Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
      

ร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

 

          เรื่อง  ร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. ....

          คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ
          สาระสำคัญของร่างกฎ ก.ค.ศ.
          1. ให้ยกเลิกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. 2550 (ร่างข้อ 1)
          2. กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) มีสองประเภท คือ ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (ร่างข้อ 2)
          3. กำหนดให้ตำแหน่งประเภทวิชาการมีสี่ระดับ และตำแหน่งประเภททั่วไปมีสามระดับ (ร่างข้อ 4 และร่างข้อ 6)
          4. กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด และระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้น ในขั้นต่ำของระดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับที่ได้รับแต่งตั้งตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน เว้นแต่กรณีที่กำหนด (ร่างข้อ 9)
          5. กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสและตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ได้รับเงินเดือนตามที่กำหนด (ร่างข้อ 10)
          6. กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด (ร่างข้อ 15)
          7. กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานตามบัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในตำแหน่งประเภทใดและระดับใด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่กำหนด (ร่างข้อ 16)

          --ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 1 พฤษภาคม 2555--จบ--

 โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 55   อ่าน 1371 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
หวั่นอาชีวะไม่สอบวีเน็ตปวส.ตกประเมิน
23 ม.ค. 56 | อ่าน 804 ครั้ง
มหา’ลัยครวญงบวิจัยน้อยมากเล็งแปรญัตติ - แต่ไม่หวังได้เพิ่ม
19 มิ.ย. 55 | อ่าน 1144 ครั้ง
ชี้จุดบอดเว็บศูนย์กำลังคนอาชีวะ
21 พ.ค. 56 | อ่าน 7049 ครั้ง
ศธ.เตรียมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียน จับมือกองทุนสตรีพัฒนาทักษะภาษากว่า 10 ภาษา
29 มี.ค. 56 | อ่าน 631 ครั้ง
สอศ.-กระทรวงวิทย์ หนุนครูอาชีวะ ผลักดันเทคโนโลยีนาโนสู่ภาคชุมชน
08 มี.ค. 56 | อ่าน 753 ครั้ง
เตรียมออกแนว ปฏิบัติให้การบ้านนักเรียน
25 ส.ค. 57 | อ่าน 708 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.