Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการ “แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย”นายกรัฐมนตรีประเดิมมอบแท็บเล็ตพีซี จำนวน 1,000 เครื่อง แก่ตัวแทนเด็ก 4 ภาค หวังกระตุ้นการเรียนการสอนของเด็กไทยให้พัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ที่ดีขึ้น

วันนี้ (7 มิ.ย. 55) เวลา 14.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (OTPC)" โดยมีศาสตราจารย์ สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ตัวแทนนักเรียนทั้ง 4 ภูมิภาค ตัวแทนวิทยากร ผู้ปกครอง ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบาย พร้อมคำขวัญ "เติมปัญญาด้วยเทคโนโลยี" เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ประชุมหารือ และแก้ปัญหาทุกปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่องภายใต้ภารกิจใหญ่ 4 ประการ ดังนี้ 1) การจัดหาแท็บเล็ตพีซี และการบริหารจัดการศึกษา หรือ Hard Ware 2) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Soft Ware 3) การพัฒนาครูและบุคลากร หรือ People Ware 4) การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ Net Working โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเครื่องแท็บเล็ตพีซี และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ดูแลหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร และการจัดส่งสู่มือผู้เรียน มีการจัดหาแท็บเล็ตและพีซี ได้ดำเนินการส่งมอบ จำนวน 2,000 เครื่อง และนำมาในวันนี้ จำนวน 1,000 เครื่อง เพื่อให้สื่อมวลชน ประชาชน และผู้ปกครองได้ทดลองพิสูจน์ด้วยตนเองว่าแท็บเล็ตพีซีสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดีเพียงใด นอกจากนี้ ยังได้มีการอบรมวิทยากรแกนนำในทุกพื้นที่ ให้มีความพร้อมในการพัฒนาครู ประมาณ 50,000 คน ที่จะนำสู่การส่งเสริมเด็กได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีให้ก้าวไกลต่อไป 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยเป็นโครงการหนึ่งในนโยบายที่เร่งด่วนของรัฐบาลที่เกิดเป็นรูปธรรม พร้อมกล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันดำเนินการทั้งในส่วนของเนื้อหา การจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กไทยที่จะให้มีการปลูกฝังตั้งแต่เด็กให้มีพัฒนาการที่ดี เพราะจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่จะเรียนรู้ได้ควบคู่กับการเตรียมปรับตัวไปกับเทคโนโลยี ซึ่งจะดีกว่าการไปเรียนข้างนอกอาจจะไม่ได้มีการถูกขัดเกลาในส่วนที่ถูกต้อง


นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง โครงการดังกล่าวว่าไม่ใช่โครงการที่แจก TABLET แต่เป็นโครงการที่เติมภูมิปัญญา ภูมิความรู้ให้กับเด็กไทย ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมุ่งที่จะพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการศึกษา เพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตทางสมอง คลังความรู้ การพัฒนาของเด็กและเยาชนทั้งในเรื่องของความรู้รอบ ๆ ตัวทุก ๆ ด้าน รวมถึงเทคโนโลยีที่ไร้ขีดจำกัด แม้ว่าจะเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นและเติบโตในอนาคต

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การใช้ TABLET PC นี้ จะต้องมีการอบรมทั้งครู ผู้ปกครอง และเด็กให้รู้จักการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และเหมาะสม สำหรับ TABLET PC นี้ มีระบบป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เป็นประโยชน์ เนื้อหาของหลักสูตรจะเข้าตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เนื้อหาแรกที่เหมือนในหลักสูตรหนังสือเรียน ซึ่งอาจจะไปช่วยชดเชยในส่วนของเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่มีโอกาส มีเงินในการซื้อหนังสือเรียน นอกจากนี้ ยังเติมเนื้อหาที่เป็นรูปแบบของมัลติมีเดีย สื่อทางด้านภาพ เสียงและวีดิโอ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เร็วขึ้น


นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า ครูในฐานะที่เปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติ ต้องช่วยนำสื่อเสริมการเรียน การสอนครั้งนี้ เข้าไปใช้ในหลักสูตรการเรียน การสอน ซึ่งได้มอบเครื่องให้กับครูเพื่อที่จะนำไปศึกษา เพื่อใช้สอนในสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งบันทึกพัฒนาการของเด็กว่ามีความรู้ดีขึ้นหรือไม่ ซึ่งเป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการนำสื่อการเรียนการสอนนี้ไปเติมภูมิปัญญาของเด็กไทย เพื่อเติมความแข็งแรงของประเทศไทย


จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบแท็บเล็ตให้ผู้แทนนักเรียน และวิทยากรหลัก พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ "นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับการใช้แท็บเล็ต การสาธิตการใช้แท็บเล็ตพีซี โดย นักเรียนชั้น ป.1 และครู ที่มาจากโรงเรียนต่าง ๆ และ Focus Group การใช้แท็บเล็ตของนักเรียนชั้น ป.1 ครู และผู้ปกครอง ประมาณ 100 คน


******************************


กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก
ชมพูนุท / รายงาน
ลัดดา / ตรวจโพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 55   อ่าน 1076 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
หนุ่มคนนี้ จบป.ตรีอายุ18 กำลังเรียนอีก2ใบ พร้อมปริญญาโท เขามีวิธีเรียนอย่างไร มาหาคำตอบกัน
16 พ.ย. 58 | อ่าน 453 ครั้ง
ผุดเกณฑ์’วิทยฐานะ’ยึดโอเน็ต สพฐ.เร่งยกร่างเสนอก.ค.ศ.
08 มี.ค. 55 | อ่าน 11153 ครั้ง
สพฐ.ปลื้มนโยบายจ้างครูธุรการส่งผลคะแนนโอเน็ตเด็กสูงขึ้น
02 เม.ย. 62 | อ่าน 753 ครั้ง
บอร์ดตีกลับ สกสค.ขอปรับเงินเดือน
29 ก.ค. 58 | อ่าน 1521 ครั้ง
สปท.มีมติ 170 เสียง เห็นชอบรายงาน กมธ.ด้านการศึกษา เสนอปฏิรูประบบการอาชีวศึกษาสู่อาชีวศึกษาทวิภาคี
17 พ.ค. 59 | อ่าน 451 ครั้ง
มรภ.นครศรีฯ ติดอาวุธอาจารย์ - นักวิจัย พัฒนาผลงานขั้นตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ
13 ก.ค. 55 | อ่าน 1567 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.