Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มจธ.ประกาศพร้อมเป็น “ม.รับใช้สังคม” พร้อมสานต่อนโยบาย “ผลิตบัณฑิตเก่งและดี”
      

มจธ.ประกาศพร้อมเป็น ม.รับใช้สังคม พร้อมสานต่อนโยบาย ผลิตบัณฑิตเก่งและดี

         

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจทางด้านวิชาการประกอบด้วย การวิจัย การผลิตบัณฑิต และการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และในโอกาสที่ในปี พ.ศ. 2555 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ครบรอบ 52 ปี
          รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดเผยถึงทิศทางและนโยบายของ มจธ.ว่า การผลิตบัณฑิตออกไปสู่สังคมนั้น มหาวิทยาลัยจะเน้นในเรื่องวิชาการอย่างเดียวไม่ได้ และตนมองว่าบัณฑิตเหล่านี้คือ กำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศให้ด้านต่างๆ ให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงต้องมีกลไกในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งสำคัญควบคู่กันไป ซึ่งถือเป็นดัชนีชี้วัดของคำว่า คุณภาพทางการศึกษา นั่นเอง
          รศ.ดร.ศักรินทร์ ได้กล่าวถึงมุมมองและทัศนะคติในฐานะ ผู้นำ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยระบุว่า นโยบายของมหาวิทยาลัยกับมุมมองการรับใช้สังคม หรือเรียกว่า จิตอาสา เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งตนมองว่าสิ่งนี้ คือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ที่ต้องปลูกฝังต่อบัณฑิตตลอดระยะเวลาการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย
          แม้คำว่าคนดีจะฟังดูกว้าง แต่ในกลไกนี้บวกกับคำว่าจิตอาสาผนวกกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบัณฑิตเก่งและดี ผมว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่บัณฑิตต้องเข้าใจสำหรับการเรียนที่นี่ เพราะนี่คือบริบทของมหาวิทยาลัย ในการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งนี้คือมุมมองที่สะท้อนออกมาในมุมที่บอกว่าบัณฑิตที่เราผลิตออกไปเก่งและดีอย่างไร ทำอย่างไรให้นักศึกษาที่อยู่กับเราตลอดระยะเวลา 4 ปี มีความสุข สามารถปฏิบัติตน และเข้าใจในบริบทดังกล่าว การมี จิตอาสา จึงเป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยได้ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงเรื่องการดูแลสังคม
          รศ.ดร.ศักรินทร์ ยอมรับว่า การผลิตบัณฑิตที่เก่งและเป็นคนดีควบคู่กับการมีจิตอาสาต่อสังคม คือ โจทย์สำคัญที่มหาวิทยาลัยต้องตระหนักให้มากที่สุด ซึ่งสิ่งนี้เป็นบทบาทที่มหาวิทยาลัยได้ปลูกฝังนักศึกษามาเป็นเวลานานนับตั้งแต่ก่อตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤติน้ำท่วมที่ผ่านมา บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสังคมเด่นชัดมากขึ้น จนทำให้เกิดความร่วมมือกันในด้านต่างๆระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และสื่อมวลชน
          บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสังคมของเรามีมาต่อเนื่องยาวนาน อย่างเหตุการณ์วิกฤตน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา เกิดความร่วมมือร่วมแรงกันอย่างมากมายระหว่าง มจธ. กับองค์กรภาคีต่าง รวมไปถึงสื่อมวลชน ซึ่งเป็นกระบอกเสียงในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่ทำให้เกิดการฝ่าฟันวิกฤติน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาไปได้ด้วยดี สิ่งเหล่านี้เป็นความรู้สึกของ มจธ.ที่เป็น KMUTT Culture Pock นั่นคือ วัฒนธรรมองค์กรของ มจธ. เรามีการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน ให้ความช่วยเหลือสังคม ซึ่งมีหลายองค์กรที่สนับสนุนในด้านอาหาร น้ำดื่ม การอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ หลังจากที่เราพานักศึกษาลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัย ความร่วมมือร่วมใจของหลายๆฝ่ายในครั้งนั้น และผมเชื่อว่าเราสามารถฝ่าฟันอุปสรรค วิกฤติไปได้หากเราร่วมแรงร่วมใจกันหลายทิศหลายทางที่ไม่ใช่คิดคนเดียว ทำคนเดียว
อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.ศักรินทร์ ยืนยันว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันนี้ คือมหาวิทยาลัยที่พร้อม รับใช้สังคม ทั้งในด้านวิชาการและงานวิจัย หลังจากถูกบ่มเพาะมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพราะการทำงานรับใช้สังคมถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัย
          และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คือส่วนหนึ่งของสังคม ที่พร้อมจะเปิดกว้างในทุกๆด้าน ขณะเดียวกันความพร้อมดังกล่าวไม่ใช่แค่ตัวเม็ดเงิน แต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือการที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความคิด มีจิตอาสา มีกำลัง รวมถึงการมีเครือข่ายและพันธมิตรที่พร้อมให้การสนับสนุน สิ่งเหล่านี้จะร่วมกันเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโพสเมื่อ : 24 ก.พ. 55   อ่าน 74638 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
บรรจุ "ครูผู้ช่วย สพม." สอบครูเพิ่ม 10 อัตรา รับครูผู้ช่วย 3 อัตรา
15 พ.ค. 55 | อ่าน 1245 ครั้ง
สอบครูผู้ช่วยส่อทุจริตชัด ก.ค.ศ.ให้สอบใหม่ 509 คน
25 เม.ย. 56 | อ่าน 4929 ครั้ง
เตรียมยกร่าง พ.ร.บ.อาชีวศึกษาทวิภาคี
02 พ.ค. 60 | อ่าน 261 ครั้ง
สพฐ.เลือกมรส.ร่วมช่วยครูพัฒนาผลงานวิชาการ
20 มี.ค. 55 | อ่าน 9658 ครั้ง
ยูเนสโกเผยงานวิจัยพบเด็กไทยเครียดเพราะสอบมาก
05 ก.ย. 56 | อ่าน 560 ครั้ง
มธ.ปรับแผนรับอาเซียน
13 ธ.ค. 55 | อ่าน 963 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.