Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ปฏิรูปอาชีวศึกษาเกษตรประเทศจะได้อะไร
      

ปฏิรูปอาชีวศึกษาเกษตรประเทศจะได้อะไร

 

          มจ.สิทธิพร กฤษดากร พระบิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่ กล่าวเป็นนิยามไว้ว่า เงินทองเป็นของมายาข้าวปลาคือของจริง และ ความเจริญเดินตามรอยไถ(Civilization Follows the plow)
          ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวว่า โลกกำลังมีวิกฤติด้านอาหารคน อาหารสัตว์ และพลังงาน แต่ประเทศไทยจะสามารถพลิกฟื้นวิกฤติเหล่านี้ได้ด้วยเกษตรกรรม เนื่องจากประเทศไทยมีต้นทุนทางการเกษตรที่เป็นโอกาสทองมากพอ
          ดร.โสภณ ธนมัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีวศึกษาเกษตร ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่า การอาชีวศึกษาต้องเป็นหลักแห่งการเรียนรู้และฝึกอบรมอาชีพของประชาชน ที่เปิดโอกาสอย่างเสมอภาคตามความต้องการและความเหมาะสมของสมรรถภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งก็คือ ปรัชญาการอาชีวศึกษานั่นเอง
          หลักและแนวคิดเหล่านี้ ได้ซึมซับอยู่ในจิตวิญญาณของชาวอาชีวศึกษาเกษตรมาตลอด จึงได้ร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรขึ้นพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 13 ระบุว่า สถานศึกษาอาชีวศึกษา สามารถรวมตัวกันจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาได้ ประกอบกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 39 ที่ให้มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณการบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป แก่คณะกรรมการ สำนักงานและสถานศึกษา พ.ร.บ. ทั้งสองมาตรานี้ จึงเป็นหลักคิดที่ต้องการให้เกิดการกระจายอำนาจเพื่อให้สถานศึกษาเกษตรกรรมและประมง ได้ปฏิบัติหน้าที่การอาชีวศึกษาเกษตรอย่างเป็นอิสระและมีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้น โดยมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเป็นหน่วยงานรองรับการกระจายอำนาจ
          เป็นที่น่ายินดีว่า การประเมินความพร้อมของการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 สถาบัน ผ่านการรับรองของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้ว โดยมีบุคคลหลายภาคส่วนได้ให้ความสำคัญและผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร อาทิ นายศักดาคงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายประกอบ รัตนพันธ์ประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดประชุมเสวนา เรื่องทิศทางการปฏิรูปอาชีวศึกษาเกษตรขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์กรุงเทพมหานคร โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ มีการเสวนา โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัยนายนิพนธ์วงษ์ตระหง่านศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ และนายประกอบ รัตนพันธ์ เพื่อร่วมกันชี้ทิศทางการปฏิรูปการอาชีวศึกษาเกษตรแก่ผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอื่นๆ ที่จัดการด้านอาชีวศึกษาเกษตรหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมเสวนาจะร่วมกันกำหนดทิศทางการปฏิรูปอาชีวศึกษาเกษตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด และระดับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปอาชีวศึกษาเกษตรพ.ศ. 2555-2559 เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรที่เกิดขึ้น เป็นหลักแห่งการเรียนรู้และฝึกอบรมอาชีพของประชาชนอย่างเสมอภาค ตามความต้องการและความเหมาะสมของสมรรถภาพของแต่ละบุคคล เป็นกลไกหลักของรัฐที่จะช่วยทำให้ประเทศมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถแก้วิกฤติของโลกได้
          การอาชีวศึกษาเกษตร มุ่งหวังที่จะรับใช้ชุมชน สังคมและประเทศชาติดังนั้นขออย่าให้การปฏิรูปการอาชีวศึกษาเกษตรเป็นเพียงการปฏิรูปด้านโครงสร้าง เพื่อให้มีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเกิดขึ้น แต่ประเทศชาติไม่ได้อะไรจึงใคร่ร้องขอต่อชาวอาชีวเกษตรทั้งหลายว่าเราต้องมีความมุ่งมั่นที่จะมอบอนาคตที่มั่นคงแก่ลูกหลานด้านการอาชีวศึกษาเกษตรที่เข้มแข็ง โดยมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรรองรับ

         

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐโพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 55   อ่าน 1067 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ด่วนที่สุด ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2560)
22 ส.ค. 60 | อ่าน 526 ครั้ง
"บิ๊กหนุ่ย"ไม่รู้กระแสปรับพ้นตำแหน่ง รมว.ศธ.
29 ม.ค. 59 | อ่าน 3072 ครั้ง
คนไทยอันดับร่วง ใช้ภาษาอังกฤษ รั้งอันดับ 16 จาก 21 ประเทศในเอเชีย
09 พ.ย. 61 | อ่าน 283 ครั้ง
สพฐ.รับรัฐมนตรีสร้างคุณค่างานข่าวอบรมประชาสัมพันธ์เดือนเดียวรวบสี่ภาค
09 ก.ย. 54 | อ่าน 66598 ครั้ง
เรียนรู้ผ่านโครงงาน
06 มี.ค. 57 | อ่าน 313 ครั้ง
สิ่งที่รัฐบาลยุค"คสช."ต้องแก้ไขโดยด่วน
04 มี.ค. 58 | อ่าน 351 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.