Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
      

ร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

 

          เรื่อง  ร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. ....

          คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ
          สาระสำคัญของร่างกฎ ก.ค.ศ.
          1. ให้ยกเลิกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. 2550 (ร่างข้อ 1)
          2. กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) มีสองประเภท คือ ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (ร่างข้อ 2)
          3. กำหนดให้ตำแหน่งประเภทวิชาการมีสี่ระดับ และตำแหน่งประเภททั่วไปมีสามระดับ (ร่างข้อ 4 และร่างข้อ 6)
          4. กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด และระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้น ในขั้นต่ำของระดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับที่ได้รับแต่งตั้งตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน เว้นแต่กรณีที่กำหนด (ร่างข้อ 9)
          5. กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสและตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ได้รับเงินเดือนตามที่กำหนด (ร่างข้อ 10)
          6. กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด (ร่างข้อ 15)
          7. กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานตามบัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในตำแหน่งประเภทใดและระดับใด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่กำหนด (ร่างข้อ 16)

          --ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 1 พฤษภาคม 2555--จบ--

 โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 55   อ่าน 1448 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
รายงาน: เครือข่าย ’แก่งจันทร์โมเดล’ อีกต้นแบบทางรอด ’ร.ร.ขนาดเล็ก’
06 ก.พ. 55 | อ่าน 11564 ครั้ง
เชื่อบัณฑิตครูมีโอกาสสอบได้กว่าไม่จบครู
22 มี.ค. 60 | อ่าน 417 ครั้ง
สพฐ.ประเมินภูมิรู้ครูสอนอังกฤษ
10 มี.ค. 57 | อ่าน 631 ครั้ง
’ชินภัทร’พร้อมสนองรับม.1-ม.4ปี’54
30 พ.ย. 53 | อ่าน 12762 ครั้ง
ตั้ง อ.ก.ค.ศ.ดู ‘บทบาท-อัตรา’ ใน สพท.เปิด ‘ผอ.เขตฯ’ ขอย้ายลงตำแหน่งว่าง
30 พ.ค. 60 | อ่าน 400 ครั้ง
ศธ.เปลี่ยนหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู
03 ก.ย. 58 | อ่าน 559 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.