Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: ได้ฤกษ์คลอด 19 สถาบันอาชีวะ
      

คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: ได้ฤกษ์คลอด 19 สถาบันอาชีวะ

 

         รอกันมานานถึง 4 ปีเต็มสำหรับการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาที่สุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาพ.ศ. ....ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอจากนี้เมื่อนายสุชาติธาดาธำรงเวชรัฐมนตรีว่าการศธ.ลงนามเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ส่งผลให้มีผลบังคับใช้ทันทีโดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จะเป็นการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัดจำนวน 161 แห่งที่มีความพร้อมและผ่านการประเมินศักยภาพโดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งซึ่งจะมีสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบระดับปวส. ได้เรียนต่อระดับปริญญาตรีสายตรงได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องเปลี่ยนไปเรียนสายสังคมศาสตร์เช่นผู้จบปวส. ถ้าไปเรียนต่อปริญญาตรีสายใกล้เคียงก็ต้องไปเทียบระดับและใช้เวลาเรียนถึง 2 ปีครึ่งแต่หากเรียนปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจะใช้เวลาเพียง 2 ปีซึ่งทำให้ผู้เรียนใช้เวลาเรียนน้อยลงและทำให้สถานประกอบการได้ใช้กำลังคนที่จบการศึกษาได้เร็วขึ้นด้วย
          สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 19 แห่งที่ครม.อนุมัติจะครอบคลุม 5 ภูมิภาคโดยจัดตั้งในกรุงเทพฯจำนวน 1 แห่งภาคกลางจำนวน 5 แห่งภาคเหนือจำนวน 4 แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 5 แห่งภาคตะวันออกจำนวน 1 แห่งและภาคใต้จำนวน 3 แห่งซึ่งจะสามารถผลิตกำลังคนรองรับความต้องการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างทั่วถึงนอกจากนั้นยังกำหนดยุทธศาสตร์ในการผลิตบุคลากรรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติด้วยทั้งนี้หลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาจะเน้นผลิตนักปฏิบัติการโดยจะพัฒนาการเรียนการสอนระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีให้มีความเข้มข้นโดยสถานประกอบการและกลุ่มวิชาชีพอาจจะเข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางที่เป็นความต้องการเฉพาะด้านรวมทั้งส่งคนมาช่วยสอนในสถาบัน 1 ปีแล้วออกไปฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอีก 1-2 ปีขณะฝึกก็จะมีรายได้ตอบแทนด้วยระบบนี้จะคล้ายกับเยอรมันซึ่งทำให้ผลิตคนตรงกับความต้องการของสถานประกอบการไม่เสียเวลาฝึกใหม่
          นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)บอกว่าขณะนี้ศึกษานิเทศก์และผู้แทนสถานประกอบการได้ร่วมกันนำร่องยกร่างหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการไว้แล้วจำนวน 28 หลักสูตรโดยตั้งเป้าไว้ว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งเมื่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกิดขึ้นก็สามารถนำร่างหลักสูตรดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาอนุมัติเพื่อเปิดสอนได้ทันทีนอกจากนี้ยังเป็นที่น่ายินดีว่าครม.ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันกรรมการสภาสถาบันหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกหรือการสรรหากรรมการสภาสถาบัน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์แบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาพ.ศ. .... ด้วยจากนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับไปให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาส่วนร่างกฎกระทรวงที่เหลืออีก 4 ฉบับจะทยอยนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในลำดับถัดไปเรียกว่าความฝันที่จะมีสถาบันการอาชีวศึกษาเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรีเป็นจริงได้สักที www.vec.go.th

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 10 พ.ค. 55   อ่าน 1555 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มรภ.สงขลาเคี่ยวนักศึกษาเก่งภาษาอังกฤษ
21 ก.พ. 55 | อ่าน 72774 ครั้ง
ครูดีเด่นดูที่ผลงานนร.มากกว่าโอเน็ต
29 มิ.ย. 54 | อ่าน 21747 ครั้ง
จี้ศธ.รับมือเปิดเทอม2/54 ห่วงม.6กระทบเข้ามหา’ลัย
04 พ.ย. 54 | อ่าน 68399 ครั้ง
มสด.ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าลดภาวะโลกร้อนและปลูกจิตสำนึกให้องค์กร
21 ก.พ. 55 | อ่าน 71458 ครั้ง
แข่งตอบปัญหาอาหาร
24 ม.ค. 57 | อ่าน 971 ครั้ง
สอศ.กำชับเด็กอาชีวะตั้งใจสอบวีเน็ต
14 ม.ค. 57 | อ่าน 920 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.