Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และส่วนราชกา
      

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และส่วนราชการ

 

          ศิริพร กิจเกื้อกูล  เลขาธิการ ก.ค.ศ.
          การบริหารงานบุคคลไม่ว่าจะระดับใดล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้น เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อยู่ในองค์กร ตั้งแต่การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การให้ได้รับเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง การจัดสวัสดิการ การลงโทษ และการออกจากระบบ ซึ่งการที่จะทำให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลกับบุคลากรในองค์กรได้นั้น ต้องทำให้การดำเนินการต่างๆ มีอุปสรรค และปัญหาให้น้อยที่สุด
          การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็เช่นเดียวกัน มีการกำหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ โดยองค์คณะบุคคล คือ ก.ค.ศ.  และส่งต่อไปยังหน่วยปฏิบัติ คือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และส่วนราชการ ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลลงไปยังท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 โดยในทางปฏิบัติที่ผ่านมาพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตาม กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดอยู่ไม่น้อย เช่น มีข้อร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์ในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนวิทยฐานะ หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดให้มีการจัดประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และส่วนราชการขึ้น
          เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่พบ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเช่นนี้เป็นประจำทุกปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555 นี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.จะเริ่มจัดประชุม สัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้งในส่วนราชการ 230 คณะ จำนวน 2,540 คน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2555 ใน 4 ภูมิภาค 5 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2555 ณ จ.ปราจีนบุรี (38 คณะ 475 คน) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2555 ณ จ.ปราจีนบุรี (38 คณะ 475 คน) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2555 ณ จ.ภูเก็ต (51 คณะ 453 คน) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2555 ณ จ.ชลบุรี (62 คณะ 804 คน) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม- 1 กันยายน 2555 ณ จ.เชียงใหม่ (36 คณะ 618 คน)
          ซึ่งการประชุมสัมมนาในปีนี้ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.ค.ศ. ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านจะไปเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมให้ข้อคิดและแนวการปฏิบัติต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 ครั้ง และนอกจากเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และร่วมมือกันวางปฏิบัติในการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วยังมีการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลด้วย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้มีการสอดแทรกการปฏิบัติธรรมเข้าไว้ในการประชุมสัมมนาในทุกระดับ อันจะเป็นการสร้างกระทรวงศึกษาธิการใสสะอาดให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
          สำนักงาน ก.ค.ศ.หวังว่าผลจากการสัมมนาในครั้งนี้ คงจะทำให้อนุกรรมการทุกท่าน ได้รับความรู้ ได้แนวทาง ได้ข้อคิด อันจะนำไปสู่การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใน อ.ก.ค.ศ.แต่ละเขตต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 02 ก.ค. 55   อ่าน 1327 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เปิดบัญชีเงินเดือนใหม่ นักการเมือง-ข้าราชการประจำ
15 ธ.ค. 53 | อ่าน 10883 ครั้ง
ลูกหนี้เฮ! ผ่านกม.ทวงหนี้ "ข่มขู่-ทวงผิดเวลา" เจอโทษปรับ-อาญา
05 ม.ค. 58 | อ่าน 529 ครั้ง
สสวท.ให้ทุนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมจนจบปริญญาเอก
31 ส.ค. 55 | อ่าน 1566 ครั้ง
MOU กับม.เทคโนโลยีโฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม
21 ก.พ. 57 | อ่าน 559 ครั้ง
รื้อตั๋วผู้บริหาร ร.ร.ไม่ต้องจบบริหาร เหตุทำครูเรียนต่อจนเกร่อ ขาดครูเก่งเฉพาะทาง ดึงศึกษาไทยลงเหว
31 ก.ค. 58 | อ่าน 640 ครั้ง
’มศว’ปรับหลักสูตรครูสอนศิลปะ
30 ม.ค. 55 | อ่าน 71373 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.