำให้เกิดเมืองใหม่ที่จะต้องมีการวางแผนเสียตั้งแต่ตอนนี้เลย ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภค น้ำ, ไฟฟ้า รวมถึงการกำหนดโซนให้ชัดเจนจะทำให้ผลกระทบในอนาคตลดลงได้
          มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ ที่อยู่ในระหว่างการมผลักดันของรัฐบาลก็คือ มหาวิทยาลัยอันดามัน อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอันดามันบนเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ โดยแนวคิดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอันดามัน อยู่ในพื้นที่เดิมของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ซึ่งเป็นทำเลอยู่ในอำเภอเมืองกระบี่ กระบี่แบ่งการปกครองเป็น 53 ตำบล 374 หมู่บ้าน และมี 8 อำเภอ คือ
          1.อำเภอเมืองกระบี่ 2.อำเภอเขาพนม3.อำเภอเกาะลันตา 4.อำเภอคลองท่อม5.อำเภออ่าวลึก 6.อำเภอปลายพระเยา7.อำเภอเหนือคลอง 8.อำเภอลำทับมีคำขวัญว่า กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก มีประชากร 438,039 คน รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนจัดงานมหัศจรรย์เมืองกระบี่ มรกตงาม เป็นเมืองสงบ ผู้คนอัธยาศัยไมตรีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นมิตร อบอุ่น ปลอดภัย สมกับการได้รับการยกย่องว่าเป็น The best destination สุดยอดแห่งจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวและจะปั้นกระบี่ให้เป็นเส้นทางสู่มรดกโลก ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
          ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กระบี่ มีข้อมูลการขอจดทะเบียนการค้า จำนวนกว่า 700 คำขอ เติบโตจากปี 2554 ประมาณ 10%
          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอันดามัน ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษา
          จากการลงพื้นที่พบปะกับชาวกระบี่ ผู้คน ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอันดามัน ซึ่งจังหวัดกระบี่เองก็จะต้องเตรียมการวางแผนงานการจัดตั้งมหวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หากจะหลอมรวมกับมหาวิทยาลัยใดในจังหวัดใดบ้างในพื้นที่อันดามันนี้ เพราะชื่อมหาวิทยาลัยก็จะเปลี่ยนไปใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยอันดามัน
          ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่จะหลอมรวม 2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ กับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เท่านั้น ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติในหลักการไปแล้ว และเมื่อทางจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาเสร็จแล้ว เสนอต่อรัฐบาลกลับไปใหม่ เมื่อรัฐบาลเห็นชอบให้ดำเนินการในอนาคต การพัฒนาเศรษฐกิจของกระบี่ก็จะยิ่งเจริญเติบโตตามไปด้วย จะสอดคล้องกับการปั้นกระบี่ให้เป็นเบอร์ 1 แห่งอันดามันต่อไป
          จะเห็นว่าในพื้นที่อันดามันทั้งจังหวัดนั้น มีมหาวิทยาลัยของรัฐจัดตั้งใหม่ถึง 2 แห่ง ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ซึ่งดำเนินการก่อสร้างแล้ว และมหาวิทยาลัยอันดามัน ซึ่งได้อนุมัติในหลักการมาแล้ว พื้นที่อันดามันในอีก 2-5 ปีข้างหน้า ก็จะเปิดรับผู้คนจำนวนมากที่มาท่องเที่ยว มาศึกษา และที่สำคัญยิ่งก่อให้เกิดการจ้างงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกรูปแบบ ทั้งคนและสถานที่
          หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดตั้งมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง จะนำพาให้ประเทศของเราได้ยืนอยู่ในตำแหน่งสำคัญๆ ในเวทีโลกต่อไปนะครับ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 15 ต.ค. 55   อ่าน 979 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ก.ค.ศ.อนุมัติปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
08 พ.ย. 57 | อ่าน 560 ครั้ง
พระเทพฯห่วงเด็กด้อยโอกาสทรงชี้ครูเป็นกลไกสำคัญการศึกษา
01 เม.ย. 54 | อ่าน 39523 ครั้ง
สารนายกรัฐมนตรี สาร รมว.ศธ. เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2559
07 ม.ค. 59 | อ่าน 1393 ครั้ง
คิดดีรึยังยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
24 ก.พ. 59 | อ่าน 467 ครั้ง
สพม.เขต 32 จ.บุรีรัมย์ บรรจุครู ผช. 11 อัตรา
28 พ.ค. 57 | อ่าน 371 ครั้ง
ชง ’การุณ’ เลขาธิการกศน.
29 ส.ค. 57 | อ่าน 492 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.