Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ย้าย-ตั้ง'ผอ.กศน.อำเภอ'78ราย          เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาธิการ กศน.) เปิดแผยว่า ตนได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 78 ราย ดังนี้1.นายวรวุฒิ หุนมาตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ผอ.กศน.) เขตราชเทวีเป็น ผอ.กศน.เขตบางกอกน้อย สังกัดสำนักงาน กศน.กทม.2.น.ส.กรรณิการ์ อินทราย ผอ.กศน.เขตบางรัก เป็น ผอ.กศน.เขตราชเทวี 3.น.ส.บุษยพรรณ รุ่งช่วง ผอ.กศน.อ.บางแพจ.ราชบุรี เป็น ผอ.กศน.เขตบางรัก 4.นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ผอ.กศน.อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผอ.กศน.อ.บางแพ จ.ราชบุรี 5.นายวิชัย สีชาลี ผอ.กศน.เขตสะพานสูง เป็น ผอ.กศน.เขตลาดกระบัง 6.น.ส.สรัยณ์อรบุญมี ผอ.กศน.อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เป็น ผอ.กศน.เขตสะพานสูง 7.นายพิเชษฐ เสือเฒ่า ผอ.กศน.เขตวังทองหลาง เป็น ผอ.กศน.เขตห้วยขวาง 8.นางดาริณี นันทาวรนุช ผอ.กศน.อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เป็น ผอ.กศน.เขตวังทองหลาง 9.นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผอ.กศน.อ.ไทรโยคเป็น ผอ.กศน.อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 10.นายสุพัฒน์เปรมสมบัติ ผอ.กศน.อ.พนมทวน เป็น ผอ.กศน.อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี
          11.น.ส.พวงสุวรรณ์ พันธุ์มะม่วง ผอ.กศน.อ.พานทองเป็น ผอ.กศน.อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 12.นางเสาวลักษณ์บุพพาศิรกุล ผอ.กศน.อ.บ่อทอง เป็น ผอ.กศน.อ.พานทองจ.ชลบุรี 13.น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ผอ.กศน.อ.เมืองตรังเป็น ผอ.กศน.อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 14.นางอรอุษา แสนเดชผอ.กศน.อ.ปะเหลียน เป็น ผอ.กศน.อ.เมืองตรัง จ.ตรัง15.นายประพรรณ์ ขามโนนวัด ผอ.กศน.อ.เขาสมิง เป็นผอ.กศน.อ.เมืองตราด จ.ตราด 16.นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ผอ.กศน.เขตสายไหม สำนักงาน กศน.กทม. เป็น ผอ.กศน.อ.ปากพลี จ.นครนายก 17.นายปรีชา ผลชมพู่ ผอ.กศน.อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เป็น ผอ.กศน.เขตสายไหม สังกัดสำนักงาน กศน.กทม. 18.นายสุข คงเกิด ผอ.กศน.อ.นพพิตำ เป็น ผอ.กศน.อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 19.นางกอบกุล กลับอำไพ ผอ.กศน.อ.หัวไทร เป็นผอ.กศน.อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 20.น.ส.ณัฐชยาน์ นุ่นทอง ผอ.กศน.อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เป็น ผอ.กศน.อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช
          21.นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผอ.กศน.อ.บาเจาะ เป็นผอ.กศน.อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 22.นายสุชาติ ถาวระผอ.กศน.อ.รือเสาะ เป็น ผอ.กศน.อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 23.นางพรรณี ราชจันทร์ ผอ.กศน.อ.หนองกี่ เป็น ผอ.กศน.อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 24.นายสนธยามนตรี เรืองมนตรีผอ.กศน.อ.ปะคำ เป็น ผอ.กศน.อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์25.นายโชคชัย ดลเสมอ ผอ.กศน.อ.กระสัง เป็น ผอ.กศน.อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 26.นายกรกฤช เทียมเทศ ผอ.กศน.อ.หัวหิน เป็น ผอ.กศน.อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์27.น.ส.สุธิกานต์ แย้มนิล ผอ.กศน.อ.ปราณบุรี เป็นผอ.กศน.อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 28.นายอดิสอน ขุ่ยคำผอ.กศน.อ.แม่ใจ เป็น ผอ.กศน.อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา29.นางสิริญญา เรืองขจรเมธี ผอ.กศน.อ.เชียงม่วน เป็นผอ.กศน.อ.แม่ใจ จ.พะเยา 30.นางจารุณี แก้วประภาผอ.กศน.อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เป็น ผอ.กศน.อ.เชียงม่วนจ.พะเยา
          31.นายอรรณพ ผิวขำ ผอ.กศน.อ.ท้ายเหมือง เป็น ผอ.กศน.อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 32.นายจิระนันท์ บุญเรือง ผอ.กศน.อ.กะปง เป็นผอ.กศน.อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 33.น.ส.อรทัยจารุภัทรพาณิชย์ ผอ.กศน.อ.โพธิ์ประทับช้างเป็น ผอ.กศน.อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 34.นางพัชรินทร์ บัวสนิท ผอ.กศน.อ.ดงเจริญ เป็นผอ.กศน.อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 35.นางมาเลียม จันทรพรม ผอ.กศน.อ.วังทรายพูนเป็น ผอ.กศน.อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 36.นางบุญเตือน หมีดง ผอ.กศน.อ.นาแห้ว จ.เลยเป็น ผอ.กศน.อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 37.นายประมวล ดอนอามาต ผอ.กศน.อ.ดอนตาลเป็น ผอ. กศน.อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 38.นางกรรณิการ์ รอบคอบ ผอ.กศน.อ.คำเขื่อนแก้ว เป็น ผอ.กศน.อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร39.ว่าที่ ร.ต.สานิตย์ เจือจันทร์ ผอ.กศน.อ.ค้อวังเป็น ผอ.กศน.อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 40.นายสุพรรณ ฐินะกุล ผอ.กศน.อ.กระบุรี เป็น ผอ.กศน.อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
          41.นางนิภา พุ่มกะเนาว์ ผอ.กศน.อ.ละอุ่นเป็น ผอ.กศน.อ.กระบุรี จ.ระนอง 42.นางธมลวรรณ รู้กิจนา ผอ.กศน.อ.ลำสนธิ เป็น ผอ.กศน.อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 43.นางรุ่งนภาเทพมะกุล ผอ.กศน.อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์เป็น ผอ.กศน.อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 44.นายสุรพลอ่ำจำปา ผอ.กศน.อ.โคกเจริญ เป็น ผอ.กศน.อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 45.นายสำเร็จ ศรีวิชัยมูลผอ.กศน.อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็น ผอ.กศน.อ.แม่ทา จ.ลำพูน 46.นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ผอ.กศน.อ.นาหม่อม เป็น ผอ.กศน.อ.รัตภูมิจ.สงขลา 47.นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผอ.กศน.อ.เทพา เป็น ผอ.กศน.อ.นาหม่อม จ.สงขลา48.นางเบญจมาศ มเหสักขกุล ผอ.กศน.อ.กระแสสินธุ์ เป็น ผอ.กศน.อ.เทพา จ.สงขลา49.นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อ.บางกล่ำเป็น ผอ.กศน.อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 50.นายศิริพงศ์ บัวแดง ผอ.กศน.อ.สะบ้าย้อย เป็นผอ.กศน.อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
          51.นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผอ.กศน.อ.รามันจ.ยะลา เป็น ผอ.กศน.อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา52.นายทัศน์พล กาญจโนภาส ผอ.กศน.อ.กรงปินัง เป็น ผอ.กศน.อ.รามัน จ.ยะลา 53.น.ส.วิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อ.สิชลจ.นครศรีธรรมราช เป็น ผอ.กศน.อ.ควนกาหลงจ.สตูล 54.นายประสงค์ ทองมา ผอ.กศน.อ.วิหารแดง เป็น ผอ.กศน.อ.เมืองสระบุรีจ.สระบุรี 55.นางภัทรมน แสนวิเศษ ผอ.กศน.อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ เป็น ผอ.กศน.อ.วิหารแดงจ.สระบุรี 56.นางศรีอัมพร วัชรกุลเศรษฐ์ผอ.กศน.อ.บึงบูรณ์ เป็น ผอ.กศน.อ.พยุห์จ.ศรีสะเกษ 57.นางฐิติมาภรณ์ พึ่งสุข ผอ.กศน.อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เป็น ผอ.กศน.อ.อินทร์บุรีจ.สิงห์บุรี 58.นายสุกฤษฎิ์ นาคคำ ผอ.กศน.อ.หันคา เป็น ผอ.กศน.อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท59.นางอุษา กุลสราวุธ ผอ.กศน.อ.เนินขามเป็น ผอ.กศน.อ.หันคา จ.ชัยนาท 60.นายมงคล กาฬคลอด ผอ.กศน.อ.เวียงสระ เป็น ผอ.กศน.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี
          61.นางวานีพร สงวนศัพท์ ผอ.กศน.อ.เกาะสมุย เป็น ผอ.กศน.อ.เวียงสระจ.สุราษฎร์ธานี 62.นางสุธารา สังข์กรด ผอ.กศน.อ.บ้านนาเดิม เป็น ผอ.กศน.อ.พุนพินจ.สุราษฎร์ธานี 63.น.ส.อภิญญา อาวุธ ผอ.กศน.อ.พระแสง เป็น ผอ.กศน.อ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฎร์ธานี 64.น.ส.รัตตินันท์ อัตตสัมพันธ์ผอ.กศน.อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เป็น ผอ.กศน.อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 65.นางเพ็ญจันทร์สัจธรรม ผอ.กศน.อ.เสนางคนิคม เป็น ผอ.กศน.อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 66.นายรังสิทธิ์ประการแก้ว ผอ.กศน.อ.ชานุมาน เป็น ผอ.กศน.อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 67.นายเฉลิมพลอ่อนลออ ผอ.กศน.อ.บุณฑริก เป็น ผอ.กศน.อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 68.นายทวีชัยศรีลับศรี ผอ.กศน.อ.เขมราฐ เป็น ผอ.กศน.อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 69.นายกุญชร สุธรรมวิจิตร ผอ.กศน.อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษเป็น ผอ.กศน.อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 70.นายพันธ์ทิพย์ แก้วบุดตา ผอ.กศน.อ.ท่าอุเทนเป็น ผอ.กศน.อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
          71.นางนงลักษณ์ ตัณฑวรา ผอ.กศน.อ.นาทม เป็น ผอ.กศน.อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม72.นายทองพูล เพิ่มดี ผอ.กศน.เขตคลองสานเป็น ผอ.กศน.อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 73.นายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา ผอ.สำนักงาน กศน.จ.ราชบุรี เป็น ผอ.กศน.จ.สมุทรสงคราม 74.น.ส.นุพรรณ จาริยพานิช ผอ.กศน.เขตพระนครเป็น ผอ.กศน.เขตคันนายาว 75.นางสุนันท์สิทธิสารท ผอ.กศน.อ.พลับพลาชัย รักษาการ(รก.) ในตำแหน่ง รก.ผอ.กศน.อ.ลำปลายมาศจ.บุรีรัมย์ 76.นายยงยุทธ น้อยทรัพย์ ผอ.กศน.อ.บึงนาราง รก.ผอ.กศน.อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร77.นายสมศักดิ์ จูมวันทา ผอ.กศน.อ.หนองหินจ.เลย รก.ผอ.กศน.อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภูและ 78.นางมยุรี ศรีสวัสดิ์นุกูล ครู กศน.อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด รก.ผอ.กศน.อ.พลับพลาชัย  จ.บุรีรัมย์  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          --มติชน ฉบับวันที่ 6 ก.พ. 2554 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 54   อ่าน 15558 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สกอ.ห่วงเปิดเทอมรับอาเซียนนร.เคว้ง
17 ม.ค. 55 | อ่าน 35795 ครั้ง
‘หมอธี’สั่งหาช่องกม.นำ2ครูกลับเข้ารับราชการอย่างถูกต้อง จี้สอบผอ.เขตพื้นที่ฯ สั่งบรรจุ ไม่ขออนุมัติก
10 พ.ย. 60 | อ่าน 556 ครั้ง
เบรกมหา’ลัยใช้คะแนนแพต
02 ธ.ค. 53 | อ่าน 11259 ครั้ง
เลขาฯกพฐ.ห่วงครูกลายเป็นแพะ-จี้เปิดชื่อบริษัทโกงสนามฟุตซอล
29 ต.ค. 57 | อ่าน 397 ครั้ง
สแกน 26 ผลงาน ศธ.
21 ธ.ค. 58 | อ่าน 375 ครั้ง
คิดเกณฑ์บรรจุจิตอาสาเป็นครู
29 ม.ค. 57 | อ่าน 549 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.