Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


นักการศึกษาเมืองดอกบัวระดมสมองรับมือประชาคมอาเซียน ติงเน้นสนองแต่สังคมอาเซี่ยนอาจทำให้ผู้เรียนไม่มีค
      

นักการศึกษาเมืองดอกบัวระดมสมองรับมือประชาคมอาเซียน ติงเน้นสนองแต่สังคมอาเซี่ยนอาจทำให้ผู้เรียนไม่มีความสุข

         

          อุบลราชธานี- นักการศึกษาเมืองดอกบัว เปิดเวทีระดมมันสมองรับมือผลิตครู-อาจารย์ นักเรียนสายวิชาชีพ-สามัญ รองรับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนที่รวม 10 ประเทศเป็นหนึ่งเดียว โดยสายอาชีวระบุ นักเรียนมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันที ด้านมัธยมรับยังมีนักเรียนกว่า 40% ไม่พร้อม เพราะที่ผ่านมาขาดแคลนครู ทำให้คุณภาพการศึกษายังต่ำ ส่วนครูชาวนาบอก การศึกษาที่เน้นตอบสนองเข้าสู่สังคมอาเซียน ทำให้ผู้เรียนไม่มีความสุข
          ที่ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซียนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กลุ่มสื่อสร้างสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีระดมสมองนักการศึกษาในจังหวัดเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีก 3 ปีข้างหน้า โดยมีนักการศึกษาจากศูนย์คุรุศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นักการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา นักการศึกษาจากสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 และผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชาวนา ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น โดยมีนายสุชัย เจริญมุขยนันท และ น.ส.ชนินทร์ญา คำดี เป็นผู้ดำเนินรายการ
          รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์คุรุศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวถึงการผลิตบุคคลากรเข้าสู่สังคมอาเซียนว่า ศูนย์คุรุศึกษาจะยกระดับพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูให้มีคุณภาพ เพื่อออกมาสนองตอบความต้องการของประชาคมอาเซียนที่ 10 ประเทศรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้นครูผู้สอนจำเป็นต้องมีทักษะความรู้มากกว่าปัจจุบัน พร้อมมีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม และสังคมของแต่ละประเทศ ก่อนที่จะเดินทางไปทำงานเป็นครูในกลุ่มประเทศอาเซียน
          นอกจากศูนย์จะทำหน้าที่คัดกรองครูที่มีความรู้ ความสามารถ ส่งเข้าไปแข่งขันในตลาดแรงงานของสังคมอาเซียน ก็ยังต้องตรวจสอบครูที่มาจากประเทศอื่นก่อนเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้อย่างแท้จริง
          ด้าน ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวถึงการผลิตนักศึกษาสายอาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาคมอาเซียนว่า ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ผลิตนักศึกษาสายอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีความพร้อมในการเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะที่ผ่านมานักศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผลิต ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียนมาก่อน
          เช่นอดีตนักศึกษาด้านศิลปกรรมที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวอุบลราชธานี จำนวน 2 ท่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแสดงศิลปกรรมภาพวาดของกลุ่มประเทศอาเซียน และนักศึกษาอีกหนึ่งรายได้รับรางวัลเหรียญทองด้านการผลิตอาหาร จึงทำให้นักศึกษาอาชีวเป็นที่รู้จักของกลุ่มประเทศอาเซียน และอนาคตอันใกล้นี้
          นอกจากนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแล้ว ยังสามารถเรียนต่อได้ถึงระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเปิดทำการเรียน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อนักศึกษาของเราที่เรียนมาทางสายวิชาชีพตั้งแต่ระดับ ปวช. และได้ศึกษาเพิ่มเติมต่อไปอีก จะทำให้มีภูมิความรู้ในแต่ละสาขามากกว่าผู้เรียนรู้มาจากด้านอื่น
          นักศึกษาอาชีวทั่วประเทศ จึงมีความพร้อมและมีความได้เปรียบ เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานของกลุ่มประเทศอาเซียน จึงเชื่อมั่นว่านักศึกษาอาชีวทุกคนสามารถเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับได้ทุกคน
          ขณะที่ทางโรงเรียนมัธยมศึกษานายศรีสมบัติ ภูมิเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 กล่าวว่า ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมกว่า 80,000 คน มีความรู้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนราว 60% ส่วนอีก 40% อยู่ระหว่างการเร่งพัฒนา เพราะต้องยอมรับว่าครูผู้สอนบางแขนงวิชาขาดแคลน ส่งผลต่อนักเรียนในการเรียนรู้ด้านภาษา
          โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นภาษาสากลของกลุ่มประเทศอาเซียน นักเรียนส่วนใหญ่ยังใช้ภาษาไม่ได้ดีเท่าที่ควร
          แต่ก็ได้มีความพยายามสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนตามชายขอบของประเทศ บรรจุภาษาพูดและภาษาเขียนของประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอน อย่างเช่น จ.อุบลราชธานี มีโรงเรียนชายขอบติดทั้งประเทศกัมพูชาและลาว ก็ได้มีการบรรจุทั้ง 2 ภาษาไว้ในหลักสูตรการเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในการใช้ภาษาสื่อสารกับคนที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านได้ดีขึ้น
          ขณะที่ น.ส.ธีดา นามให ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชาวนา ให้ความเห็นของคำว่าพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่า ถ้าความพร้อมหมายถึง การต่อสู้ผลักดันให้เจริญรุดหน้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านทางด้านเทคโนโลยี ประเทศไทยถือว่ามีความพร้อมกว่าหลายประเทศ
          แต่ถ้าความพร้อมที่หมายถึงความสุข ที่ไม่ต้องวิ่งไปหาความเจริญแบบที่มองกันอยู่ขณะนี้ เชื่อว่าความสุขที่แท้จริงมีอยู่ในบ้าน ไม่จำเป็นต้องวิ่งไปหามาจากนอกบ้านก็ได้ ระบบการศึกษาวันนี้ จึงทำเพื่อตอบสนองความต้องการเข้าเป็นหนึ่งในสังคมอาเซียน อาจทำให้ผู้เรียนไม่มีความสุขก็ได้

กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--ASTVผู้จัดการออนไลน์โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 55   อ่าน 8773 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ม.หอการค้าฯ ลุยแจกนิวไอแพดใหม่ นศ.ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0
22 มิ.ย. 60 | อ่าน 294 ครั้ง
อีสต์วอเตอร์ร่วมปั้นอาชีวะลุยAEC
17 มิ.ย. 57 | อ่าน 395 ครั้ง
คอลัมน์: เลาะรั้วสถาบัน: ทัวร์...ห้องกลางทุ่ง ’ร.ร.ไทรงาม’ผุด’ชาวนารุ่นเยาว์&rsquo
28 ก.พ. 56 | อ่าน 686 ครั้ง
วิจัยกรอบคุณวุฒิเทียบระดับสากล สกศ.ถก 4 ภาค ผุดกลไกยกระดับคุณภาพแรงงาน
15 พ.ค. 55 | อ่าน 936 ครั้ง
เรียนรู้บูรณาการในโรงเรียนเล็กอีกจุดเน้นปฏิรูปการศึกษาไทย
02 พ.ย. 53 | อ่าน 7218 ครั้ง
ชูนโยบาย 9-5-5 บูรณาการประชารัฐ “อดุลย์” โวคนรู้จัก พม.มากขึ้น
06 ต.ค. 60 | อ่าน 373 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.