Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: การศึกษา: กศน. ยกระดับ ’ชาวไร่-ชาวนา’ เปิดโครงการ ’จบ ม.6 ใน 8 เดือน&rsqu
      

คอลัมน์: การศึกษา: กศน. ยกระดับ 'ชาวไร่-ชาวนา' เปิดโครงการ 'จบ ม.6 ใน 8 เดือน'

 

          ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดี หลัง นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ออกมาเปิดตัวโครงการ ยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีคุณภาพใน 8 เดือน เพื่อสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คนใหม่ นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช ที่ประกาศจะทำให้คนไทยทุกคนได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในปัจจุบัน ประมาณการกันว่ามีตัวเลขประชากรวัยแรงงานมากกว่า 10 ล้านคน ที่ยังไม่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉะนั้น โครงการดังกล่าวจะช่วยให้คนรุ่นใหม่ที่ยังไม่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้คนเหล่านี้ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยวิธีการที่จะดึงประชาชนใน กลุ่มอาชีพ ต่างๆ ที่ยังไม่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งนั้น ทาง กศน. จะเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ประกอบอาชีพอยู่ และประสบความสำเร็จในอาชีพ นั้นๆ เข้ารับการเทียบโอนประสบการณ์อาชีพได้ที่ศูนย์ กศน. ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น กศน.ตำบล หรือ กศน.อำเภอ
          สำหรับประสบการณ์อาชีพที่จะนำมาเทียบโอนนั้น จะพิจารณาเทียบโอนจากประสบการณ์ที่มีหน่วยงานที่น่าเชื่อถือมารับรอง หรือประเมินได้จากการปฏิบัติจริง อย่างกลุ่มที่มีอาชีพเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ หรือชาวนา หากต้องการเข้ารับการเทียบโอนประสบการณ์อาชีพ ก็จะต้องตั้ง กรรมการ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อลงไปประเมินว่าคนคนนั้นประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆ จริงหรือไม่ เมื่อผ่านการเทียบประสบการณ์อาชีพแล้ว จากนั้นจะเข้าสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ตตำบล และการทำแบบฝึกหัดตามที่กำหนดไว้ โดยจะมีครูช่วยเสริมจากการทำแบบฝึกหัดตามที่กำหนด จากนั้นจะต้องเข้าสู่การประเมินความรู้ทางวิชาการ โดยจะต้องสอบวัดความรู้ผ่านในวิชาที่กำหนด เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ เป็นต้น และหากผ่านการประเมิน ก็จะได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ส่วนระยะเวลาในการเรียนจนกระทั่งจบนั้น จะขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งถ้าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ก็อาจจะเรียนจบในโครงการนี้ได้เร็วขึ้นอีก โดยอาจเรียนจบเร็วกว่า 8 เดือน โดย กศน. จะเปิดให้เทียบประสบการณ์อาชีพตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หรือประมาณเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้เทียบประสบการณ์อาชีพได้ปีละ 4 ครั้ง หรือภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกคน ทั้งนี้ทั้งนั้น จะเห็นว่าการเทียบประสบการณ์อาชีพในโครงการนี้ แตกต่างจากการเรียน กศน. โดยทั่วๆ ไป เพราะเรียนจบได้ในระยะเวลาที่เร็วกว่าปกติเพียง 8 เดือน แต่การเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ กศน. โดยทั่วไปจะต้องใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 2 ปี และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่อยู่ในระบบโรงเรียนปกติบางส่วน อาศัยช่องทางนี้เป็น เครื่องมือ เพื่อช่วยให้เรียนจบเร็วขึ้น กศน. จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเทียบประสบการณ์อาชีพ จะต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาก่อน หากยังไม่มีวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะต้องเรียนให้จบตามขั้นตอนก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าโครงการนี้ได้ ซึ่งเลขาธิการ กศน. คาดการณ์ว่า จะมีประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างๆ ที่ยังไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครเข้าโครงการนี้มากกว่า 1 แสนคน โดยกลุ่มที่สนใจเข้าโครงการส่วนใหญ่ น่าจะเป็น กลุ่มแรงงานในโรงงาน เจ้าของกิจการ และเจ้าของธุรกิจ
          นอกจาก กศน. จะเปิดให้เทียบโอนประสบการณ์อาชีพภายใน 8 เดือนแล้ว กศน. ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอาชีพอยู่แล้ว มาเรียน กศน. แบบ พบกลุ่ม และ เรียนทางไกล ได้อีกทางเลือกหนึ่ง โดยจะใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี ซึ่งจะเร็วกว่าระบบการเรียนของ กศน. ทั่วไปที่ใช้เวลาเรียนถึง 2 ปี ซึ่งนายประเสริฐจะนำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ กศน. ที่มีรัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นประธาน เห็นชอบให้ปรับระเบียบใหม่ในส่วนของการเรียนแบบพบกลุ่ม และเรียนแบบทางไกล ได้แก่ 1. การเรียนแบบพบกลุ่ม จากหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องเรียน 56 หน่วย ให้ปรับเป็นภาคเรียนละ 17 หน่วย จำนวน 2 ภาคเรียน รวม 34 หน่วย ที่เหลืออีก 22 หน่วย ใช้วิธีเทียบโอนประสบการณ์อาชีพแทน โดยจะใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี ก็จะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  2. การเรียนแบบทางไกล จากหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องเรียน 76 หน่วย จะเปิดให้เรียนภาคเรียนละ 23 หน่วย ที่เหลืออีก 30 หน่วย ให้เทียบโอนประสบการณ์อาชีพแทน ซึ่งจะใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี ก็จะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แม้โครงการยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีคุณภาพใน 8 เดือน จะได้รับการตอบรับจากหลายๆ ภาคส่วน เกี่ยวกับการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มแรงงาน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา เป็นต้น มีโอกาสได้วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คราวนี้ลองมาฟังเสียงของผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว ว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน หรือเกษตรกรมากน้อยแค่ไหน
          เริ่มจาก นายปรีชา เหมกรณ์ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ชาว จ.ปทุมธานี เห็นว่าโครงการนี้ดี แต่ส่วนตัวไม่รู้ว่าจะเทียบโอนเพื่ออะไร เพราะคงไม่ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นแน่นอน และทุกวันนี้ยังต้องทำนาอยู่ อาจจะไม่มีเวลาไปเรียน หรือไปเทียบประสบการณ์อาชีพ แต่หากมองในเรื่องของการให้โอกาส ก็ถือว่าโครงการนี้เป็นสิ่งที่ดี ในการจะเพิ่มพูนความรู้ หรือการต่อยอดทางการศึกษา นายสมศักดิ์ จุ้ยนาม อายุ 59 ปี เกษตรกรผักปลอดสารพิษ ชาว จ.นนทบุรี บอกว่าเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อ่าน และเขียนหนังสือได้ไม่มากนัก หากจะให้ไปเทียบประสบการณ์อาชีพเพื่อให้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็คงจะลำบาก เพราะต้องเขียน ต้องอ่านหนังสือมากขึ้น แต่หากมีช่องทางที่จะช่วยเหลือผู้ที่เขียน และอ่านหนังสือไม่ค่อยได้ก็จะเป็นสิ่งดี คิดว่าโครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่านี้ ขณะที่ความเห็นของผู้บริหารบริษัทเอกชนอย่าง นางสุนันท์ ศรีรัตนกุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อาซาฮีเทค อลูมิเนียม จำกัด มองว่า ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานกว่า 3,000 คน มีพนักงานที่ยังไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บางส่วน ที่ผ่านมามีความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาของพนักงาน โดยให้เรียนกับ กศน. ฉะนั้น การที่ กศน. เปิดให้เทียบประสบการณ์อาชีพ และใช้เวลาเรียนประมาณ 8 เดือน ก็จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ ถือเป็นสิ่งที่ดี ที่จะให้โอกาสทางการศึกษา รวมทั้ง ส่งเสริมการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ทั้งนี้ คิดว่าสิ่งสำคัญที่ กศน. ต้องดำเนินการคือ การกำหนดมาตรฐานที่จะเทียบประสบการณ์อาชีพ เพื่อให้การเทียบดังกล่าวมีคุณภาพ โครงการยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร ฯลฯ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นนั้น นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ของ กศน. ที่ทำให้คนหันมาจับตามองบทบาทของ กศน. อีกครั้ง!!

          --มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 10 - 16 ก.พ. 2555--โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 55   อ่าน 68755 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ดูที่นี่!! 20 คณะ/สาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุด และ การแข่งขันสูงที่สุด Admissions 58′
05 มิ.ย. 58 | อ่าน 440 ครั้ง
มสด.สร้างมาตรฐานแท็กซี่พัฒนาอาชีพกลุ่มอาเซียน
21 ก.ค. 57 | อ่าน 434 ครั้ง
ระดมแก้ปัญหาครูเอเชียปรับทัศนคติ-พัฒนาขีดความสามารถ
16 พ.ย. 54 | อ่าน 40036 ครั้ง
ตั้ง "ศูนย์ ศธ.ภาค" แก้ปัญหางานอืด
27 ต.ค. 59 | อ่าน 400 ครั้ง
ติงท่องค่านิยมไร้ประโยชน์แนะผู้ใหญ่เป็นต้นแบบ
19 ก.ย. 57 | อ่าน 1001 ครั้ง
ชงแผนผลิต"ครู"ทดแทนเกษียณ
03 ธ.ค. 57 | อ่าน 400 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.