Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: ยกคุณภาพ ..อาชีวะเกษตร
      

คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: ยกคุณภาพ ..อาชีวะเกษตร

 

          หลังนายศักดาคงเพชรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เข้ามากำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)เมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารสอศ., ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาในทุกๆด้านโดยเฉพาะคุณภาพอาชีวศึกษาเกษตร
          โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการศธ.ได้กำหนดนโยบายสำคัญในการพัฒนาและยกคุณภาพอาชีวศึกษาเกษตรอาทิการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา 4 ภาคซึ่งเป็นการรวมกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงที่มีความพร้อมมีศักยภาพสูงให้เปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรีเช่นเดียวกับการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดผลิตนวัตกรรมใหม่ๆทางการเกษตรเพื่อจำหน่ายและบริการทางวิชาการให้สังคมส่งเสริมการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเกษตรให้ได้เรียนต่อระดับปริญญาโทรวมทั้งส่งไปฝึกอบรมระยะสั้น 1 เดือนในต่างประเทศสนับสนุนนักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรไปฝึกงานในสถานประกอบการในต่างประเทศจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในลักษณะทวิภาคีหรือพหุพาคีเพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะประสบการณ์ที่พร้อมจะปฏิบัติงานในอนาคตเมื่อจบแล้วมีงานทำทันทีเป็นต้นอย่างไรก็ตามเพื่อให้การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ไปสู่เป้าหมายได้ท่านรัฐมนตรีฯศักดาจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายถึง 8 ยุทธศาสตร์ได้แก่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมปฏิรูปครูโดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทัดเทียมกับนานาชาติสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา
          ซึ่งยุทธศาสตร์เหล่านี้ท่านรัฐมนตรีฯศักดามีเป้าหมายที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเกษตรให้เจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นเสาหลักด้านการเกษตรให้กับชุมชนและสังคมการเกษตรของไทยซึ่งจะเห็นได้จากการที่นายศักดาส่งเสริมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงทั่วประเทศโดยเริ่มจากการให้สอศ.จัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ในการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาเกษตรรวมทั้งจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมหอพักนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกแห่งให้อยู่ในสภาพดีเพื่อจูงใจนักเรียนเข้าเรียนสายอาชีวศึกษาเกษตรมากขึ้นนอกจากนี้ยังประสานกับจังหวัดเพื่อให้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนวิทยาลัยเร่งรัดให้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาคเพื่อเปิดสอนระดับปริญญาตรีและจัดประชุมผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงทุกแห่งทั้งหมดทั้งมวลที่ท่านรัฐมนตรีฯศักดาดำเนินการผลักดันและขับเคลื่อนอยู่นี้ก็เพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาโดยเฉพาะอาชีวศึกษาเกษตรให้มีมาตรฐานระดับสากล...
          เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีวศึกษาไทยให้เข้าสู่..ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างเต็มภาคภูมิwww.vec.go.th

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 55   อ่าน 905 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ดาวน์โหลด PowerPoint การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2559
08 พ.ย. 59 | อ่าน 329 ครั้ง
ออกระเบียบจัดตั้งสาขาร.ร.
03 ต.ค. 55 | อ่าน 971 ครั้ง
ให้สิทธิ "ครูศึกษาพิเศษ" บรรจุ ขรก.
04 พ.ย. 53 | อ่าน 8597 ครั้ง
ยกสถานะมหา’ลัยตาปี ตั้งเทคโนยานยนต์มหาชัย/สกอ.ฮึ่ม! 41 หลักสูตรไม่ผ่าน
15 ส.ค. 55 | อ่าน 1230 ครั้ง
สกสค.มอบของขวัญคืนความสุขคุณครู
06 ม.ค. 58 | อ่าน 443 ครั้ง
จี้สพฐ.ยกเลิกประกาศมาตรฐานเรียนรู้คณิตศาสตร์ฯ
07 ก.ย. 60 | อ่าน 1328 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.