Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


นวัตกรรมการสร้างเครือข่าย ทางการศึกษา: โครงการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ACPP
      

นวัตกรรมการสร้างเครือข่าย ทางการศึกษา: โครงการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ACPP

 

        ACPP โครงการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการด้านการศึกษาภาคเอกชน 4 สถาบัน จากจุดเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย เน้นเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถในการแข่งขันและคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน โดยเชื่อมประสานจุดแข็งของสถานศึกษาให้ก้าวสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญกับบทบาทการขยายบริบทพื้นที่การศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติทั้งมาตรฐานหลักสูตร บุคลากรผู้สอน การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเรียนการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน  การประเมินและวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลการเรียนการสอน และเป็นการยกระดับความร่วมมือในการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาที่ไม่จำกัดเฉพาะแหล่งเรียนรู้เฉพาะท้องถิ่น แต่คำนึงถึงการปรับตัวสู่ความเป็นสากลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา การศึกษาไทยรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
          (AEC) ที่ครอบคลุมกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ การถอดบทเรียนระหว่างกัน เพื่อพัฒนาต่อยอดคุณภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่ต่อเนื่องและยั่งยืนของ4สถานศึกษา โดยมีปณิธานร่วมกันว่าพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกลต้องร่วมใจพัฒนา
          การจับมือกันของทั้ง 4 สถาบันการศึกษา มีเป้าหมายในการช่วยกันคิด ช่วยกันพัฒนา ช่วยกันเตรียมนักศึกษาและบุคลากรให้พร้อมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของการศึกษาไทย
          วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
          Ayutthaya Technology Commercial College (ATCC) เพราะความแตกต่าง คือ บ่อเกิดแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รังสรรค์ความร่วมมือ ความร่วมมือ จึงนำไปสู่ความสำเร็จ www.atcs.ac.th
          วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
          Chonburi Technological College (CTT) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ จัดทำมาตรฐาน การศึกษาและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต www.techno-chon.ac.th
          วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
          Pongsawadi Technological College (PSC) เตรียมความพร้อมผู้เรียน ยกระดับมาตรฐานทักษะความรู้ เชื่อมโยงการศึกษาไร้พรมแดน www.pongsawadi.ac.th
          วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ
          Pattana Business Administration College (PBAC) ส่งเสริมจุดเด่น ปรับปรุงจุดด้อย เปลี่ยนสิ่งรอบตัวให้เป็นโอกาส กลมกลืนกับวิถีที่ถูกต้อง www.pattana.ac.th

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 29 ก.พ. 55   อ่าน 12168 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สมศ.ถอยประเมินคุณภาพรอบ4รอปฏิรูปการศึกษามีความชัดเจน
04 พ.ย. 58 | อ่าน 382 ครั้ง
กมธ.วุฒิฯ จี้ศธ.ชะลอซื้อครุภัณฑ์กศน.ชง’ชินวรณ์’ตั้งกรรมการสอบเพิ่มหลังพบพิรุธ
19 ส.ค. 53 | อ่าน 10426 ครั้ง
ศธ.เมืองคอนแจงปม 8 ครูผู้ช่วยส่อทุจริต เหตุทำไม่ตามระเบียบ ที่ประชุม กศจ.ไม่ผิด
20 เม.ย. 59 | อ่าน 395 ครั้ง
ไทยถก’กีวี’ขอผู้เชี่ยวชาญเด็กปฐมวัยติวครูต้นแบบ-เล็งเทียบวุฒิมัธยมเรียนต่อมหา’ลัย
29 มิ.ย. 54 | อ่าน 22190 ครั้ง
ตามไปดู..2 กศน.อีสาน ฟิตภาษา-อาชีพรับอาเซียน
02 ก.ค. 56 | อ่าน 962 ครั้ง
สพฐ.จ้างต่อครูเกษียณ-สัญญารายปีเน้นวิชาเอกขาดแคลน
03 ส.ค. 59 | อ่าน 652 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.