Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: ยกคุณภาพ ..อาชีวะเกษตร
      

คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: ยกคุณภาพ ..อาชีวะเกษตร

 

          หลังนายศักดาคงเพชรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เข้ามากำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)เมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารสอศ., ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาในทุกๆด้านโดยเฉพาะคุณภาพอาชีวศึกษาเกษตร
          โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการศธ.ได้กำหนดนโยบายสำคัญในการพัฒนาและยกคุณภาพอาชีวศึกษาเกษตรอาทิการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา 4 ภาคซึ่งเป็นการรวมกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงที่มีความพร้อมมีศักยภาพสูงให้เปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรีเช่นเดียวกับการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดผลิตนวัตกรรมใหม่ๆทางการเกษตรเพื่อจำหน่ายและบริการทางวิชาการให้สังคมส่งเสริมการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเกษตรให้ได้เรียนต่อระดับปริญญาโทรวมทั้งส่งไปฝึกอบรมระยะสั้น 1 เดือนในต่างประเทศสนับสนุนนักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรไปฝึกงานในสถานประกอบการในต่างประเทศจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในลักษณะทวิภาคีหรือพหุพาคีเพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะประสบการณ์ที่พร้อมจะปฏิบัติงานในอนาคตเมื่อจบแล้วมีงานทำทันทีเป็นต้นอย่างไรก็ตามเพื่อให้การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ไปสู่เป้าหมายได้ท่านรัฐมนตรีฯศักดาจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายถึง 8 ยุทธศาสตร์ได้แก่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมปฏิรูปครูโดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทัดเทียมกับนานาชาติสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา
          ซึ่งยุทธศาสตร์เหล่านี้ท่านรัฐมนตรีฯศักดามีเป้าหมายที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเกษตรให้เจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นเสาหลักด้านการเกษตรให้กับชุมชนและสังคมการเกษตรของไทยซึ่งจะเห็นได้จากการที่นายศักดาส่งเสริมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงทั่วประเทศโดยเริ่มจากการให้สอศ.จัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ในการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาเกษตรรวมทั้งจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมหอพักนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกแห่งให้อยู่ในสภาพดีเพื่อจูงใจนักเรียนเข้าเรียนสายอาชีวศึกษาเกษตรมากขึ้นนอกจากนี้ยังประสานกับจังหวัดเพื่อให้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนวิทยาลัยเร่งรัดให้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาคเพื่อเปิดสอนระดับปริญญาตรีและจัดประชุมผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงทุกแห่งทั้งหมดทั้งมวลที่ท่านรัฐมนตรีฯศักดาดำเนินการผลักดันและขับเคลื่อนอยู่นี้ก็เพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาโดยเฉพาะอาชีวศึกษาเกษตรให้มีมาตรฐานระดับสากล...
          เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีวศึกษาไทยให้เข้าสู่..ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างเต็มภาคภูมิwww.vec.go.th

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 55   อ่าน 830 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ถกเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ชี้คลอดปฎิทินแน่เดือนพ.ค.นี้
19 เม.ย. 61 | อ่าน 35 ครั้ง
สกอ.ให้ทุนนร.ใต้ต่อเนื่อง
27 ก.พ. 57 | อ่าน 219 ครั้ง
ชงแยกอุดมศึกษาตั้งเป็นกระทรวง’ภาวิช’ชี้รั้งไว้ยิ่งแย่-เร่งแก้ปมกระจายอำนาจ
28 ม.ค. 56 | อ่าน 430 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
24 พ.ย. 58 | อ่าน 171 ครั้ง
จี้ศธ.พัฒนาอาชีวศึกษา สร้างแรงงานรับอาเซียน
17 ก.พ. 55 | อ่าน 84378 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เตรียมพร้อมด้านภาษา เพื่อร่วมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
31 พ.ค. 55 | อ่าน 1930 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.