Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา "เน้นเก่ง ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่"
      

คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา เน้นเก่ง ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

 

          ด้วยวิสัยทัศน์ โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม ของคณะวิทยาศาสตร์ อีกหนึ่งคณะที่เก่าและมีชื่อเสียงของ ม.บูรพา โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498
          จากอดีตจนถึงปัจจุบันภาคปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา ได้ดำเนินการโดยอาศัยพันธกิจและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เดิม พร้อมกับเน้นสอนนิสิตเรียนเก่งและเป็นคนดีของสังคม มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
          ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา กล่าวว่า ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 3 ระดับได้แก่ ระดับป.ตรี โทและเอก ซึ่งระดับป.ตรีจะมี 11 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา  ชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ  ฟิสิกส์  ฟิสิกส์ประยุกต์ วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสถิติ
          การเรียนการสอนของคณะจะมีทั้งส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ไม่ว่าจะเลือกเรียนสาขาวิชาใดจะต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ทางทะเล เพื่อจะมีความรู้เป็นพื้นฐาน ประกอบกับทางคณะมีภาควิชาวาริชศาสตร์ที่เสริมสร้างเอกลักษณ์ และที่สำคัญคณะของเรามีสถานที่ตั้งใกล้ทะเล ทำให้มีบรรยากาศที่น่าเรียน จนสามารถพูดได้ว่าถ้าใครอยากเรียนวิทยาศาสตร์บรรยากาศชายทะเล ให้คิดถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          นอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย คุณสมบัติของนิสิตย่อมเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ผศ.ดร.อุษาวดี กล่าวเสริมว่า นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนต้องเป็นนิสิตที่ เก่ง อึด ถึก ซึ่ง เก่ง นิสิตทุกคนเรียนเก่งแล้วต้องเป็นคนดีของสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์สุจริตและตรงต่อเวลา  อึด หมายถึง ไม่ย่อท้อต่อการเรียนรู้ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ถึก หมายถึง เป็น  ผู้ที่สามารถทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้
          สำหรับนิสิตที่จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา นั้นจะสามารถประกอบอาชีพเป็นได้ทั้งนักวิทยาศาสตร์ ครู อาจารย์ และนักวิจัย ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสาขาที่จบด้วย เช่น การเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ อาทิ สาขาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ ที่ไม่ได้เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ จะทำงานในส่วนของการวิจัยและทดลองเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่วงการวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าของโลก หรือจะนำความรู้ดังกล่าวมาประกอบอาชีพอื่นก็ได้ เช่น เป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคของบริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์เป็นต้น
          ส่วนการเรียนในสาขาทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์นั้นก็จะสามารถทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่จบ เช่น สาขาชีวเคมี สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยา อาหารเสริมและเครื่องสำอาง ภาควิชาวาริชศาสตร์ ทำงานด้านการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหามลพิษทางน้ำ นักวิชาการประจำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีชีวภาพทำงานในอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมการหมัก พันธุวิศวกรรม  สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ทำงานธุรกิจประกันภัย การเงิน การธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ การจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูล
          ผศ.ดร.อุษาวดี กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากด้านการเรียนในห้องเรียนแล้ว ยังมีการเรียนนอกหลักสูตร ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในมหาวิทยาลัย
          การเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันสำหรับการเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา แต่ต้องรู้จักทำกิจกรรมอย่างพอดี      ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป การทำอะไรหลายๆ อย่างที่ไม่เคยทำ  เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ ศึกษาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป และต้องระมัดระวังตนเองไม่ให้ใช้อิสรภาพที่มีเกินขอบเขตของความเป็นนิสิต เพราะอาจจะนำไปสู่วิถีทางที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดได้

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวันโพสเมื่อ : 22 ก.พ. 55   อ่าน 67532 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สปช.หนุนปฏิรูปการศึกษา ระบบครู เสนอสมศ.ปรับปรุงมาตรฐาน-ก่อนประเมินรอบ4
12 ธ.ค. 57 | อ่าน 593 ครั้ง
เตรียมพบกับ EDUCA 2015 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8
26 ส.ค. 58 | อ่าน 454 ครั้ง
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2559)
07 มี.ค. 59 | อ่าน 380 ครั้ง
ถกการศึกษาเอเชีย-โชว์แอพใหม่ สกศ.จัดแลกเปลี่ยนความรู้เตรียมสู่อาเซียน
24 มิ.ย. 56 | อ่าน 518 ครั้ง
อาชีวะเอกชนมุ่งสู่อาเซียน
06 ต.ค. 54 | อ่าน 86717 ครั้ง
ดาว์พงษ์ จี้สอศ.ทำฐานข้อมูลกำลังคนขาดแคลน
18 ก.ย. 58 | อ่าน 537 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.