Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สพฐ. จับมือญี่ปุ่น ขนนักเรียน ครู ซ้อมรับมือแผ่นดินไหว-ภัยพิบัติสพฐ. เอาจริง! จับมือญี่ปุ่น ขนนักเรียน ครู ลำปาง ซ้อมอพยพ รับมือแผ่นดินไหว-ภัยพิบัติ

ผู้สื่อข่าว Mthai News รายงานจาก จ.ลำปาง ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาดำเนินการโครงการจัดการศึกษาเพื่อ เตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาเตรียมความพร้อมรับมือภัย พิบัติทางธรรมชาติ โดยมีการจัดประชุม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางในการจัดการ ด้านภัยพิบัติ และแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถจัดกิจกรรมด้านการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ ไจก้า และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินโครงการให้การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา และพัฒนาสื่อกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งได้จัดอบรมครูต้นแบบในด้านการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อนำไปขยายผลให้แก่นักเรียน และชุมชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการและเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ

จากนั้น ผู้สื่อข่าว Mthai News ยัง ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านปงสนุก อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการซ้อมหนีภัย เมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยโรงเรียนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ ปภ.ได้จำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง ซึ่งทันทีที่เกิดเหตุ จะมีเสียงสัญญาณเตือนภัยในครั้งแรกดังขึ้น นักเรียนและครูต่างเอาตัวไปหลบอยู่ใต้โต๊ะเรียนหรือเกาะริมผนังห้อง เวลาผ่านไป 2-5 นาที แรงสั่นสะเทือนหยุด เสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นครั้งที่ 2 อีกครั้ง ครูและนักเรียนต่างมารวมตัวหน้าห้องเรียน โดยมีผู้นำ (หัวหน้าห้อง) ถือธง เดินเร็วรวมทั้งวิ่งไปยังพื้นที่โล่ง หรือสนามหญ้าหน้าโรงเรียนตามขั้นตอน

จาก นั้น หัวหน้าห้องจะเช็คจำนวนเพื่อนหรือเพื่อนนักเรียน แล้วจะรีบแจ้งให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่บริเวณนั้น เพื่อให้ทราบถึงจำนวนคนที่อาจติดอยู่ในอาคารว่ามีหรือไม่ โดยขั้นตอนทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนอาจารย์เข้าใจขั้นตอนการปติบัติเป็นอย่างดี นอกจากนี้ไม่เพียงเฉพาะนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกเท่านั้น ยังได้มีตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่เสี่ยงภัยมาร่วมซ้อมการอพยพครั้งนี้ด้วย

ขณะ ที่ด้าน นายโอโน เดระจุน ผู้เชี่ยวชาญ JICA โครงการพัฒนาศักยภาพภัยพิบัติจากญี่ปุ่นระบุว่า การเลือกประเทศไทยเป็นพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือด้านความรู้เกี่ยวกับการ รับมือภัยพิบัตินั้น เนื่องจาก ไทย-ญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันดี พร้อมทั้งต้องการศึกษา ความร่วมร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียนที่ประเทศไทย เพราะมองว่ามีความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งการให้ความรู้ในครั้งนี้จะเป็นการให้ความรู้ในด้านการรักษาชีวิต เอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุ (ขั้นพื้นฐาน) ทั้งเรื่องน้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว และสึนามิ เพราะไทยเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี 2004

ส่วน ภาพรวมในประเทศไทยส่วนตัวเห็นว่า เป็นห่วงพื้นที่ภาคเหนือที่มีความเสี่ยงในเรื่องดินถล่ม ขณะที่พื้นที่ภาคกลางก็มองว่ายังเสี่ยงต่อน้ำท่วม เช่นกันพื้นที่ภาคใต้ก็เสี่ยงน้ำท่วมแต่สามารถระบายน้ำได้เร็วกว่าพื้นที่ ภาคกลาง  

ขณะเดียวกัน ด้านนายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 กล่าวว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและถี่ขึ้น ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียน ครูผู้สอน และโรงเรียน ทาง สนง.เขตพื้นที่ฯ ได้รับมอบนโยบายจัดการเรียนการสอนด้านภัยพิบัติ ไม่ใช่เพียงในตำรา แต่เน้นให้เด็กๆ มีทักษะและรู้วิธีเอาตัวรอดจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเด็กโตสามารถป้องกันตนเองได้และดูแลช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนี่คือการ ปลูกฝังจิตสาธารณะ นอกเหนือจากการที่โรงเรียนทุกแห่งต้องมีการซ้อมอพยพอย่างน้อยปีละครั้ง และจะขยายผลให้มีการซักซ้อมร่วมกับชุมชนในพื้นที่มากขึ้น

ซึ่ง ได้นำร่องที่โรงเรียนบ้านปงสนุก เพราะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนกว่า 1,000 คน เด็กมาจากพื้นที่อาศัยที่หลากหลายต่างอำเภอกัน แม้ที่ตั้งโรงเรียนโอกาสเกิดภัยพิบัติน้อย  แต่เด็กมาจากท้องถิ่นที่เสี่ยงภัย เราจำเป็นต้องฝึกทักษะชีวิตให้เด็กเพื่อรักษาตัวรอดจากภัยธรรมชาติได้ แล้วก็ยังบอกต่อ แนะนำพ่อแม่ และชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนได้ ที่นี่เป็นโรงเรียนศูนย์จัดการเรียนรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคเหนือ จะเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆ ได้เรียนรู้

อย่าง ไรก็ตาม กิจกรรมในการซ้อมอพยพยังได้มีการจัด ฐาน 14 กิจกรรมฐานเรียนรู้เพื่อรับมือภัยพิบัติให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม อาทิ

ฐาน 1 กระสอบดับไฟ ฐาน 2 เครื่องดับเพลิงพิชิตไฟ ฐาน 3 หนีควันให้ปลอดภัย ฐาน 4 ข้ามน้ำยามมีภัย ฐาน 5 ข้ามห้วยด้วยไม้ไผ่ ฐาน 6 ทุ่นลอยจากวัสดุเหลือใช้ ฐาน 7 เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฐาน 8 พยาบาลใจดี ฐาน 9 บ้านพักยามยาก ฐาน 10 ส้วมกระดาษ ฐาน 11 หนูน้อยรวมใจ ฐาน 12 ยุวอาสาเตือนภัย ฐาน 13 ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ฐาน 14 ศูนย์ป้องกันไฟป่าลำปาง เป็นทักษะการเอาตัวรอดในสภาวะวิกฤติที่ให้เด็กๆ ได้ปฏิบัติจริง เช่น ได้เดินทรงตัวบนเชือกเส้นเดียว จำลองเหตุการณ์หากเกิดภัยน้ำป่าต้องข้ามไปอีกฝั่งด้วยสะพานเชือก สะพานไม้ไผ่ด้วย

Mthai News
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 55   อ่าน 1603 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
"บิ๊กหนุ่ย" ผุดไอเดียสอบตกเป็นช่วงชั้น เตรียมเพิ่มมาตรฐานสอบซ่อมเข้มข้นก่อนให้ซ้ำชั้น
22 ธ.ค. 58 | อ่าน 436 ครั้ง
ต่ออายุบัญชีผู้อำนวยการ500คนรอบรรจุ-แต่งตั้ง
27 ก.ย. 54 | อ่าน 39849 ครั้ง
สกอ.เล็งให้ทุนเรียนตรี-โท-เอกด้านสังคม-เหตุขาดแคลนหนัก
24 พ.ค. 54 | อ่าน 22963 ครั้ง
สกอ.เตรียมพร้อมอุดมศึกษารับเสรีการค้า
01 มี.ค. 54 | อ่าน 11130 ครั้ง
อาชีวะ...สร้างสรรค์: ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ สอศ.ฝึก "นักศึกษา" พร้อมเป็นเจ้าของกิจการ
20 มิ.ย. 56 | อ่าน 1573 ครั้ง
สพฐ.รับลูกคสช.สร้างค่านิยมคนไทยใหม่
16 ก.ค. 57 | อ่าน 642 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.